CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Sổ tay chất lượng là gì ? Cách viết sổ tay chất lượng theo ISO 9001:2015

Khi Doanh Nghiệp tiến hành xây dựng hệ thống ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp thì sổ tay chất lượng ISO 9001:2015 chính là tài liệu quan trọng. Sổ tay chất lượng như một cuốn cẩm nang giúp định hướng các hoạt động của tổ chức trong việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống một cách bài bản. Bài viết này KNA xin chia sẻ đến bạn Sổ tay chất lượng là gì ? Cách xây dựng sổ tay chất lượng theo ISO 9001:2015


Sổ tay chất lượng theo ISO 9001:2015

Sổ tay chất lượng ISO 9001:2015 là gì ?

Sổ tay chất lượng ISO 9001:2015 (Quality manual) được sử dụng trong hệ thống ISO 9001 chính là cuốn cẩm nang được viết ra nhằm định hướng mọi hoạt động của tổ chức trong công tác quản lý, kinh doanh nhằm thực hiện, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng của tổ chức.

Sổ tay chất lượng còn như một lời cam đoan về trách nhiệm, ý thức của doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh, sản xuất của mình phù hợp với quy trình chất lượng của hệ thống quản lý.

Khi thực hiện xây dựng hệ thống ISO trong doanh nghiệp thì sẽ thành lập ra ban ISO. Họ sẽ sử dụng cuốn cổ tay này thường xuyên nhất. 

Đối tượng áp dụng sổ tay chất lượng ISO 9001:2015

Sổ tay chất lượng ISO 9001 chính là một tài liệu quan trọng giúp doanh nghiệp nắm được hệ thống mà bạn vận hành cũng như đánh giá viên hiểu được hệ thống của bạn. Những đối tượng liên quan thường sử dụng Sổ tay chất lượng ISO 9001 này bao gồm:

 • Lãnh đạo
 • Các trưởng bộ phận
 • Chuyên gia đánh giá nội bộ
 • Tổ chức đánh giá, chứng nhận
 • Cơ quan chủ quản
 • Khách hàng
 • Quy trình, biểu mẫu sổ tay chất lượng ISO 9001
 • Sổ tay chất lượng sẽ bao gồm rất nhiều quy trình, một số quy trình phổ biến có thể gặp:
 • Hệ thống quản lý chất lượng

Quy trình phải đi kèm với các bảng, biểu mẫu hướng tới từng công việc cụ thể, chi tiết trong từng bộ phận. Đồng thời được sự thống nhất sử dụng và ban hành với toàn doanh nghiệp cho mọi người trong cách viết sổ tay chất lượng


Nội dung cơ bản có trong sổ tay chất lượng ISO 9001

Thông thường trong nhiều doanh nghiệp thì nội dung của cuốn sổ tay ISO 9001 của riêng doanh nghiệp mình. Dựa trên những định hướng và mục tiêu đạt được của từng đơn vị, doanh nghiệp mà sẽ có những cách thức triển khai riêng tuy nhiên vẫn cần đảm bảo một số thông tin như sau:

 • Giới thiệu doanh nghiệp: Địa điểm, quy mô, phương thức sản xuất.
 • Những quy trình quản lý, đo lường, phân tích và hoạt động cải tiến. Hầu như đều dựa theo những yêu cầu bám theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001.
 • Hệ thống các biểu mẫu, tài liệu có tương đương với từng hạng mục công việc cần phải được thiết lập nhằm đưa ra các mức độ chi tiết của các quy trình.
 • Cần có bảng hướng dẫn công việc tương tự như các loại biểu mẫu.
 • Những nhân tố tham gia xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001 như lãnh đạo, các chuyên gia, nhân viên được chọn tham gia cần nắm được các nội dung của nguyên tắc quản lý chất lượng.


Sổ tay chất lượng ISO 9001:2015 bao gồm những quy trình gì ?

