CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Thúc đẩy tăng năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo

Để phát triển thịnh vượng mỗi quốc gia trên thế giới cần phải liên tục đổi mới sáng tạo và nâng cấp để gia tăng năng suất lao động. Đây là điều vô cùng quan trọng cần thiết phải được các Quốc gia nhìn nhận một cách đúng đắn.

>>>Tăng 15% năng suất một năm áp dụng hệ thống Quản lý Tích hợp ISO 9001 - ISO 14001


Theo báo cáo của Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2023 thì Việt Nam được xếp hạng thứ 46/132 quốc gia và nền kinh tế. Ngoài ra thì Việt Nam cũng là một trong 7 Quốc gia thu nhập trung bình đạt dược nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua.

Trong đó, báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu là bộ công cụ đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia có uy tín trên thế giới, phản ánh mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các quốc gia.

thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Qua đó, các quốc gia thấy được bức tranh tổng thể cũng như điểm mạnh, điểm yếu của mình.

Các chuyên gia đánh giá Việt Nam đã có nhiều nỗ lực một cách mạnh mẽ trong việc cải thiện được tốt năng suất lao động cả về giá trị cũng như tốc độ. Điểm đặc biệt chính là trong giai đoạn 2011-2020 thì trung bình mỗi năm năng suất lao động của Việt Nam có gia tăng khoảng 8,9 triệu/ lao động. Từ mức 70 triệu đồng/lao động của năm 2011 lên mức 150,1 triệu đồng/lao động vào năm 2020. Cho đến năm 2022 năng suất lao động đạt 188 triệu đồng/lao động.

Mục tiêu cho giai đoạn đến năm 2025 và 2030 chính là: gia tăng năng suất lao động bình quân trên 7%/ năm và 7,5%/ năm. Đóng góp đạt mục tiêu đóng góp của khoa học Công nghệ thông qua TFP khoảng 45% và 50% vào tăng trưởng kinh tế. Đồng thời phấn đấu 12-15 tỉnh, thành phố và 30 đến 35 tỉnh thành phố có hoàn thiện được việc xây dựng cũng như triển khai kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 3-5 và 5-7 tập đoàn, tổng công ty triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch năng suất.

Tối thiểu 300 và 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa của các tỉnh, thành phố triển khai các dự án điểm về cải tiến năng suất, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất. Hình thành các câu lạc bộ cải tiến năng suất cho sinh viên tại 10 và 20 trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Quyết định cũng cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp về: Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Phát triển hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và các tổ chức hỗ trợ hoạt động năng suất; Đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ nâng cao năng suất trong doanh nghiệp; Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về năng suất; Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế. 

Để thích ứng và tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh mới, doanh nghiệp cần tận dụng tối đa sự hỗ trợ của Nhà nước trong nâng cao năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, cần triển khai các nhóm giải pháp đổi mới, sáng tạo trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm toàn bộ các giai đoạn từ khâu thiết kế sản phẩm, cung ứng nguyên, phụ liệu, sản xuất, xuất khẩu và marketting đến đổi mới phương thức, mô hình quản trị, đổi mới cách tiếp cận đến giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng cho phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo: VietQ.vn 

Chia sẻ

Tin liên quan