KNA 认证有限公司

"Quality Innovation"

什么是ISO 28000 ? ISO 28000 对安全管理的机会与挑战

在当今的全球经济形势下,安全管理已成为所有行业,尤其是供应链中的复杂挑战。 国际供应链的安全事故威胁各国国际贸易和经济增长。 人员、货物、基础设施和设备以及运输方式都应受到保护,以避免安全事故。 这种保护有利于整个经济体和社会。 因此,ISO 28000标准应运而生,以保证安全性,防止潜在威胁,评估风险。


Tiêu chuẩn ISO 28000:2007

ISO 28000 是什么?

 • ISO 28000: 2007是一个国际性标准,对安全管理体系提出一系列要求,以保证供应链的安全。安全管理与业务管理的其他方面关联。 这些方面包括影响供应链安全的企业的所有活动。
 • ISO 28000适用于任何企业,不分别类型和规模,企业要保证供应链的每个环节的安全 ,就可以采用。

为什么企业要采用ISO 28000?

 

企业采用ISO 28000的理由是

 • 发展其安全管理体系。
 • 遵守企业的安全管理政策
 • tuân thủ bên ngoài với điểm chuẩn thực hành tốt nhất
 • 获得国际认证,从而说的市场的认可

范围

ISO 28000: 2007 được phát triển để mã hóa các hoạt động bảo mật trong hệ thống quản lý chuỗi cung ứng rộng hơn. Cấu trúc hệ thống quản lý PDCA đã được áp dụng trong việc phát triển ISO 28000: 2007 để mang các yếu tố của tiêu chuẩn này phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan như ISO 9001: 2000 và ISO 14001: 2004

Ci thin tích hp qun lý ri ro

 

Sự phát triển của một tiêu chuẩn quốc tế nhằm giải quyết quản lý rủi ro bảo mật cải thiện giao diện rộng hơn với quản lý rủi ro doanh nghiệp hiện có trong một nền tảng tích hợp chung. Phương pháp tích hợp này để quản lý rủi ro thường được sử dụng để phối hợp tốt hơn các cơ chế quản lý rủi ro chức năng chéo, cải thiện đo lường hiệu suất, đảm bảo cải tiến liên tục và giảm sai lệch các mục tiêu quản lý rủi ro giữa các silo.

采用ISO 28000的好处

ISO 28000 为企业带来许多好处:

 • Khả năng phục hồi doanh nghiệp tích hợp
 • 管理体系获得系统化
 • 提高企业的信誉
 • 改善供应链的效率
 • 保证遵守国际法
 • Quy trình tuân thủ tốt hơn
 • 为跨境贸易和产品运输创造便利条件
 • 设立预防措施
 • 维持安全

IMO海事安全委员会最近的会议报告承认:“当前,许多组织、码头和海港已经采用了ISO 28000标准,并获得了 一个获得认可的独立第三方认证机构的证书。”,同时表示“ISO标准可以适用于所有大小,类型,预定用途和在国际、内陆或自治区上运行的所有船舶。”。

结语

ISO秘书长Alan Bryden先生评论:“国际市场上的威胁似乎无界。ISO28000标准为这一全球性问题提供解决方案。 安全管理体系得到国际认可,供应链可以中保证货物和人员的安全,从而为 整个社会繁荣发展作出贡献”。


•联系信息: KNA 认证有限责任公司
•总部: 河内市,巴婷郡,队艮路266号,LADECO大厦,11层
•分司: 胡志明市,平盛郡,26坊,阮企路102号,4水利大厦,2层
•Tell: 093.2211.786 – 02438.268.222
•Email: salesmanager@knacert.com Website: www.knacert.com.vn

Chia sẻ

Dịch vụ liên quan