CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Chuẩn hóa quá trình giải quyết công việc tại cơ quan hành chính nhà nước nhờ ISO 9001:2015

Việc thực hiện áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan nhà nước giúp nâng cao năng lực làm việc của tổ chức, đảm bảo phân quyền hạn rõ người rõ việc và giúp công việc được phân có nguyên tắc


Những năm qua, việc triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã khẳng định vai trò của tiêu chuẩn là công cụ quan trọng, hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà nước trong việc chuẩn hóa quá trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức thực thi công vụ.

ISO 9001:2015 được áp dụng với mục tiêu nhằm hướng đến sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân có liên quan và minh bạch hóa các quy trình thủ tục hành chính. Nhằm hướng đến một nền hành chính hiện đại và dân chủ, trong sạch vững mạnh. Đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính nhà nước.


Trung tâm phục vụ hành chính công Quảng Ninh.

Hiện nay phiên bản TCVN ISO 9001:2015 chính là phiên bản mới nhất và được nâng cấp lên từ phiên bản trước đó với những thay đổi đột phá nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực và hiệu quả thực thi công cụ. Phục vụ tốt các yêu cầu của các cơ quan, tổ chức cũng như doanh nghiệp và nhằm đảm bảo hơn nữa các nguyên tắc phân đúng người, đúng việc và trách nhiệm rõ ràng.

Phiên bản này với 10 điều khoản bao quát tất cả các khía cạnh để một tổ chức cần đảm bảo chất lượng. Phiên bản mới ISO 9001:2015 được tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) kỳ vọng có thể duy trì đến 25 năm.

Hiện nay trên nhiều tỉnh thành cả nước có tiến hành áp dụng bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và đạt được nhiều chuyển biến tích cực đáng ghi nhận.

Tại Hưng Yên, theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cho hay, việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 đã giúp các cơ quan hành chính nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về tinh thần cải cách phục vụ công dân, doanh nghiệp được thay đổi và cải thiện rõ rệt, đã xây dựng được các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học; từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả.


Một điển hình khác tại tỉnh Quảng Ninh thì việc áp dụng hệ thống theo TCVN ISO 9001:2015 giúp lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức, lao động xử lý công việc nhanh chóng, khoa học, hiệu quả; quy trình thực hiện công việc được kiểm tra chặt chẽ thông qua cơ chế thông tin báo cáo, giúp truy tìm được nguyên nhân sai sót nhanh chóng và ngăn chặn tái diễn hiệu quả.

Việc này cũng giúp đảm bảo hồ sơ giao dịch hành chính được giải quyết một cách đúng đắn, công khai, minh bạch các quy trình thủ tục đơn giản hóa, ngoài ra còn tạo điều kiện thuận lợi nhằm giảm phiền hà cho các tổ chức và cá nhân đến làm việc.

Việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015, nền hành chính công của Quảng Ninh ngày càng hiện đại hóa và môi trường công vụ văn minh hơn. Ở các nội dung cụ thể của hành chính công, như: Quản lý tài liệu, hồ sơ, bảo mật các tài liệu quan trọng; hoạt động của các trung tâm hành chính công; quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả và kiểm tra kết quả... đều rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng; góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

Một số hạn chế khi áp dụng vào cơ quan hành chính

Bên cạnh các ưu điểm của việc xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn còn bộc lộ những hạn chế.

Ví dụ như công chức phụ trách công tác ISO chủ yếu là kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Nhận thức của một số cán bộ công chức về hiệu quả của việc xây dựng áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 còn hạn chế. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và tỉnh thường xuyên thay đổi, các văn bản hướng dẫn thực hiện ban hành thiếu kịp thời, đồng bộ ảnh hưởng đến việc cập nhật vào các quy trình ISO...

Các chuyên gia cho rằng, việc nhìn nhận và khắc phục hạn chế là phương thức hữu hiệu giúp từng bước hoàn thiện quá trình triển khai, áp dụng chứng nhận TCVN ISO 9001:2015, từ đó chuẩn hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức bảo đảm đúng trình tự, thời gian theo quy định, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý Nhà nước.

Chia sẻ

Tin liên quan