CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Chứng Nhận ISO 14001:2015 - Công Nhận Quốc Tế

CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015 

Thủ tục đơn giản - Chi phí hợp lý - Công nhận & thừa nhận toàn cầu
Tạo giá trị thương hiệu và phát triển bền vững cho Doanh Nghiệp

Chứng nhận ISO 14001 đang dần trở thành xu hướng trong xã hội hiện đại để tăng khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp, tạo sự phát triển bền vững.

TIÊU CHUẨN ISO 14001 LÀ GÌ ?

Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành đề cập đến vấn đề quản lý môi trường nhằm giảm thiểu tác động của các tổ chức/doanh nghiệp tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường. ISO 14000 bao gồm các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh về quản lý môi trường như hệ thống quản lý môi trường, nhãn sinh thái, đánh giá vòng đời sản phẩm, xác định và kiểm kê khí nhà kính…

chứng nhận iso 14001:2015


CHỨNG NHẬN ISO 14001:2018 LÀ GÌ?

Chứng nhận ISO 14001 (ISO 14001 certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận ISO 14001 có thẩm quyền thực hiện. Chứng nhận ISO 14001:2015 nhằm đánh giá sự phù hợp của Hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp.

CHỨNG CHỈ ISO 14001 LÀ GÌ?

Chứng chỉ ISO 14001:2015 được cấp bởi tổ chức chứng nhận có thẩm quyền sau khi doanh nghiệp hoàn thành đánh giá chứng nhận và khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có). Giấy chứng nhận ISO 45001 hợp lệ được thừa nhận trên phạm vi toàn cầu.

Ví dụ tổ chức chứng nhận KNA Cert được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng và văn phòng công nhận chất lượng BOA, tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế IAF phê duyệt đánh giá chứng nhận ISO 14001:2015. Giấy chứng nhận ISO4 1001 hay chứng chỉ ISO 14001 của KNA Cert được công nhận và thừa nhận trên phạm vi toàn cầu.


>> Năng lực công nhận & thừa nhận quốc tế của BoA cho KNA CERT


Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn này là ISO 14001:2015 thay thế cho phiên bản trước đó là 2004. Với sự cải tiến phiên bản này sẽ giúp bám sát hơn với nhu cầu thực tiến hiện nay. Từ khi ra đời cho đến nay thì trên thé giới đã có hơn 1.000.000 chứng nhận đã được cấp và hàng trăm ngàn Doanh Nghiệp đã có hệ thống quản lý chất lượng an toàn môi trường. 


>> Thống kê số lượng chứng chỉ ISO trên thế giới & tại Việt Nam


ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA ISO 14001

Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 về Hệ thống quản lý môi trường có thể áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp, mọi quy mô và vị trí địa lý.


BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14001 ĐỀ CẬP ĐẾN NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ?

ISO 14001 đề cập chủ yếu đến :

• Hệ thống quản lý môi trường
• Đánh giá môi trường.
• Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường
• Nhãn hiệu và Công bố về môi trường.
• Đánh giá tình hình thực hiện các vấn đề liên quan đến môi trường.
• Xác định rõ vai trò quan trọng của môi trường cũng như những rủi ro từ môi trường mang lại

>>  KNA gửi tặng anh chị tài liệu ISO 14001:2015 : Tại đây.


LỢI ÍCH CỦA ISO 14001

KNA Cert xin liệt kê ra những lợi ích mà tiêu chuẩn ISO 14001:2015 mang lại cho doanh nghiệp:


1.VỀ QUẢN LÝ

• Giúp xác định và quản lý các vấn đề về môi trường của tổ chức/doanh nghiệp một cách toàn diện nhất.
• Có ISO 14001;2015 sẽ giúp Doanh Nghiệp chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về môi trường;
• Có được sự phòng ngừa rủi ro, tổn thất từ các sự cố về môi trường.
Tiêu chuẩn SO 14001: 2015 hướng đến phát triển bền vững thông qua việc giảm thiểu chất thải, sử dụng tiết kiệm năng lượng và sử dụng vật liệu mới thân thiện môi trường. Lượng chất thải được giảm thiểu sẽ dẫn đến việc giảm lượng nước thải, khí thải hoặc chất thải rắn. Không chỉ như vậy, nhiều trường hợp nồng độ ô nhiễm của nước thải, khí thải hoặc chất thải rắn được giảm về căn bản. Nồng độ và lượng chất thải thấp thì chi phí xử lý sẽ thấp. Nhờ đó, giúp Doanh Nghiệp xử lý hiệu quả hơn và ngăn ngừa được ô nhiễm.

