CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA

"Quality Innovation"

Trách Nhiệm Xã Hội

Đào tạo - Đánh giá BSCI - Trách Nhiệm...

Tiêu chuẩn BSCI (Business Social Compliance Initiative) là: Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, ra đời năm 2003 do Hiệp hội....

Sedex là gì ? Tư vấn tiêu chuẩn Sedex...

Sedex là một tổ chức phi lợi nhuận (NPO) được thành lập để cải tiến việc thực hành đạo đức trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng toàn c...

Tư Vấn Đào Tạo C-PTAT trong an ninh h...

Hiện nay việc vận chuyển giao thương hàng hóa giữa các quốc gia ngày càng phát triển mạnh mẽ. Điều này đòi hỏi vấn đề an ninh hàng hóa và an ninh quốc gia cầ...

Đào tạo - Đánh Giá Tiêu chuẩn WRAP

WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production – Sản xuất được công nhận trách nhiệm toàn cầu) là một tiêu chuẩn độc lập của sản xuất đúng với nguyên tắc....

Tư vấn - Đánh Giá EICC ngành điện tử

EICC là viết tắt của Electronic Industry Citizenship Coalition – là một liên minh của những công ty điện tử hàng đầu thế giới cùng hợp tác nhằm nâng cao tính...

SA 8000 là gì? Đào Tạo - Chứng Nhận S...

Vấn đề về Trách Nhiệm Xã Hội của các Doanh Nghiệp hiện nay ngày càng thu hút sự quan tâm của không chỉ các tổ chức xã hội, chính phủ, các nhà nghiên cứu mà c...

Tư vấn - Đào tạo ISO 26000

ISO 26000 là một bộ tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (ISO) ban hành đưa ra hướng dẫn về trách nhiệm xã hội. Hệ thống tiêu chuẩn này có...

Tư vấn - Đánh Giá WCA - Đánh giá điều...

WCA – Chương trình đánh giá điều kiện làm việc. WCA là chữ viết tắt của Workplace Condition Assessment - dịch sang tiếng Việt là Chương trình đánh giá điều k...

Tư Vấn RWS - Tiêu chuẩn len có trách...

Tiêu chuẩn Len có trách nhiệm RWS là một tiêu chuẩn toàn cầu tự nguyện nhằm giải quyết phúc lợi cho cừu và vùng đất mà chúng được chăn thả. RWS giúp người chăn....

Tư vấn BONSUCRO – Sáng kiến về mía tu...

Bonsucro là một sáng kiến phi lợi nhuận đa bên liên quan toàn cầu dành riêng cho việc giảm các tác động môi trường và xã hội của sản xuất múa trong khi nhận ra....