Trong cuốn sổ tay chất lượng ISO 9001 được ban ISO viết nên và áp dụng có khá nhiều quy trình. Tuy nhiên thông thường các quy trình thường gặp sẽ là:

 • Hệ thống quản lý chất lượng.
 • Trách nhiệm của lãnh đạo.
 • Quản lý nguồn lực.
 • Tạo ra sản phẩm.
 • Đo lường, phân tích và cải tiến.

Những biểu mẫu trong sổ tay chất lượng ISO 9001:2015

Trong sổ tay có các quy trình được thể hiện ra còn kèm theo các biểu mẫu, bảng biểu bao gồm các hướng dẫn cụ thể cho từng công việc được lập theo sự cần thiết khác nhau trong từng bộ phận. Những biểu mẫu được lập nên đã được thống nhất sử dụng và ban hành trong toàn bộ doanh nghiệp.

Những nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Một hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 được áp dụng có hiệu quả hay không phần lớn đều xuất phát từ những nguyên tắc quản lý được ban hành và áp dụng. Những nguyên tắc đó

 • Hướng vào khách hàng;
 • Sự lãnh đạo;
 • Sự tham gia của mọi người;
 • Tiếp cận theo quá trình;
 • Cải tiến;
 • Quyết định dựa trên bằng chứng;
 • Quản lý mối quan hệ.

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015

Cấu trúc sổ tay chất lượng ISO 9001

Tuy trong hệ thống ISO 9001 không bắt buộc phải có sổ tay chất lượng tuy nhiên đây là việc làm khuyến khích các tổ chức/ Doanh Nghiệp nên có sổ tay chất lượng. Thông thường một cuốn sổ tay chất lượng ISO 9001 bao gồm những mục chính như sau:

 • Chương 1: Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Chương 2: Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Chương 3: Thuật ngữ và định nghĩa
 • Chương 4: Bối cảnh của tổ chức
 • Chương 5: Sự lãnh đạo
 • Chương 6: Hoạch định
 • Chương 7: Hỗ Trợ
 • Chương 8: Vận hành
 • Chương 9: Đánh giá kết quả hoạt động
 • Chương 10: Cải tiến
 • Chương 11: Hồ sơ và tài liệu kèm theo

Có thể nói việc sử dụng sổ tay chất lượng ISO 9001 là việc nên làm trong lần đầu doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Có được bộ sổ tay chất lượng chuẩn khoa học sẽ giúp quá trình thực hiện áp dụng và duy trì hệ thống được chuyên nghiệp và tiện lợi hơn cho người lao động nhất là những người nằm trong ban ISO về cấu trúc sổ tay chất lượng. 

sổ tay chất lượng là gì

Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng ISO 9001

Có thể nói việc thực hiện xây dựng nội dung cho cuốn sổ tay chất lượng ISO 9001 là việc cần thiết để áp dụng thành công hệ thống QMS. Bám theo những yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9001 thì Có thể bám sát vào 10 điều khoản để tiến hành xây dựng nội dung cho sổ tay chất lượng. Kết hợp cùng những hồ sơ, tài liệu đi kèm nhằm cung cấp thêm thông tin chi tiết cho người sử dụng sổ tay. Nội dung của sổ tay càng chi tiết, càng bám sát thực tế thì hiệu quả càng cao.

10 điều khoản đó như sau:

 • Thứ nhất, Phạm vi áp dụng.
 • Thứ hai, Tài liệu viện dẫn.
 • Thứ ba, Thuật ngữ và định nghĩa.
 • Thứ tư, Bối cảnh của tổ chức.
 • Thứ năm, Sự lãnh đạo.
 • Thứ sáu, Hoạch định.
 • Thứ bảy, Hỗ trợ.
 • Thứ tám, Thực hiện.
 • Thứ chín, Đánh giá kết quả thực hiện.
 • Thứ mười, Cải tiến.