2. TẠO DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO DOANH NGHIỆP

• Có ISO 14001:2015 sẽ giúp cho Doanh Nghiệp của bạn nâng cao được uy tín và hình hảnh với người tiêu dùng và cộng đồng.
• Giành được ưu thế trong cạnh tranh: Xu hướng áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 sẽ giúp Doanh Nghiệp áp dụng hệ thống quản lý môi trường nâng cao sự cạnh tranh trên thị trường.
• Chứng minh sự tuân thủ luật pháp: Có được ISO 14001 như một minh chứng cho việc tuân thủ pháp luật về môi trường  từ đó gia tăng cường uy tín của doanh nghiệp.
• Xây dựng niềm tin cho các bên liên quan: Hệ thống QLMT được áp dụng một cách chuẩn chỉnh sẽ làm thỏa mãn nguyện vọng của nhiều bên liên quan như nhân viên, cơ quan hữu quan, công chúng, khách hàng, tổ chức tài chính, bảo hiểm, cổ đông,... những người có ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của tổ chức và niềm tin của họ trong công ty có giá trị to lớn.
• Hướng tới hội nhập kinh tế Quốc tế: Điều này rất hữu ích đối với các tổ chức hướng đến thị trường nước ngoài trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế ngày càng sâu rộng. Việc xin chứng chỉ ISO 14001 là hoàn toàn tự nguyện và không thể được sử dụng như là công cụ hàng rào phi thuế quan của bất kỳ nước nào nhập khẩu hàng hoá từ các nước khác.

3. VỀ TÀI CHÍNH:

Áp dụng ISO 14001:2015 về lâu dài sẽ giúp tiết kiệm được nguyên vật liệu đầu vào cho Doanh Nghiệp như Năng lượng, hóa chất, nước, điện vv. Sự tiết kiệm này sẽ trở nên có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong thời buổi nguyên vật liệu là nguồn khan hiếm và giá cả tăng như hiện nay.


QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 14001

Tương tự như chứng nhận iso 9001, quy trình chứng nhận iso 14001 bao gồm như sau
Bước 1: Đăng ký chứng nhận ISO 14001

Để được cấp chứng chỉ ISO 14001 hợp lệ, doanh nghiệp cần đăng ký chứng nhận với tổ chức chứng nhận ISO 14001. Ở bước đầu tiên này, doanh nghiệp phải khai báo những thông tin cần thiết theo yêu cầu và biểu mẫu mà tổ chức chứng nhận cung cấp để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng nhận ISO 14001.

Bước 2: Xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá ISO 14001

Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký chứng nhận ISO 14001 của doanh nghiệp, tổ chức chứng nhận sẽ gửi hợp đồng đánh giá chứng nhận bao gồm kế hoạch và chi phí chứng nhận cho doanh nghiệp. Ở bước này doanh nghiệp cần xem xét và chuẩn bị đánh giá chứng nhận ISO 14001.

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1 (Stage 1 Audit)

Đánh giá giai đoạn 1 là đánh giá sơ bộ. Đánh giá viên sẽ xem xét tài liệu của doanh nghiệp để kiểm tra xem hệ thống quản lý môi trường đã được xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 hay chưa. Doanh nghiệp sẽ phải trình bày bằng chứng về tất cả các khía cạnh quan trọng của hệ thống quản lý môi trường theo yêu cầu của tổ chức chứng nhận.

