CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA

"Quality Innovation"

Trách Nhiệm Xã Hội

Đào tạo - Đánh giá BSCI - Trách Nhiệm...

Tiêu chuẩn BSCI (Business Social Compliance Initiative) là: Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, ra đời năm 2003 do Hiệp hội....

Sedex là gì ? Tư vấn tiêu chuẩn Sedex...

Tiêu chuẩn Smeta thuộc tổ chức phi lợi nhuận (NPO) Sedex được thành lập để cải tiến việc thực hành đạo đức trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cu...

Tư Vấn Đào Tạo C-TPAT trong an ninh h...

Tiêu chuẩn C-TPAT về an ninh hàng hóa được xây dựng bởi sự phối hợp giữa hải quan Mỹ và bảo vệ biên giới. Để được tư vấn - đào tao C-TPAT chuyên nghiệp xin liên...

Đào tạo - Đánh Giá Tiêu chuẩn WRAP

Tiêu chuẩn WRAP là tiêu chuẩn Trách Nhiệm Xã Hội độc lập giúp Doanh Nghiệp phát triển một cách bền vững. Đào tạo - Tư vấn WRAP hiện đang được nhiều Doanh Nghiệp...

Tư vấn - Đánh Giá EICC-RBA ngành điện...

Tiêu chuẩn EICC RBA bộ tiêu chuẩn Trách Nhiệm Xã Hội dành riêng cho ngành điện tử. Các chính sách rba phù hợp với trách nhiệm xã hội, đạo đức và môi trường tro...

SA 8000 là gì? Đào Tạo - Chứng Nhận S...

SA8000 là bộ tiêu chuẩn đánh giá trách nhiệm xã hội. Tiêu chuẩn SA 8000 được xây dựng theo cấu trúc ISO 9001/ISO. Dịch vụ Tư vấn - Chứng Nhận SA 8000 của KNA C...

Tư vấn - Đào tạo ISO 26000

Bộ tiêu chuẩn ISO 26000 Trách nhiệm xã hội ban hành đưa ra hướng dẫn về trách nhiệm xã hội. Đào tạo - Chứng nhận ISO 26000 giúp Doanh Nghiệp áp dụng một cách tố...

Tư vấn - Đánh Giá WCA - Đánh giá điều...

WCA – Chương trình đánh giá điều kiện làm việc. WCA là chữ viết tắt của Workplace Condition Assessment - dịch sang tiếng Việt là Chương trình đánh giá điều k...

Tư Vấn RWS - Tiêu chuẩn len có trách...

Tiêu chuẩn Len có trách nhiệm RWS là một tiêu chuẩn toàn cầu tự nguyện nhằm giải quyết phúc lợi cho cừu và vùng đất mà chúng được chăn thả. RWS giúp người chăn....

Tư Vấn Tiêu Chuẩn TAPA - Hiệp hội bảo...

Nguy cơ bị mất trộm trong quá trình vận chuyển là một trong những rủi ro lớn nhất đối với các nhà sản xuất kinh doanh hàng hóa có giá trị lớn và các nhà cung cấ...