CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Chứng nhận IATF 16949: 2016 - Các Câu Hỏi Thường Gặp

Chứng nhận IATF 16949: Phiên bản 1 năm 2016 đã được xuất bản vào tháng 10 năm 2016. Để trả lời các câu hỏi từ các cơ quan chứng nhận được IATF công nhận và các bên liên quan, các câu hỏi và câu trả lời sau đây đã được IATF xem xét. Câu hỏi thường gặp là giải thích về yêu cầu hiện có trong IATF 16949: 2016.


IATF (International Automotive Task Force) được tạo ra để các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về hệ thống chất lượng chế tạo ô tô (thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ), đây là một tiêu chuẩn toàn cầu được tích hợp bởi châu Âu và Hoa Kỳ.

IATF 16949: 2016 - Câu hỏi thường gặp (FAQ)

IATF 16949: Phiên bản 1 năm 2016 đã được xuất bản vào tháng 10 năm 2016. Để trả lời các câu hỏi từ các cơ quan chứng nhận được IATF công nhận và các bên liên quan, các câu hỏi và câu trả lời sau đây đã được IATF xem xét. Câu hỏi thường gặp là giải thích về yêu cầu hiện có trong IATF 16949: 2016.


Câu 1: Tại sao có hai hướng dẫn sử dụng (IATF 16949: 2016 và ISO 9001: 2015)? Hai hướng dẫn sử dụng thay vì một sách hướng dẫn làm cho việc đọc và hiểu các yêu cầu trở nên khó khăn hơn nhiều.

Trả Lời: 

IATF và ISO không thể đạt được thỏa thuận cấp phép để xuất bản IATF 16949 trong một tài liệu tích hợp. Để không trì hoãn việc ra mắt tiêu chuẩn IATF 16949 mới, IATF quyết định xuất bản theo định dạng hai hướng dẫn.

Trước khi phát hành, IATF đã xác nhận với các tổ chức công nhận quốc tế rằng các ngành công nghiệp khác sử dụng mô hình định dạng hai hướng để xác định các yêu cầu cụ thể của ngành và đánh giá với mô hình hai hướng - trong khi không tối ưu, là có hiệu quả.

IATF duy trì sự hợp tác chặt chẽ với ISO bằng cách tiếp tục duy trì trạng thái ủy ban liên lạc, đảm bảo sự liên tục với ISO 9001.


Câu 2: Tại sao hai hướng dẫn sử dụng (IATF 16949: 2016 và ISO 9001: 2015) có chi phí cao hơn nhiều so với phiên bản ISO / TS 16949?

Trả Lời: 

Nếu không có thỏa thuận đồng cấp phép giữa ISO và IATF cho định dạng tích hợp IATF 16949, IATF không thể thương lượng chiết khấu theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

IATF giữ giá của nội dung cụ thể về ô tô phù hợp với định giá trước.

Về cơ bản, sự khác biệt là giá niêm yết đầy đủ của ISO cho việc xuất bản ISO 9001 của họ.


Câu 3: Phạm vi của điều khoản này là gì? Nhiều tổ chức tập trung vào các quy định pháp lý / quy định của sản phẩm và không tin rằng họ có sản phẩm hoặc quy trình sản xuất liên quan đến an toàn sản phẩm.

Trả Lời

Điều khoản này tập trung vào đặc tính sản phẩm và quy trình sản xuất có ảnh hưởng đến hiệu suất an toàn của lắp ráp cuối cùng. Những đặc điểm này có thể không được giải quyết trực tiếp trong các yêu cầu quy định / luật định, nhưng có thể được xác định bởi khách hàng.


Câu 4: Có phải mục tiêu là chỉ rõ trách nhiệm cho từng bộ phận (ví dụ: Chất lượng), một chức danh cụ thể (ví dụ: Giám đốc Chất lượng) hay một cá nhân có tên (ví dụ: Bob Smith) hay không?