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2 (Stage 2 Audit)

Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá tổng thể Hệ thống Quản lý của Khách hàng và chi tiết “Những sự không phù hợp” sẽ được nêu ra trong cuộc đánh giá nếu có. Báo cáo tổng quan về hệ thống, trong đó cũng bao gồm cả khuyến nghị liên quan đến tình trạng phê duyệt của hệ thống cũng sẽ được lập tại thời điểm này.

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ ISO 14001

Ngoài hoạt động đánh giá hiện trường, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành rà soát, thẩm duyệt kỹ càng hơn các tài liệu, quy trình, văn bản của doanh nghiệp để chắc chắn rằng tiêu chuẩn ISO 14001 được áp dụng một cách hợp chuẩn. Tổ chức chứng nhận có quyền yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài liệu khi cần thiết.

Bước 6: Cấp chứng chỉ ISO 14001 có hiệu lực trong vòng 3 năm

Tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận ISO 14001 có hiệu lực trong vòng 03 năm cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thiện hành động khắc phục (nếu có).

Bước 7: Đánh giá giám sát định kỳ 2 lần trong 3 năm

Định kỳ không quá 12 tháng trong thời hạn chứng chỉ chứng nhận có hiệu lực, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát để đảm bảo hệ thống quản lý của doanh nghiệp được duy trì phù hợp với tiêu chuẩn được chứng nhận. Căn cứ kết quả của cuộc đánh giá, tổ chức đánh giá sẽ xem xét việc ra quyết định tiếp tục gia hạn hoặc không gia hạn hiệu lực chứng chỉ đã cấp.

Bước 8: Đánh giá tái chứng nhận sau 3 năm

Trước khi hết hạn Giấy chứng nhận, tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện một cuộc đánh giá ‘Tái chứng nhận 3 năm’ Hệ thống Quản lý của khách hàng. Quá trình đánh giá tái cấp chứng nhận 3 năm sẽ được thực hiện như lần đánh giá ban đầu (Đánh giá Giai đoạn 2) nêu trên.


DOANH NGHIỆP CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRONG NGÀY ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 14001?

 1. Chuẩn bị về thời gian

Tổ chức chứng nhận sẽ gửi thông báo về lịch đánh giá chứng nhận cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm sắp xếp công việc cho phù hợp để đảm bảo tiến trình chứng nhận diễn ra theo đúng kế hoạch.

 1. Chuẩn bị về nhân sự

Cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp là đối tượng tham gia vào quá trình đánh giá chứng nhận ISO 14001. Câu trả lời của họ sẽ góp phần vào việc quyết định xem doanh nghiệp có tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 hay không. Do đó, doanh nghiệp cần đảm bảo tất cả nhân viên đều biết cuộc đánh giá diễn ra khi nào để có mặt đầy đủ, phạm vi đánh giá là gì, họ giữ vai trò như thế nào trong cuộc đánh giá và cần làm những gì.

 1. Chuẩn bị cơ sở vật chất

Ngoài việc thẩm duyệt hệ thống tài liệu ISO 14001, đánh giá viên của Tổ chức chứng nhận còn thực hiện kiểm tra hiện trường cơ sở, nhà xưởng để đảm bảo sự tuân thủ không chỉ nằm trên giấy tờ, lý thuyết mà còn được áp dụng cả trong thực tế. Vì vậy, doanh nghiệp cần rà soát lại tất cả trang thiết bị máy móc, các khu vực vận hành sản xuất, khắc phục hết những điểm thiếu sót để sẵn sàng cho ngày đánh giá chứng nhận.

