CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN  &  SỨ MỆNH


     TẦM NHÌN

Tầm nhìn của Chúng tôi là góp phần vào một một tương lai bền vững, bảo vệ môi trường và khí hậu của chúng ta, tôn trọng, hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi của người lao động và cộng đồng. 


     SỨ MỆNH

Để đạt được tầm nhìn này, chúng tôi đã thiết lập các chương trình và dịch vụ được thiết kế để đáp ứng mức độ hiệu suất cao nhất trong bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội, đạo đức, an toàn và chất lượng sản phẩm, và kích thích cải tiến liên tục trên con đường hướng tới sự bền vững.

Đóng góp vào Phát triển của Doanh nghiệp, nâng vị thế thương hiệu doanh nghiệp, vươn tầm Quốc tế.

“CÙNG DOANH NGHIỆP VƯƠN TẦM QUỐC TẾ

NÂNG VỊ THẾ THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA”


     GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tri thức

Trung thực - Khách quan - Đảm bảo sự phù hợp

Trách nhiệm - Tận tâm

Cải tiến liên tục

Chia sẻ