CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Trách Nhiệm Xã Hội

Chứng Nhận OCS - Công Nhận Quốc Tế

✅ OCS – Tiêu chuẩn về thành phần hữu cơ được áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào không phải là thực phẩm có chứa từ 5-100% nguyên liệu hữu cơ. ✅ Đây là tiêu chuẩn n...

Chứng Nhận GOTS - Công Nhận Quốc Tế

✅ Dịch vụ tư vấn GOTS của KNA cam kết đạt chứng nhận gots. ✅ KNA đã thực hiện trên 100 khách hàng đã đạt chứng nhận GOTS trong năm vừa qua. Xem DANH SÁCH đã nhậ...
DMCA.com Protection Status