CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Đánh Giá - Chứng Nhận EICC-RBA ngành điện tử

Ngành công nghiệp Điện tử của nước ta hiện nay có tốc độ tăng trưởng khá nhanh và đóng vai trò quan trọng hơn trong sản xuất Công Nghiệp và Xuất khẩu của nền kinh tế. Không nằm ngoài xu thế trong việc tuân thủ các trách nhiệm xã hội trong kinh doanh thì lĩnh vực này cũng đã có một bộ quy tắc ứng xử riêng đó là bộ quy tắc ứng xử được đưa ra bởi EICC (RBA).


Đối với tùy theo từng khách hàng có dịch vụ miễn phí đi kèm của KNA:

 • Miễn phí đào tạo An Toàn Lao Động cho một số nhóm: 1,2,3,4,5,6

(Chỉ định của Cục An Toàn Lao Động cho KNA: Xem tại đây)

 • Miễn phí khóa học tối đa cho 3 học viên về nhận thức và đánh giá nội bộ tại HCM và HN (Xem thêm)
 • Giảm 10% đối với các khóa học Public & Inhouse CSR chuyên sâu (Xem thêm).

EICC trở thành RBA - Liên minh các Doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm

Thành viên EICC-RBA và trách nhiệm khi tham gia vào RBA

● 27/6:Thảo Kỹ Thuật Trách Nhiệm Xã Hội trong Doanh Nghiệp tại Hà Nội


TIÊU CHUẨN EICC-RBA LÀ GÌ ? 

Tiêu chuẩn EICC là gì ? EICC được viết tắt của cụm từ (Electronic Industry Citizenship Coalition). Đây là một liên minh bao gồm những công ty điện tử hàng đầu thế giới cùng hợp tác với nhau nhằm nâng cao tính hiệu quả và trách nhiệm xã hội, đạo đức và môi trường trong chuỗi cung ứng điện tử trên toàn thế giới.  

tiêu chuẩn EICC (RBA)

Nếu anh chị đang tìm hiểu về bộ quy tắc ứng xử EICC RBA thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng EICC RBA: Bộ Hồ Sơ, Biểu Mẫu, Checklist RBA. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử EICC-RBA có đưa ra các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo điều kiện làm việc của người lao động trong toàn chuỗi cung ứng ngành điện tử được an toàn. Người lao động làm việc trong ngành này sẽ được đối xử một cách xứng đáng và tôn trọng. Ngoài ra bộ quy tắc này đề cao việc các hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp có trách nhiệm hơn với môi trường và được thực hiện một cách có đạo đức.

EICC được coi là một phần của ngành công nghiệp điện tử. Tất cả các tổ chức đều có thể thiết kế, tiếp thị, sản xuất, cung cấp hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để sản xuất hàng điện tử. Bộ quy tắc có thể được bất kỳ doanh nghiệp nào trong lĩnh vực điện tử tự nguyện chấp nhận và sau đó được doanh nghiệp đó áp dụng cho chuỗi cung ứng và các nhà thầu phụ của mình, việc này còn bao gồm cả các nhà cung cấp lao động hợp đồng.

Để có thể trở thành thành viên của EICC - RBA  thì Doanh Nghiệp cần xác nhận việc ủng hộ bộ quy tắc một cách tích cực và tuân thủ các quy tắc phù hợp với một hệ thống quản lý như được nêu trong văn bản này. 

Doanh Nghiệp muốn áp dụng quy tắc này cần phải hiểu được rằng trong tất cả các hoạt động của mình, phải tuân thủ đầy đủ pháp luật, các quy tắc và quy định của các quốc gia mà doanh nghiệp đó hoạt động.  Quy tắc khuyến khích Bên tham gia thực hiện nhiều hơn việc tuân thủ pháp luật đơn thuần, nỗ lực dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận, để nâng cao trách nhiệm về môi trường và xã hội, cũng như đạo đức trong kinh doanh. Phù hợp với Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn về Kinh Doanh và Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc, các quy định trong Quy tắc này được bắt nguồn từ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế quan trọng bao gồm Tuyên Ngôn về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc và Tuyên Bố về Các Nguyên Tắc Cơ Bản và Các Quyền Tại Nơi Làm Việc của ILO (Tổ Chức Lao Động Quốc Tế).

