CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Sứ Mệnh và Tầm Nhìn

Bằng việc không ngừng nỗ lực tạo dựng giá trị cốt lõi tổ chức, KNA Cert kỳ vọng đứng trong top 10 tổ chức chứng nhận hàng đầu Việt Nam tới năm 2020.


SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

Chia sẻ