CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Danh sách hồ sơ, tài liệu EUTR về gỗ và sản phẩm gỗ cần chuẩn bị

Để xuất khẩu một số sản phẩm gỗ sang thị trường Châu Âu, các Tổ chức / Doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn EUTR, trong đó có yêu cầu về tài liệu EUTR.


>>> Quy định về gỗ của liên minh Châu EUTR là gì ? 


TÀI LIỆU MÔ TẢ LOÀI GỖ

EUTR không mô tả các loài gỗ cụ thể đang được giám sát. Thay vào đó, Phụ lục EUTR tuyên bố rằng quy định áp dụng cho: “Gỗ và sản phẩm gỗ được phân loại trong Danh pháp kết hợp nêu trong Phụ lục của Quy định Hội đồng (EEC) số 2658/87”

Vì các sản phẩm được mô tả trong Phụ lục có thể được làm từ gỗ của các loài khác nhau, chẳng hạn như thông trắng, linh sam hoặc tuyết tùng, nên EUTR áp dụng cho nhiều loại gỗ. Vì vậy, Tổ chức / Doanh nghiệp cần cung cấp tài liệu mô tả về loài gỗ làm nên sản phẩm.


CHỨNG CHỈ CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM (EUTR CERTIFICATE)

Bản thân EUTR không phải là một tiêu chuẩn cấp chứng nhận. Nếu có ai đó nhắc tới “EUTR certificate” (Chứng chỉ EUTR) thì có nghĩa là họ đang muốn nói tới những loại chứng chỉ xác định nguồn gốc sản phẩm theo yêu cầu của EUTR.

Căn cứ vào Hệ thống trách nhiệm giải trình (DDS – Due Diligence System) do EUTR thiết lập, các nhà khai thác gỗ và sản phẩm gỗ cần hành động để xác minh tính hợp pháp của sản phẩm. Điều này có nghĩa là họ phải đảm bảo rằng gỗ hoặc sản phẩm gỗ không đến từ những nguồn khai thác gỗ bất hợp pháp và tuân thủ các yêu cầu liên quan trong mọi vòng của chuỗi hành trình sản phẩm.

Hệ thống trách nhiệm giải trình DDS quy định rằng cần phải có những loại chứng chỉ được công nhận để chứng minh tính hợp pháp của sản phẩm. Các chứng chỉ này được cấp thông qua các chương trình có liên quan do bên thứ ba xác minh, chẳng hạn như CITES, FLEGT hoặc FSC.

→ Xem thêm Chứng nhận FSC: https://knacert.com.vn/blogs/tin-tuc/fsc-la-gi-chung-nhan-tieu-chuan-rung-fsc-la-gi


CÁC TÀI LIỆU EUTR HỖ TRỢ KHÁC

Để cung cấp khả năng tiếp cận thông tin liên quan, Hướng dẫn EUTR liệt kê các tài liệu hoặc thông tin khác có thể chỉ ra sự tuân thủ, cũng như khả năng truy xuất nguồn gốc của gỗ và sản phẩm gỗ, bao gồm:

 • Biên lai
 • Báo cáo kiểm toán
 • Giấy chứng nhận vệ sinh môi trường
 • Đánh giá tác động môi trường
 • Báo cáo kiểm toán môi trường
 • Thỏa thuận trách nhiệm xã hội
 • Hợp đồng
 • Tiền giấy
 • Thương phiếu
 • Giấy phép nhập khẩu
 • Giấy phép xuất khẩu

HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Đánh giá rủi ro là một thủ tục quan trọng khi triển khai xây dựng Hệ thống DDS. Trong quá trình tiến hành đánh giá rủi ro, nhà khai thác cần dựa vào các thông tin sau làm tiêu chí đánh giá:

 • Đảm bảo tuân thủ luật pháp hiện hành
 • Mức độ phổ biến của việc khai thác bất hợp pháp các loài cây cụ thể
 • Mức độ phổ biến của việc thu hoạch hoặc thực hành bất hợp pháp ở quốc gia thu hoạch

→ Xem thêm Quy định về gỗ của Liên minh Châu Âu EUTR là gì? (Đã viết, khi nào đăng thì gắn link)

KNA CERT là tổ chức uy tín hoạt động trong lĩnh vực công nhận, chứng nhận. Nếu Doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, tài liệu EUTR về gỗ và sản phẩm gỗ, vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo số hotline: 093.2211.786 hoặc Email: salesmanager@Knacert.com


TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://www.compliancegate.com/european-union-timber-regulation/

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status