CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Quản lý chiến lược thông minh thông qua tiêu chuẩn ISO/CD 56006, thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp

ISO/CD 56006 Quản lý đổi mới sáng tạo - Quản lý chiến lược thông minh nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 56000 về đổi mới sáng tạo có đưa ra những hướng dẫn cho quản lý cấp cao. ISO /CD 56006 có đưa ra các cách thức triển khai quản lý chiến lược một cách thông minh nhằm đưa ra các quyết định để tác động đến tầm nhìn, sứ mệnh cũng như các hoạt động đổi mới sáng tạo trong tổ chức và doanh nghiệp.


Hiện nay việc đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp là yếu tố đánh giá sự phát triển doanh nghiệp đó với các doanh nghiệp đối thủ khác. Bằng việc đổi mới sáng tạo các doanh nghiệp có thể tang doanh thu, lợi nhuận và cắt giảm chi phí đồng thời gia tang sự hài long cho khách hang và người tiêu dung. Việc đổi mới sáng tạo cũng giúp cho các doanh nghiệp có thể đạt được những lợi thế cạnh tranh, nhằm tạo ra được thị trường mới đồng thời phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Quản lý chiến lược thông minh thông qua tiêu chuẩn ISO/CD 56006, thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp

Có thể thấy được năng lực đổi mới, sáng tạo của một tổ chức, doanh nghiệp trước hết chính là khả năng thấu hiểu và đáp ứng các điều kiện thay đổi bối cảnh, đổi mới cơ hội, biết tận dụng các kiến thức, sự sáng tạo của mọi người trong doanh nghiệp.

Theo đó, thông minh là đặc điểm vai trò quan trọng giúp các tổ chức, doanh nghiệp xác định khả năng đáp ứng với những thay đổi trong môi trường bên ngoài. Quản lý chiến lược thông minh hỗ trợ giảm thiểu rủi ro, đồng thời cũng là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng chiến lược cho tổ chức, doanh nghiệp.

Theo đó thì việc đổi mới sáng tạo có một vai trò cực kì quan trọng để giúp các tổ chức, doanh nghiệp có thể xác định được các khả năng đáp ứng với những thay đổi trong một môi trường luôn luôn biến động. Chiến lược quản lý thông minh nhằm hỗ trợ giảm thiểu những rủi ro

Bộ tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO/CD 56006 Quản lý đổi mới sáng tạo - Quản lý chiến lược thông minh (thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 56000 về đổi mới sáng tạo) cung cấp hướng dẫn cho lãnh đạo và quản lý cấp cao về cách triển khai quản lý chiến lược thông minh trong việc đưa ra các quyết định tác động đến tầm nhìn, sứ mệnh và hoạt động đổi mới sáng tạo trong tổ chức, doanh nghiệp. Quản lý chiến lược thông minh là một phần của Hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo (IMS).

Việc doanh nghiệp áp dụng triển khai bộ tiêu chuẩn ISO 56006/CD sẽ giúp các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dược các giải pháp có đực một hệ thống thông tin từ nhiều nguồn bên trong cũng như bên ngoài. Bên cạnh đó có thể giúp cộng tác với các bên có liên quan trong việc sử dụng các công cụ cũng như phương pháp có liên quan như: khai thác dữ liệu, phân tích, dự đoán...

Xác định các hoạt động để thu nhận, thu thập, giải thích, phân tích, đánh giá, áp dụng và phổ biến dữ liệu, thông tin, kiến thức cần thiết cho những người ra quyết định và các bên liên quan; Xem xét nhu cầu, yếu tố thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo như: các yêu cầu pháp lý, các tiêu chuẩn quốc tế, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo...

Hướng dẫn chung trong tiêu chuẩn ISO/CD 56006 có thể áp dụng cho tất cả tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đến việc thiết lập văn hóa nội bộ về quản lý chiến lược thông minh, đòi hỏi phải lập kế hoạch, triển khai, đo lường và cải tiến liên tục, có thể áp dụng cho tất cả loại hình tổ chức, doanh nghiệp với ngành nghề, độ tuổi, quy mô, quốc gia... khác nhau.

>>> Áp dụng ISO 50001 giúp quản lý năng lượng bền vững 

Chia sẻ

Tin liên quan