EICC TRỞ THÀNH RBA - LIÊN MINH CÁC DN KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM

Năm 2017 thì EICC trở thành RBA - Bộ Quy Tắc Ứng xử của Liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm. Việc chuyển đổi tên gọi này được thực hiện từ năm 2017 nhằm giúp mở rộng cách tiếp cận và tầm ảnh hưởng lớn hơn trong tương lai. Hiệp hội các Doanh Nghiệp lĩnh vực điện tử trở thành liên minh các Doanh Nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực điện tử nhằm thúc đẩy cải thiện điều kiện việc làm, môi trường và đạo đức trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu. 

NỘI DUNG CỦA BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ RBA BAO GỒM: 

A. NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Tự Do Lựa Chọn Việc Làm
- Người Lao Động Trẻ Tuổi
- Giờ Làm Việc
- Tiền Lương và Phúc Lợi
- Đối Xử Nhân Đạo
- Không Phân Biệt Đối Xử
- Tự Do Lập Hội

B. SỨC KHỎE và AN TOÀN

- An Toàn Lao Động
- Chuẩn Bị Cho Tình Huống Khẩn Cấp
- Thương Tích và Bệnh Nghề Nghiệp
- Vệ Sinh Công Nghiệp
- Công Việc Đòi Hỏi Thể Chất
- Bảo Vệ Máy Móc
- Vệ Sinh, Thực Phẩm và Nhà Ở
- Phổ Biến Về Sức Khỏe và An Toàn

C. MÔI TRƯỜNG

- Giấy Phép và Báo Cáo Môi Trường
- Phòng Chống Ô Nhiễm và Giảm Sử Dụng Tài Nguyên
- Các Chất Độc Hại
- Chất Thải Rắn
- Phát Thải Ra Không Khí
- Hạn Chế Vật Liệu
- Quản Lý Nước
- Tiêu Thụ Năng Lượng và Phát Thải Khí Nhà Kính

D. ĐẠO ĐỨC

- Liêm Chính Trong Kinh Doanh
- Lợi Thế Không Chính Đáng
- Công Bố Thông Tin
- Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ
- Kinh Doanh, Quảng Cáo và Cạnh Tranh Công Bằng
- Bảo Vệ Danh Tính và Không Trả Đũa
- Tìm Nguồn Cung Ứng Khoáng Sản Có Trách Nhiệm
- Quyền Riêng Tư

E. HỆ THỐNG QUẢN LÝ

- Cam Kết Của Công Ty
- Trách Nhiệm Và Trách Nhiệm Giải Trình Của Ban Quản Lý
- Yêu Cầu Pháp Lý và Của Khách Hàng
- Đánh Giá Rủi Ro và Quản Lý Rủi Ro
- Mục Tiêu Cải Thiện
- Đào Tạo
- Trao Đổi Thông Tin
- Phản Hồi, Tham Gia và Khiếu Nại của Nhân Viên
- Kiểm Toán và Đánh Giá
- Quy Trình Hành Động Khắc Phục
- Tài Liệu và Hồ Sơ
- Trách Nhiệm của Nhà Cung Cấp


LỢI ÍCH KHI LÀ THÀNH VIÊN CỦA EICC-RBA

 • Được học hỏi từ nhà lãnh đạo: Tham gia vào một cộng đồng được thực hành sôi nổi của các công ty hàng đầu từ khắp chuỗi cung ứng để có cơ hội tìm hiểu và hợp tác với các khách hàng và nhà cung cấp của bạn. Các thành viên cũng có thể tận dụng được các cơ hội đào tạo và học tập trực tiếp với hàng loạt chủ đề chính trong sự phát triển bền vững của chuỗi cung ứng.
 • Các công cụ truy cập: Tham gia vào RBA sẽ giúp việc đảm bảo công ty của bạn phù hợp với các quy tắc trong toàn ngành và cho phép bạn truy cập vào các công cụ và tài nguyên để đưa công ty của bạn đi theo hướng hiệu suất bền vững của chuỗi cung ứng hàng đầu. Các công cụ chính mà bạn có quyền truy cập với tư cách là một công ty thành viên bao gồm học viện giáo dục điện tử hàng đầu trong ngành với hơn 60 mô đun đào tạo, hệ thống chia sẻ và quản lý dữ liệu bền vững trực tuyến RBA-Online, Chương trình đánh giá hợp lệ của chúng tôi, hội nghị kinh doanh có trách nhiệm hàng năm và tiếp cận toàn cầu sự kiện.
 • Cải thiện hiệu quả: Việc truy cập vào các đánh giá tuân thủ xã hội sẽ được chia sẻ từ các công ty và nhà cung cấp của họ trong chuỗi cưng ứng và đảm bảo công ty của bạn có thông tin cần thiết để giúp cải thiện liên tục chuỗicung ứng, đồng thời giảm chi phí và tăng hiệu quả trong các chương trình bền vững.
 • Nắm bắt tình huống trước: Đảm bảo công ty của bạn đứng trước các vấn đề và rủi ro mới nổi trong tính bền vững của chuỗi cung ứng. Với các tài nguyên và công cụ của RBA, công ty của bạn có thể cập nhật những phát triển chính từ ngành công nghiệp và hơn hế nữa, kể cả trên các phương tiện truyền thông và với các bên liên quan chính.

