CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tiêu chuẩn ISO 29993 mô hình đào tạo cải thiện dịch vụ học tập

ISO 29993:2017 ra đời không nhằm vào các trường đại học, cung cấp dịch vụ học tập như một phần của hệ thống giáo dục chính thức, nhưng nó có thể hữu ích đối với họ như một công cụ để phản ánh và tự đánh giá. Nó giúp các nhà cung cấp cải thiện dịch vụ lại sự uy tín, cung cấp bên ngoài giáo dục chính quy


Giới thiệu ISO 29993:2017

ISO 29993:2017 quy định các yêu cầu đối với dịch vụ học tập ngoài giáo dục chính quy, bao gồm tất cả các loại hình học tập suốt đời. Bao gồm bất kỳ dịch vụ học tập nào dược cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ học tập (LSP) được gửi đến chính người học, cũng như cho các nhà tài trợ đnag mua dịch vụ thay mặt cho người đọc. Các tính năng chính của các loại dịch vụ này là các mục tiêu học tập được xác định và các dịch vụ được đánh giá, và chúng liên quan đến tương tác với người học. Viện học có thể trực diện qua trung gian công nghệ hoặc kết hợp cả hai.

Được thiết kế tăng tính minh bạch, nâng cao uy tín trên thị trường bằng cách xác định các yêu cầu tối thiểu đối với các mức chất lượng đã thỏa thuận của dịch vụ đào tạo ở cấp độ quốc tế.

 TIÊU CHUẨN ISO 29993:2017

(Ảnh) ISO 29993 đảm bảo các quy trình phát triển chất lượng cao nhất được áp dụng.

Uy tín đảm bảo chất lượng học tập

ISO 29993 thừa nhận tầm quan trọng của việc người học có thể đưa ra các lựa chọn sáng suốt, yêu cầu nhà cung cấp cung cấp thông tin rõ ràng về những gì họ có thể mong đợi được học, cũng như về bản thân nhà cung cấp. 

Ngoài các hệ thống giáo dục chính quy quốc gia, nền kinh tế tri thức hiện nay còn dựa vào các dịch vụ đào tạo và giáo dục khác nhau. Một tiêu chuẩn mới không chỉ nhằm mục đích giúp các nhà cung cấp cải thiện dịch vụ của họ mà còn mang lại sự công nhận và thiết lập uy tín của họ trên thị trường quốc tế.

Áp dụng chứng nhận ISO 29993

ISO 29993 cung cấp một quy trình chất lượng để chứng nhận cho bộ phận Đào tạo/ học tập là đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng quốc tế trong dịch vụ được cung cấp.  

Sắp xếp các yếu tố khác nhau của dịch vụ học tập, bao gồm quảng cáo, thông tin cung cấp cho người học, phân tích nhu cầu thiết kế đánh giá nhằm mục đích nâng cao hiệu quả, hiệu quả và tính minh bạch của dịch vụ học tập. Nâng cao uy tín của các dịch vụ học tập. Cung cấp một mô hình để cải thiện các dịch vụ học tập có thể chia sẻ trong một tổ chức. Cung cấp một công cụ được quốc tế công nhận thể hiện độ tin cậy và chất lượng của các dịch vụ học tập.

Theo: iso.org

Chia sẻ

Tin liên quan