CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Sự khác nhau giữa Tiêu chuẩn (TCVN) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007 là nền tảng pháp lý cho sự phát triển, đổi...
Xem chi tiết

Sự khác nhau giữa ISO 9000 và tiêu chuẩn TQM

Hiện nay việc áp dụng những bộ tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng được các Doanh Nghiệp áp dụng rất nhiều và mang về nhiều lợi ích cho họ. Một trong những bộ tiêu...
Xem chi tiết

Chứng chỉ ISO 9001:2015 có hiệu lực trong bao lâu ?

Chào quý Công ty KNA, xin quý Công ty cho mình hỏi là để xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 mất khoảng bao lâu....
Xem chi tiết

Tổ chức nào đánh giá - chứng nhận WRAP uy tín ?

WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production — Sản xuất được công nhận trách nhiệm toàn cầu) là một tiêu chuẩn độc lập của sản xuất đúng với nguyên tắc....
Xem chi tiết

Tại sao Doanh Nghiệp phải nâng cao Hệ Thống Quản lý Chất Lượng ?

Việc triển khai hệ thống Quản lý Chất lượng chính là xu hướng và làm nền tảng để giúp cho Doanh Nghiệp có được sự phát triển ổn định, có tính cạnh tranh trên...
Xem chi tiết

Làm sao để tìm được công ty chứng nhận ISO tốt nhất?

Với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 sẽ mang lại những tác dụng to lớn góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của mỗi Doanh nghiệp. Vớ...
Xem chi tiết

Một số câu hỏi thường gặp về Sedex - Smeta về trách nhiệm xã hội

Sedex là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để cải tiến việc thực hành đạo đức trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Là...
Xem chi tiết

Các câu hỏi về chứng nhận

Chứng nhận chất lượng sản phẩm và hàng hóa là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn (chứng nhận hợp chuẩn). Đây...
Xem chi tiết

List câu hỏi về HACCP - Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm

✅ Doanh nghiệp muốn áp dụng HACCP ? ✅ List câu hỏi về HACCP dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm một cách hiệu quả nhất
Xem chi tiết

Những câu hỏi thông thường của tiêu chuẩn ISO 22000

✅ Tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên được triển khai để chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. ✅ Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu...
Xem chi tiết