 1. Chuẩn bị thông tin dạng văn bản

Mặc dù không có quy định cụ thể danh mục tài liệu ISO 14001:2015 cần phải có chi tiết như nào nhưng doanh nghiệp cần phải xác định rõ những tài liệu nào là cần thiết và bắt buộc phải đáp ứng

 • Doanh nghiệp cần lưu ý chuẩn bị hồ sơ Pháp lý tối thiểu cần có trong ngày đánh giá ISO 14001 như sau:

#

Tên hồ sơ

1

DTM của nhà máy hoặc Cam kết BVMT

2

Quan trắc môi trường hàng năm 

3

Quan trắc môi trường lao động hàng năm

4

Huấn luyện sơ cấp cứu định kỳ hàng năm và cấp chứng chỉ

5

Huấn luyện ATLĐ 6 nhóm theo ND 44 CP và 140 sửa đổi

6

Mua bảo hộ lao động (theo yêu cầu của Luật)

7

Mua phương tiện (quần áo, thiết bị) PCCC cho đội PCCC (25 người)

8

Kiểm định máy móc, thiết bị Nồi hơi, máy nén khí, xe nâng, cẩu trục, thang máy, bình tích áp có áp suất thành bình từ 0,7 bar trở lên (dựa vào thông số trên bình)

9

Kiểm tra chất lượng nước uống

10

Kiểm tra chất lượng nước ăn

11

Hồ sơ Huấn luyện đội PCCC hàng năm bởi Công an PCCC

12

Bình xịt mắt khẩn cấp

13

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

14

Tủ sở cấp cứu (27 loại trang bị)

15

Kí Hợp đồng vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải thông thường

16

Thẩm duyệt + nghiệm thu + Phương án PCCC và cứu nạn cứu hộ

17

Đo điện trở chống sét/tiếp địa điện nối đất - bắt buộc

18

Bảo hiểm cháy nổ (nhà xưởng, máy móc, hàng hóa)

19

Giấy phép xả thải (Phải làm nếu lưu lượng xả thải từ 5m3/ngày đêm trở lên hoặc có thành phần nguy hại - thường ít phải làm)

20

Giấy phép khai thác và sử dụng nước ngầm nếu có khai thác - thường ít khai thác

21

Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại (nếu khối lượng phát sinh từ 600kg/năm)


 • Những tài liệu hồ sơ bắt buộc

Theo ISO 14001,  những tài liệu về EMS cần phải duy trì trong suốt quá trình áp dụng EMS bao gồm:

Những tài liệu bắt buộc

Điều khoản yêu cầu trong ISO 14001:2015

Phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng

4.3

Chính sách môi trường

5.2

Quy trình nhận diện và giải quyết rủi ro và cơ hội

6.1.1

Quy trình xác định và đánh giá khía cạnh môi trường

6.1.2

Quy trình xác định các yêu cầu của luật và các yêu cầu khác

6.1.2

Các mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và kế hoạch để đạt được

6.2

Quy trình kiểm soát việc thực hiện

8.1

Quy trình chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp

8.2


 • Bên cạnh đó, tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cũng yêu cầu doanh nghiệp cần phải lưu trữ một số hồ sơ bắt buộc sau đây:

Những hồ sơ bắt buộc

Điều khoản yêu cầu trong ISO 14001:2015

Hồ sơ các nghĩa vụ tuân thủ

6.1.3

Hồ sơ về đào tạo, kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ

7.2

Bằng chứng về trao đổi thông tin

7.4

Kết quả giám sát và đo lường

9.1.1

Chương trình đánh giá nội bộ

9.2

Kết quả đánh giá nội bộ

9.2

Kết quả xem xét của lãnh đạo

9.3

Kết quả của các hành động khắc phục

10.1


 • Những tài liệu hồ sơ không bắt buộc nhưng cần thiết

Có một thực tế là doanh nghiệp sẽ cần nhiều hơn những tài liệu/ hồ sơ bắt buộc để đảm bảo hệ thống ISO 14001 được vận hành một cách có hiệu lực và đem lại thành công. Một số tài liệu tuy không bắt buộc nhưng vẫn thường được nhiều doanh nghiệp sử dụng để nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường: 