Mục đích của sổ tay chất lượng

Sổ tay chất lượng là một công cụ quan trọng trong quá trình quản lý chất lượng của một tổ chức. Mục đích chính của sổ tay chất lượng là cung cấp một tài liệu tham khảo để giúp các nhân viên trong tổ chức hiểu rõ hơn về quy trình quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn và quy định liên quan đến chất lượng, và giúp đảm bảo rằng các hoạt động và sản phẩm của tổ chức đáp ứng được các yêu cầu chất lượng.

Nhiều chuyên gia chỉ ra Cách viết sổ tay chất lượng cho nhân viên QC trong bộ sổ tay chất lượng thường bao gồm các thông tin và quy định về quy trình sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng, quy trình bảo trì, quy trình đào tạo nhân viên, và các tiêu chuẩn và quy định liên quan đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ của tổ chức. Nó cũng có thể bao gồm các mẫu và biểu mẫu để hỗ trợ các hoạt động kiểm soát chất lượng. 

Sổ tay chất lượng là một công cụ quan trọng để đảm bảo sự thống nhất và nhất quán trong quy trình quản lý chất lượng của tổ chức. Nó giúp đảm bảo rằng tất cả các nhân viên trong tổ chức đều hiểu và tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định liên quan đến chất lượng. Sổ tay chất lượng cũng có thể giúp định hướng các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của tổ chức.

Ngoài ra, sổ tay chất lượng cũng là một công cụ quan trọng để hỗ trợ quá trình đào tạo nhân viên. Nó cung cấp cho các nhân viên một tài liệu tham khảo để họ có thể tìm hiểu các quy trình và tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng, và giúp họ hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ của tổ chức.

Trong tổ chức, sổ tay chất lượng cũng có thể được sử dụng để tăng cường sự thống nhất giữa các bộ phận và phân loại. Điều này giúp đảm bảo rằng các hoạt động và sản phẩm của tổ chức đều đáp ứng được các tiêu chuẩ


Sổ tay chất lượng ISO 9001 có bắt buộc không?

Hiện nay việc áp dụng các tiêu chuẩn ISO 9001 các doanh nghiệp đều có sổ tay chất lượng ISO 9001. Theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 các phiên bản cũ thì sổ tay chất lượng chính là tài liệu có yêu cầu bắt buộc khi đánh giá chứng nhận ISO 9001. Tuy nhiên sang phiên bản mới ISO 9001:2015 thì không cần quy định sổ tay chất lượng có yêu cầu bắt buộc trong việc xây dựng hệ thống ISO 9001. Còn tiêu chuẩn ISO 9001 đưa ra quy định chặt chẽ hơn dưới dạng thông tin văn bản. Những thông tin này cần được xác nhận nhằm đảm bảo hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.

Hy vọng với những kiến thức của chúng tôi bạn đã có thể hiểu hơn về Sổ tay chất lượng là gì ? Cách viết sổ tay chất lượng theo ISO 9001 cho Doanh Nghiệp của bạn được hiệu quả hơn. 


KNA CERT là đơn vị cung cấp dịch vụ Chứng Nhận ISO 9001:2015 trên toàn quốc Uy Tín và Chất lượng. Để được đào tạo, chứng nhận ISO 14001 tốt nhất hãy liên hệ ngay với chúng tôi

 • Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Chứng Nhận KNA
 • Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Chi Nhánh: Tầng 2, tòa nhà Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
 • Tell: 093.2211.786 – 02438.268.222
 • Email: salesmanager@knacert.com Website: www.knacert.com.vn

 
✅⭐ Dấu IAF Công nhận Quốc tế 🔴 KNA CERT Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Thủ tục đăng ký nhanh gọn 🔴 Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, KNA Cert cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Chính sách hậu mãi sau chứng nhận 🔴 salesmanager@knacert.com 
✅⭐ Chi phí tốt ☎️ 093.2211.786
Chia sẻ

Tin liên quan