CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Trách Nhiệm Xã Hội

Giấy chứng nhận giao dịch/Chứng chỉ T...

✅ Chứng chỉ TC viết tắt từ cụm từ tiếng Anh “Transaction Certificates” dịch ra là Chứng chỉ giao dịch hay Giấy chứng nhận giao dịch. Chứng chỉ giao dịch TC được...

Chứng Nhận URSA - Hiểu rõ về Đánh giá...

✅ Chứng nhận URSA là viết tắt của Understanding Responsible Sourcing Audit có nghĩa là “Hiểu rõ về Đánh giá nguồn cung ứng Có trách nhiệm”. được xây dựng giúp đ...

Đánh giá ETI - Sáng Kiến Thương Mại C...

✅ Đánh giá Tiêu chuẩn ETI - Ethical Trading Initiative hay Sáng Kiến Thương Mại Có Đạo Đức. ✅ ETI là tiêu chuẩn tự nguyện Mục tiêu mang lại điều kiện làm việc t...

Tiêu chuẩn MSC - Chương trình quản lý...

✅ Tiêu chuẩn MSC được viết tắt bởi cụm từ Marine Stewardship Council - ✅ Hội đồng quản lý biển. Đây là một tổ chức quốc tế phi chính phủ được thành lập để khuyế...

Chứng Nhận EcoVadis - Xếp hạng kinh d...

✅Chứng Nhận EcoVadis - Xếp hạng kinh doanh bền vững tốt nhất thế giới. ✅ Đánh giá Trách Nhiệm Xã Hội EcoVadis là một dịch vụ tính phí nhằm đánh giá cá...

Đánh giá - Chứng Nhận BSCI - Trách Nh...

✅ Đánh BSCI Công nhận FTA ✅ Đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu ✅ Chi phí hợp lý✅ Công nhận toàn cầu

Sedex là gì ? Đánh Giá - Chứng Nhận T...

✅Tiêu chuẩn Smeta thuộc tổ chức phi lợi nhuận (NPO) Sedex ✅ được thành lập để cải tiến việc thực hành đạo đức trong kinh doanh ✅ và trách nhiệm xã hội trong c...

Đánh Giá - Chứng Nhận C-TPAT trong an...

✅KNACert - Đánh Giá - Chứng Nhận tiêu chuẩn C-TPAT về an ninh hàng hóa quốc tế với ✅ Chuyên gia giàu kinh nghiệm ✅Tư vấn 24/7✅Chi phí trọn gói

Đánh Giá - Chứng Nhận Tiêu chuẩn WRAP

✅ Đánh giá WRAP. ✅ Đáp ứng yêu cầu trong nước & Xuất khẩu ✅Xem danh sách khách hàng đạt WRAP

Đánh Giá - Chứng Nhận EICC-RBA ngành...

Tiêu chuẩn EICC RBA ✅ bộ tiêu chuẩn Trách Nhiệm Xã Hội dành riêng cho ngành điện tử. ✅ Các chính sách rba phù hợp với trách nhiệm xã hội, đạo đức và môi trường....
DMCA.com Protection Status