CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

KNA Cert cam kết xây dựng Chính sách chất lượng đảm bảo Trung thực, Công bằng, Khách quan trong hoạt động chứng nhận thông qua:

  • Lấy trách nhiệm là thước đo hiệu quả công việc
  • Tôn trọng đạo đức kinh doanh để gây dựng uy tín
  • Cam kết thỏa mãn khiếu nại khách hàng để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ
  • Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.
  • Đảm bảo đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao, có trách nhiệm & đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu công việc.
  • Cung cấp chính xác, kịp thời theo hướng mang lại giá trị bền vững và tiết kiệm chi phí cho khách hàng.
  • Luôn lắng nghe, tôn trọng các yêu cầu và ý kiến của khách hàng; giải quyết kịp thời và hiệu quả các yêu cầu của khách hàng.
  • Không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ cho khách hàng và cho chính chúng tôi.
Chia sẻ