CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ ISO 9001

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn ISO 9000 được áp dụng khi một tổ chức,....
Xem chi tiết

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi áp dụng ISO 9001

Doanh nghiệp cần chuẩn bi gì khi áp dụng ISO 9001?”, Tổ chức chứng nhận knacert đưa ra những mục tiêu và yêu cầu cơ bản của chứng nhận ISO 9001 dưới đây
Xem chi tiết