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Fousine Việt Nam là Công ty chuyên Sản xuất linh kiện điện tử có nhà máy đặt tại Khu Công nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang. Sản phẩm của Công ty phục vụ cho tiêu dùng trong nước và một phần được xuất khẩu. Trong quá trình hội nhập nước ngoài sâu rộng. Fousine Việt Nam đã áp dụng Tiêu chuẩn RBA -EICC dành riêng cho thiết bị điện tử và đã chọn KNA là đơn vị đào tạo cho nhân viên trong nhà máy. 

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT FOUSINE VIỆT NAMĐịa chỉ: Khu Công nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Foxconn Technology Group đi vào hoạt động từ năm 2007 xây dựng nhà xưởng tại Bắc Giang và một số tỉnh của Viêt Nam. Sản phẩm của Foxconn hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực liên quan đến máy tính, công nghệ thông tin, hàng điện tử tiêu dùng, linh kiện ô tô, thiết bị bán dẫn và công nghệ bảo vệ môi trường .v.v… KNA đã đến đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn RBA-EICC cho nhân viên trong nhà máy của công ty tại Bắc Giang. 

đào tạo eicc rba

Đào tạo kiến thức và đánh giá nội bộ EICC-RBA cho Foxconn


QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ EICC(RBA) CỦA KNA CERT

Để triển khai cho khách hàng thì KNA Cert đưa ra quy trình đào tạo và đánh giá EICC khi áp dụng bộ tiêu chuẩn ứng xử EICC trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp điện tử.

Bước 1: KNA thành lập nhóm dự án và họp khởi động.

Bước 2: Nhóm dự án sẽ phân tích thiếu hụt, Đánh giá thực trạng nhà máy, hệ thống tài liệu kiểm soát theo yêu cầu của bộ quy tắc ứng xử EICC-RBA

Bước 3: Lập kế hoạch triển khai chi tiết

Bước 4: Đào tạo nhận thức tiêu chuẩn EICC RBA cho Doanh Nghiệp

 • Đào tạo nhận thức và diễn giải các yêu cầu của chính sách RBA 
 • Đào tạo về đánh giá tuân thủ (Validated Audit Proccess – VAP)
 • Đào tạo về tuân thủ môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp,  đạo đức trong kinh doanh

Bước 5: Thiết lập tài liệu, lập hồ sơ: Các tài liệu / hồ sơ cần thiết lập sẽ bao gồm các nhóm sau:

A.Lao động

B.Tự do hiệp hội

C.Môi trường

D.Hệ thống quản lý

 1. Đạo đức

Bước 6: Ban hành hệ thống tài liệu & triển khai áp dụng

Bước 7: Đánh giá hiệu lực tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử RBA

Bước 8: Thực hiện hành động khắc phục

Bước 9: Khâu cuối cùng Doanh Nghiệp sẽ duy trì tuân thủ quy tắc ứng xử EICC RBA trong toàn hệ thống của mình. 


CÁC KHÁCH HÀNG KNA CERT ĐÃ TRIỂN KHAI EICC RBA


 • Thông tin liên hệ làm tư vấn RBA: Công ty TNHH Chứng Nhận KNA
 • Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Chi Nhánh: Tầng 2, tòa nhà Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
 • Tell: 093.2211.786 – 02438.268.222
 • Email: salesmanager@knacert.com Website: www.knacert.com.vn
 
✅⭐ Dịch vụ chuyên nghiệp 🔴 KNA CERT Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Cam kết đánh giá đạt thứ hạng cao 🔴 Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, KNA Cert cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Cơ hội cạnh tranh trên thị trường 🔴 salesmanager@knacert.com 
✅⭐ Chi phí tốt ☎️ 093.2211.786
Chia sẻ

Dịch vụ liên quan