CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

KNA Cert Đào tạo ISO 9001:2015 cho Ban Quản Lý Lăng Bác

Mới đây ngày 15/12/2022 tại Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Số 01 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội - Công ty Chứng Nhận KNA vinh dự đào tạo khóa học: Nhận thức chung về HTQLCL theo TCVN 9001:2015 và đào tạo cách thức xây dựng hệ thống tài liệu QLCL cho cán bộ Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

>> Dịch vụ làm chứng nhận ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp


đào tạo ISO 9001:2015 cho ban quản lý lăng bác


Nội dung tập huấn gồm: Nhận thức và phân tích các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tư lệnh.

đào tạo ISO 9001:2015 cho ban quản lý lăng bác

ISO 9001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn con thuộc hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000

đào tạo ISO 9001:2015 cho ban quản lý lăng bác

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001. Gọi là ISO 9001:2015 vì phiên bản này được ban hành vào tháng 9/2015. Trước đó, tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng đã có các phiên bản lần lượt là ISO 9001:1987, ISO 9001:1994, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008.

MỤC ĐÍCH CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  • Nâng cao khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu luật định và yêu cầu của khách hàng
  • Nâng cao sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng
  • Giải quyết rủi ro và cơ hội để đạt được mục tiêu chất lượng
  • Hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng khoa học

Áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đã góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và hệ thống hóa các quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật; tạo điều kiện để người đứng đầu các cơ quan, đơn vị kiểm soát quá trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, đánh giá chất lượng nội bộ. Mặt khác, củng cố thêm kỹ năng xây dựng và chất lượng các quy trình tác nghiệp tại các cơ quan, đơn vị.


KNA CERT xin cảm ơn ban cán bộ Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi tạo điều kiện cho buổi đào tạo diễn ra tốt đẹp. 

Chia sẻ

Tin liên quan