CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Mới đây ngày 15/11/2023 thì Bộ Công Thương có đưa ra ban hành Thông tư 23/2023/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.

>>> Chứng nhận Hợp chuẩn Ống nhựa chịu nhiệt PP-R theo Tiêu chuẩn DIN


Theo thông tin đó thì những Quy chuẩn về kỹ thuật Quốc gia về An toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại (QCVN 20:2023/BCT) do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, ban hành theo Thông tư số 23/2023/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Cũng theo như quy chuẩn này có quy định về các yêu cầu của kỹ thuật An toàn trong Thiết kế, chế tạo cũng như lắp đặt và sử dụng bảo dưỡng, kiểm tra và thử nghiệm kiểm định đối với các đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại. Ngoài ra Bộ Quy chuẩn này có áp dụng dụng đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc thiết kế, chế tạo cũng như cung cấp, lắp đặt và sử dụng sửa chữa bảo dưỡng kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại quy định tại điểm 1.1.1 của Quy chuẩn này.

 Đường ống dẫn khí. Ảnh minh họa

Cũng theo những quy định này về thử nghiệm, kiểm nghiệm thì các tất cả các hệ thống đường ống dẫn khí thải cần phải được thử nghiệm sau khi lắp đặt cũng như đáp ứng tốt các yêu cầu của quy chuẩn này trừ các cụm đã được thử nghiệm khi chế tạo và mối hàn hoàn thiện cuối cùng của hệ thống không có điều kiện thử nghiệm thực tế. Một khi thử áp, môi chất thử là được.

Tuy nhiên trong trường hợp nhất định không thể sử dụng môi chất thử là nước có thể thử bằng không khí hoặc khí trơ. Khi thử nghiệm bằng khí đốt, phải lên phương án cụ thể, có giải pháp an toàn để tránh áp suất thử không vượt quá giá trị tối đa quy định và đề phòng nguy hiểm do giải phóng năng lượng tồn trữ dưới dạng khí đốt có nguy hiểm nhiều đáng kể so với nước. Đánh giá rủi ro chính thức được yêu cầu để xác định các rủi ro gặp phải và các biện pháp giảm thiểu thích hợp.

Khi hệ thống được lắp đặt tại nơi đất không ổn định hoặc khối lượng môi chất thử tạo ra ứng suất bổ sung đối với đường ống, các ứng suất và ảnh hưởng do giãn nở, áp suất dọc trục và uốn dọc trục phải được kiểm tra trước khi thử để đảm bảo áp suất thử và tải không sinh ra tác động bất lợi đến hệ thống. Kế hoạch thử phải xem xét nhiệt độ môi chất thử và khoảng thời gian thử để hạn chế hư hỏng đến đường ống do đóng băng môi chất thử và ngăn biến dạng đường ống do mất ổn định đất. Tất cả các hệ thống và thiết bị theo dõi và kiểm soát đường ống dẫn khí phải được thử nghiệm chức năng đầy đủ. Các hệ thống và thiết bị này cũng bao gồm các hệ thống an toàn như hệ thống theo dõi lưu lượng và áp suất; hệ thống dừng khẩn cấp của đường ống dẫn khí và hệ thống khóa liên động của thiết bị phóng nhận thoi.

Thông tư và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Theo: VietQ.vn

Chia sẻ

Tin liên quan