Trả Lời: 

Trách nhiệm được giao cho vai trò / vị trí (tức là chức danh cụ thể, Giám đốc Chất lượng) trong tổ chức. Mặc dù các cá nhân có thể có những trách nhiệm đó trong vai trò của họ, nhưng trách nhiệm vẫn còn với vai trò (ví dụ: Giám đốc Chất lượng). Do đó, quản lý cấp cao sẽ giao trách nhiệm và quyền hạn cho vai trò, chứ không phải cho từng cá nhân theo tên.


Câu 5: Các nghiên cứu MSA có bắt buộc đối với từng thiết bị hoặc thiết bị không?

Trả Lời:

Không. Một nghiên cứu thống kê hoàn chỉnh về từng phần thiết bị là không cần thiết. Các dụng cụ có cùng đặc điểm (ví dụ: phạm vi đo, độ phân giải, độ lặp lại, vv) có thể được nhóm lại và một dụng cụ mẫu (đại diện của họ đo) có thể được sử dụng cho nghiên cứu thống kê.


Câu 6:  Nếu tổ chức có thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm trong khu vực lắp ráp và thử nghiệm cuối cùng, nó có được coi là phòng thí nghiệm nội bộ không?

Trả Lời: 

Không. Thiết bị đo lường và kiểm tra trực tuyến được sử dụng trong bất kỳ phần nào của quá trình sản xuất hoặc quy trình lắp ráp không được coi là phòng thí nghiệm nội bộ.


Câu 7:  Quan điểm (về sự tuân thủ theo luật định và quy định) là gì? Điều gì được coi là bằng chứng đầy đủ về sự phù hợp với các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành (8.6.5)?

Trả Lời:

Như được định nghĩa trong 8.3.3.1 g) và 8.3.4.2, tổ chức được yêu cầu phải có phương pháp nghiên cứu, xác định, có được bản sao, xem xét, hiểu và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu theo luật định và quy định đối với sản phẩm mà họ đang sản xuất quốc gia nơi họ đang sản xuất sản phẩm và quốc gia đến nơi họ đang vận chuyển sản phẩm đến.

Mục đích của 8.4.2.2 là tổ chức thiết kế phương pháp phát triển sản phẩm / quy trình kinh doanh và phương pháp quản lý nhà cung cấp / quy trình kinh doanh của họ, một hoặc nhiều cách tiếp cận để có được xác nhận và bằng chứng từ nhà cung cấp của họ rằng sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi nhà cung cấp tuân thủ các yêu cầu theo luật định và quy định của quốc gia nơi nhà cung cấp đang sản xuất, quốc gia nơi tổ chức đang sử dụng và quốc gia nơi tổ chức giao sản phẩm của họ cho khách hàng.

Mục đích của 8.6.5 là yêu cầu tổ chức kiểm tra hồ sơ tuân thủ / tuân thủ nhận được từ nhà cung cấp để đảm bảo rằng mã lô, số lô hoặc thông tin truy nguyên có thể so sánh cho sản phẩm được cung cấp bởi bằng chứng do nhà cung cấp cung cấp. Điều này có thể được thực hiện sau khi nhận được từ nhà cung cấp, hoặc trong khi sản phẩm nằm trong hàng tồn kho, nhưng phải được thực hiện trước khi đưa sản phẩm vào dòng sản xuất của tổ chức.


Câu 8:  Làm thế nào để bạn quản lý và duy trì kiến ​​thức hiện tại về các yêu cầu pháp lý và quy định đối với các nhà cung cấp quốc tế?

Trả Lời:

IATF 16949, phần 8.6.5, không yêu cầu tổ chức phải nhận thức hoặc giữ danh sách tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định quốc tế đối với các quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bên ngoài mà họ mua.

Tổ chức được yêu cầu xem xét kết quả kiểm toán, hoặc xác minh theo định kỳ, rằng quy trình của nhà cung cấp là mạnh mẽ và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định và các yêu cầu mới nhất tại các quốc gia nơi chúng được sản xuất và ở các nước được khách hàng xác định chỉ định.


Nếu anh chị đang tìm hiểu về IATF 16949:2016 thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng vào doanh nghiệp. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status