Những tài liệu không bắt buộc

Điều khoản yêu cầu trong ISO 14001:2015

Quy trình xác định bối cảnh tổ chức

4.1

Quy trình xác định nhu cầu cùng mong đợi của các bên quan tâm

4.2

Quy trình xác định rủi ro và cơ hội liên quan tới các khía cạnh môi trường

6.1.1 và 6.1.2

Quy trình nâng cao năng lực, đào tạo và nâng cao nhận thức

7.2 và 7.3

Quy trình trao đổi thông tin

7.4

Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ

7.5

Quy trình đánh giá nội bộ

9.2

Quy trình xem xét của lãnh đạo

9.3

Quy trình quản lý sự không phù hợp và các hành động khắc phục tương ứng

10.2CHI PHÍ CHỨNG NHẬN ISO 14001 TRONG VÒNG 3 NĂM 

Để hoàn thành chứng nhận ISO 14001, doanh nghiệp cần bỏ ra chi phí bao nhiêu? Thực tế, rất khó để có thể trả lời câu hỏi này một cách cụ thể bởi chi phí đánh giá ISO 14001 phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Về cơ bản, chi phí chứng nhận ISO 14001 trong vòng 3 năm bao gồm:

 • Chi phí đánh giá chứng nhận năm đầu
 • Chi phí đánh giá & xem xét tài liệu Giai đoạn 1
 • Chi phí đánh giá chính thức & viết báo cáo Giai đoạn 2
 • Chi phí đăng ký dấu công nhận
 • Chi phí giám sát 2 lần trong 3 năm
 • Chi phí đánh giá giám sát & báo cáo năm thứ nhất
 • Chi phí đánh giá giám sát & báo cáo năm thứ 2

Các chi phí trên sẽ phụ thuộc tùy từng:

 • Quy mô: Tổng số nhân sự bao gồm nhân sự văn phòng, công nhân nhà máy, nhân sự tại tất cả cá địa điểm khách hàng muốn đánh giá
 • Phạm vi: Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp muốn được đánh giá và ghi vào chứng chỉ (Ví dụ: sản xuất linh kiện điện tử, dịch vụ xử lý rác thải, in ấn bao bì, sản xuất hóa chất công nghiệp…)
 • Địa điểm: Tổng số địa điểm khách hàng đăng ký đánh giá chứng nhận
 • Yêu cầu riêng đối với mỗi doanh nghiệp

Vì vậy mà mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ có chi phí chứng nhận ISO 14001 khác nhau.


TẠI SAO NÊN CHỌN KNA CERT LÀ ĐƠN VỊ CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

 • Miễn phí một số dịch vụ đi kèm khi đánh giá chứng nhận ISO 14001:2015 bởi KNA Cert       
  • Đào tạo ATLĐ các nhóm
  • 01 khóa học Public về ISO 9001, ISO 14001…trong Danh sách khóa hoc Public tại KNA
  • 01 buổi đánh giá thử năm thứ 1 trước khi đánh giá chính thứ
  • Chứng chỉ được công nhận toàn cầu, đáp ứng nhu cầu trong nước & xuất khẩu tại thị trường quốc tế
  • Được quảng bá thương hiệu tại các trang truyền thông của KNA
 • Năng lực tổ chức: Các chuyên gia của KNA CERT có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực công nghiệp, thị trường, ngôn ngữ, bên cạnh những kinh nghiệm có được trong việc hoạt động đánh giá chất lượng tại các đơn vị trong và ngoài nước, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp cho với nhu cầu của doanh nghiệp.

 • Mạng lưới đánh giá rộng lớn: KNA Cert với 2 văn phòng chính tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đội ngũ chuyên gia của KNA Cert có mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.

 • Dịch vụ Chứng Nhận hàng đầu: Chi phí hợp lý kết hợp với việc các khiếu nại của khách hàng luôn được lắng nghe với cam kết hỗ trợ cao nhất trong nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ của KNA Cert.

 • Được thừa nhận & công nhận quốc tế


MỘT KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU TẠI KNA CERT 


 CÔNG TY TNHH VALUETRONICS VIỆT NAM 


CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM


CÔNG TY TNHH AMO VINA


CÔNG TY TNHH FUKOKU 

 


CÔNG TY TNHH MUSASHI ELECTRONICS VIỆT NAM


CÔNG TY TNHH LF LOGISTICS (VIETNAM)

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TẠI KNA CERT

Chia sẻ

Dịch vụ liên quan

DMCA.com Protection Status