CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi áp dụng ISO 9001

Để trả lời cho câu hỏi “Doanh nghiệp cần chuẩn bi gì khi áp dụng ISO 9001?”, Tổ chức chứng nhận KNA Cert đưa ra những mục tiêu và yêu cầu cơ bản của chứng nhận ISO 9001 dưới đây:


doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi làm ISO 9001:2015

1. Không nhất thiết phải cải tiến nhà xưởng, thiết bị và sắp xếp lại tổ chức. Việc này tuỳ vào mức độ đáp ứng hiện tại của nhà xưởng, thiết bị, nhân lực của Doanh nghiệp đối với yêu cầu về chất lượng sản phẩm của Khách hàng.

2. Các hoạt động dưới đây là các hoạt động cốt lõi của Hệ thống quản lý chất lượng sẽ phải được tiến hành tại Doanh nghiệp:

  • Xác định nhu cầu và mong muốn của Khách hàng
  • Xác định ra những quá trình tạo giá trị cần thiết để cung cấp đầy đủ giá trị sản phẩm cho Khách hàng
  • Đưa ra Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng để định hướng cho từng cá nhân trong Doanh nghiệp hướng tới thoả mãn Khách hàng.
  • Xác định các trách nhiệm quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân trong Doanh nghiệp liên quan đến thoả mãn Khách hàng
  • Lập ra các quy trình làm việc để đảm bảo các quá trình tạo giá trị được thực hiện theo một phương pháp thống nhất trong Doanh nghiệp.
  • Đào tạo và hướng dẫn các quy trình làm việc đến toàn bộ cán bộ công nhân viên
  • Thực hiện đánh giá nội bộ để kiểm tra mức độ tuân thủ các quy trình làm việc
  • Thực hiện các biện pháp khắc phục phòng ngừa mỗi khi có sự không phù hợp được phát hiện.

Nếu anh chị đang tìm hiểu về ISO 9001:2015 thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng ISO 9001: danh mục tài liệu, quy trình thủ tục, hệ thống biểu mẫu. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status