CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tiêu chuẩn ISO 16140 an toàn thực phẩm và vấn đề thức ăn chăn nuôi

Để giúp phòng thí nghiệm thực hiện thử nghiệm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, thực hiện được các phương pháp vi sinh trong phòng thí nghiệm của họ, loạt tiêu chuẩn ISO 16140 về xác nhận phương pháp hiện đã có một phần mới ra đời.Tiêu chuẩn ISO 16140 ?

Kiểm tra vi sinh vật trong thực phẩm là một bước thiết yếu trong quy trình an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo rằng những thực phẩm này không chứa bất kỳ sinh vật hoặc mầm bệnh nguy hiểm tiềm ẩn nào.

Tuy nhiên vẫn có vô số phương pháp, do đó, việc xác nhận và xác minh phương pháp để đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng cũng quan trọng không kém. ISO đưa ra một loạt các tiêu chuẩn được phát triển bởi các chuyên gia quốc tế để đạt được điều này.  

tiêu chuẩn ISO 16140

Kiểm tra vi sinh vật trong thực phẩm là một bước thiết yếu trong quy trình an toàn thực phẩm.

ISO 16140-3 có một phần mới đó là Phần 3: Quy trình xác minh một phòng thí nghiệm đối với các phương pháp tham chiếu đã được xác thực và các phương pháp thay thế, xác định quy trình và tiêu chí chấp nhận việc thực hiện các phương pháp thay thế, xác định các quy trình và tiêu chí chấp nhận việc thực hiện các phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm. Nó được thiết kế để giúp các phòng thí nghiệm thực hiện thử nghiệm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, các nhà sản xuất bộ dụng cụ thử nghiệm thực hiện thử nghiệm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Nội dung ISO 16140

ISO 16140-3 bao gồm hai giai đoạn, nghiên cứu xác minh việc thực hiện và nghiên cứu xác minh chất nền (thực phẩm). Với các quy trình riêng biệt để xác minh các phương pháp vi sinh định tính và định lượng, các phương pháp xác nhận. Nó cũng cung cấp thông tin để kiểm tra các phương pháp tham chiếu chưa được xác thực đầy đủ.

tiêu chuẩn ISO 16140

Tiêu chuẩn ISO 16140:2012 áp dụng vào kiểm tra vi sinh vật

ISO 16140- 3 bổ sung cho bộ ISO 16140, trong đó thiết lập các giao thức để xác nhận các phương pháp mới hoặc phương pháp thay thế. Tiêu chuẩn mới này tập trung đặc biệt vào giao thức được các phòng thí nghiệm tuân theo để xác minh các phương pháp xác nhận mà họ sử dụng.

Chi tiết hơn về ISO 16140

Loạt tiêu chuẩn này cũng bao gồm:

  • ISO 16140-1, Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Xác nhận phương pháp - Phần 1: Từ vựng
  • ISO 16140-2, Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Xác nhận phương pháp - Phần 2: Quy trình xác nhận các phương pháp thay thế (thương mại) so với phương pháp chuẩn
  • ISO 16140-4, Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Xác nhận phương pháp - Phần 4: Quy trình xác nhận phương pháp phòng thí nghiệm đơn lẻ
  • ISO 16140-5, Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Xác nhận phương pháp - Phần 5: Quy trình xác nhận giữa các phòng thí nghiệm đối với các phương pháp phi thương mại bằng thiết kế giai thừa
  • ISO 16140-6, Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Xác nhận phương pháp - Phần 6: Quy trình xác nhận các phương pháp thay thế (thương mại) để xác nhận và đánh máy vi sinh

Các phần khác nhau của ISO 16140 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO / TC 34, Sản phẩm thực phẩm, tiểu ban SC 9, Vi sinh, với ban thư ký được cung cấp bởi AFNOR, thành viên ISO của Pháp. Chúng có sẵn từ thành viên ISO ở quốc gia của bạn hoặc từ ISO Store.

 Theo: VietQ.vn

Chia sẻ

Tin liên quan