CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Trách Nhiệm Xã Hội

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN OEKO-TEX 100 – CÔN...

Chứng nhận OEKO-TEX 100 (OEKO-TEX 100 certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận OEKO-TEX 100 có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá s...

Tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội Sedex-S...

✅Tiêu chuẩn Smeta thuộc tổ chức phi lợi nhuận (NPO) Sedex ✅ được thành lập để cải tiến việc thực hành đạo đức trong kinh doanh ✅ và trách nhiệm xã hội trong c...

Đánh Giá - Chứng Nhận Tiêu chuẩn WRAP

✅ Đánh giá WRAP ✅ Đáp ứng yêu cầu trong nước & Xuất khẩu ✅Xem danh sách khách hàng đạt WRAP

Đánh Giá - Chứng Nhận EICC-RBA ngành...

Tiêu chuẩn EICC RBA ✅ bộ tiêu chuẩn Trách Nhiệm Xã Hội dành riêng cho ngành điện tử. ✅ Các chính sách rba phù hợp với trách nhiệm xã hội, đạo đức và môi trường....

Chứng nhận SCS Recycled - Chứng nhận...

Chứng nhận SCS Recycled (SCS Recycled certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức Chứng nhận SCS Recycled có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá s...

Đánh Giá - Chứng Nhận C-TPAT trong an...

✅KNACert - Đánh Giá - Chứng Nhận tiêu chuẩn C-TPAT về an ninh hàng hóa quốc tế với ✅ Chuyên gia giàu kinh nghiệm ✅Tư vấn 24/7✅Chi phí trọn gói

Đánh giá - Chứng Nhận BSCI - Trách Nh...

✅ Đánh BSCI Công nhận FTA ✅ Đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu ✅ Chi phí hợp lý✅ Công nhận toàn cầu

Chứng Nhận RMS – Công Nhận Quốc Tế

Chứng nhận RMS (RMS certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận RMS có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp theo tiêu chuẩn R...

Chứng Nhận RAS - Công Nhận Quốc Tế

Chứng nhận RAS (RAS certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận RAS có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp theo tiêu chuẩn R...

Dịch vụ Đánh Giá GRASP – Công Nhận Qu...

Đánh giá GRASP (GRASP certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức đánh giá GRASP có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp theo tiêu chuẩn...