CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Bộ Tiêu Chuẩn ISO 50001:2018 có gì mới ?

Phiên bản cập nhật của Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001: 2018  mới nhất đã được xuất bản vào ngày 21 tháng 8 năm 2018. So với phiên bản cũ thì phiên bản mới này có một số cập nhật thay đổi. Tiêu chuẩn là một khung đưa ra cách tiếp cận có hệ thống để cải thiện hiệu suất năng lượng trong một tổ chức. Cùng KNA tìm hiểu nhũng điểm mới trong phiên bản này.

>> Những câu hỏi thường gặp về Tiêu chuẩn ISO 50001:2018


PHIÊN BẢN ISO 50001 2018 CÓ GÌ MỚI

Có một số thay đổi đã được thực hiện cho phiên bản 2011 để mang lại tiêu chuẩn phù hợp với nhu cầu và thay đổi của môi trường kinh doanh ngày nay.

Theo đánh giá của các Chuyên gia thì Phiên bản mới có sự thay đổi đáng chú ý nhất là có sự kết hợp của Phụ lục cấu trúc cấp cao SL, cung cấp khả năng tương thích được cải thiện với các tiêu chuẩn khác. Sự thay đổi này cho phép hệ thống ISO 50001 có thể tích hợp và tuân thủ được các yêu cầu của những Hệ thống Quản lý khác như ISO 9001, ISO 14001ISO 45001 mới ban hành.

Phiên bản cũ ISO 50001:2011 sẽ bị mất hiệu lực và Doanh nghiệp đã áp dụng sẽ có 3 năm để chuyển đổi lên phiên bản mới. Chính vì vậy để đảm bảo chứng nhận của Doanh Nghiệp bạn vẫn còn hiệu lực bạn cần đảm bảo Hệ thống được chuyển đổi trong thời gian 3 năm này. Đối với những người vừa chuyển sang 9001 hoặc 14001, quy trình sẽ giống hệt nhau.

Những tổ chức đã áp dụng Hệ thống Quản lý Năng lượng theo ISO 50001 phiên bản 2011 cũng sẽ nhận thấy hầu hết các yêu cầu có trong phiên bản 2018 này sẽ vẫn bao gồm trong phiên bản cũ 2011. Đây là trường hợp đặc biệt đối với các yếu tố và yêu cầu cụ thể hơn về năng lượng, điều này không gây ngạc nhiên vì đây là một trong những mục tiêu đã nêu trong sửa đổi.

Có một số yêu cầu mới và được sửa đổi, hầu hết trong số chúng là do những thay đổi được giới thiệu bởi structure cấu trúc cấp cao. Bao gồm các phần:

  • Bối cảnh của tổ chức

Một tổ chức sẽ xác định các vấn đề bên ngoài và bên trong liên quan đến mục đích của mình và điều đó ảnh hưởng đến khả năng đạt được kết quả mong muốn của hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) và cải thiện hiệu suất năng lượng của nó. Nói cách khác, mức độ hiểu biết cao về các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng, tiêu cực hoặc tích cực, hiệu suất năng lượng và EnMS của tổ chức.

  • Nhu cầu của các bên quan tâm

Mục đích của thay đổi này là sử dụng thông tin theo ngữ cảnh ở trên để xác định các bên quan tâm liên quan đến hiệu suất năng lượng và EnMS, và nhu cầu và mong muốn (yêu cầu) của họ.

  • Khả năng lãnh đạo

Trong điều khoản 5.1 có bao gồm các yêu cầu mới để tích cực tham gia và thể hiện sự lãnh đạo quản lý cấp cao về hiệu quả của hệ thống quản lý năng lượng và kết quả mong đợi của hiệu suất năng lượng được cải thiện.

  • Quản lý rủi ro và cơ hội

Trong Điều 6.1 yêu cầu tổ chức xác định và khi cần thiết, hãy hành động để giải quyết mọi rủi ro hoặc cơ hội có thể ảnh hưởng (tích cực hoặc tiêu cực) khả năng của hệ thống quản lý để đưa ra kết quả như mong muốn.

  • Năng lực

Tiêu chuẩn sửa đổi hiện yêu cầu một tổ chức xác định năng lực cần thiết của những người làm công việc dưới sự kiểm soát của mình và điều đó ảnh hưởng đến hiệu suất năng lượng và EnMS. Ngoài ra, nó phải đánh giá hiệu quả của những hành động được thực hiện để có được năng lực cần thiết.

  • Lập kế hoạch hoạt động và kiểm soát

Thay đổi phải được kiểm soát hoàn toàn và các tác động và hậu quả của những thay đổi không lường trước phải được xem xét.

Việc sử dụng năng lượng đáng kể thuê ngoài hoặc các quy trình liên quan đến chúng phải được kiểm soát

Thông tin tài liệu được lưu giữ đến mức cần thiết để có niềm tin rằng các quy trình đã được thực hiện theo kế hoạch.

Ngoài các thay đổi cấu trúc cấp cao ở trên, có một số thay đổi dành riêng cho quản lý năng lượng - những thay đổi này chủ yếu làm rõ các quy trình hiện có:

  • Đánh giá năng lượng

Quá trình liên quan đến việc sử dụng năng lượng đáng kể (SEU) đã được sửa đổi để tạo ra một luồng logic logic hơn. Vì vậy, bây giờ, đối với mỗi SEU, các biến liên quan, hiệu suất năng lượng hiện tại và xác định những người có ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng đến SEU đó phải được xác định.

  • Các chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPIs)

Các chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPIs) hiện phải phù hợp để cho phép tổ chức thể hiện sự cải thiện hiệu suất năng lượng.

Khi tổ chức có dữ liệu chỉ ra rằng các biến có liên quan ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất năng lượng, dữ liệu đó sẽ được xem xét khi thiết lập (các) EnPI để đảm bảo rằng chúng phù hợp với mục đích.

  • Đường cơ sở năng lượng

Khi bạn có dữ liệu chỉ ra rằng các biến có liên quan ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất năng lượng, bạn cần tiến hành chuẩn hóa EnPI (s) và đường cơ sở năng lượng tương ứng để so sánh sự thay đổi hiệu suất năng lượng.

Đường cơ sở sẽ được sửa đổi khi có những thay đổi lớn đối với các yếu tố tĩnh của Google.

  • Vai trò và trách nhiệm

Thuật ngữ đại diện quản lý của thang máy không còn được sử dụng, tuy nhiên mọi trách nhiệm được trao cho vai trò này trong tiêu chuẩn năm 2011 hiện được chuyển cho nhóm quản lý năng lượng.

Chúng tôi tại NQA khuyên bạn nên bắt đầu chuẩn bị cho việc chuyển đổi càng sớm càng tốt và lên kế hoạch hợp lý để kết hợp các thay đổi cần thiết vào hệ thống quản lý của bạn. Cụ thể chúng tôi đề nghị bạn:

Đảm bảo rằng các nhân viên có liên quan trong tổ chức của bạn được đào tạo và hiểu các yêu cầu và thay đổi chính đối với tiêu chuẩn.

Xác định các khoảng trống cần được giải quyết để đáp ứng các yêu cầu mới và thiết lập một kế hoạch thực hiện. Thực hiện những hành động đó và cập nhật hệ thống quản lý của bạn để đáp ứng các yêu cầu mới.

Để được chứng nhận Hệ thống Quản lý Năng lượng theo ISO 50001:2018 hoặc đăng kí chuyển đổi lên phiên bản mới xin liên hệ đến KNA CERT theo số Hotline: 093.2211.786 hoặc email: salesmanager@knacert.com

Chia sẻ

Tin liên quan