CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Trách Nhiệm Xã Hội

Giấy chứng nhận giao dịch/Chứng chỉ T...

✅ Chứng chỉ TC viết tắt từ cụm từ tiếng Anh “Transaction Certificates” dịch ra là Chứng chỉ giao dịch hay Giấy chứng nhận giao dịch. Chứng chỉ giao dịch TC được...

Chứng Nhận URSA - Hiểu rõ về Đánh giá...

✅ Chứng nhận URSA là viết tắt của Understanding Responsible Sourcing Audit có nghĩa là “Hiểu rõ về Đánh giá nguồn cung ứng Có trách nhiệm”. được xây dựng giúp đ...

Đánh giá ETI - Sáng Kiến Thương Mại C...

✅ Đánh giá Tiêu chuẩn ETI - Ethical Trading Initiative hay Sáng Kiến Thương Mại Có Đạo Đức. ✅ ETI là tiêu chuẩn tự nguyện Mục tiêu mang lại điều kiện làm việc t...

Tiêu chuẩn MSC - Chương trình quản lý...

✅ Tiêu chuẩn MSC được viết tắt bởi cụm từ Marine Stewardship Council - ✅ Hội đồng quản lý biển. Đây là một tổ chức quốc tế phi chính phủ được thành lập để khuyế...

Chứng Nhận EcoVadis - Xếp hạng kinh d...

✅Chứng Nhận EcoVadis - Xếp hạng kinh doanh bền vững tốt nhất thế giới. ✅ Đánh giá Trách Nhiệm Xã Hội EcoVadis là một dịch vụ tính phí nhằm đánh giá cá...

SA 8000 là gì? Đánh Giá - Chứng Nhận...

✅ SA8000 là bộ tiêu chuẩn đánh giá trách nhiệm xã hội. ✅ Tiêu chuẩn SA 8000 được xây dựng theo cấu trúc ISO 9001/ISO. Dịch vụ đánh giá ✅ Chứng Nhận SA 8000 của...

Fairtrade - Tiêu chuẩn thương mại côn...

✅KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Tư vấn quy trình Chứng nhận Fairtrade - Thương mại công bằng ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅...

Đánh giá năng lực của nhà máy (FCCA)...

KNA Cert - đơn vị đi đầu trong việc Đánh giá năng lực của nhà máy (FCCA) theo Wal-Mart mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm✅Chứng chỉ quốc tế✅Giá thành hợp...

Chứng Nhận GRS - Công Nhận Quốc Tế

✅Chứng nhận GRS - Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu mới nhất với ✅Chuyên gia giàu kinh nghiệm ✅Chứng chỉ quốc tế ✅Giá thành hợp lý

GSV - Chương Trình Đánh Giá An Ninh T...

✅ Chương trình GSV (Global Security Verification) ✅ là Chương Trình Đánh Giá An Ninh Toàn Cầu có những giải pháp về an ninh, cung cấp cho doanh nghiệp những thô...