CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Liên Minh Châu Âu đưa thảo Quyết địnhđối với sản phẩm đựng nước

Để quản lý sản phẩm chứa, đựng với nước cuối dung. Mới đây Liên Minh Châu Âu có đưa ra thông báo dự thảo Quyết định thực thi với sản phẩm hoặc nguyên liệu cuối cùng có tiếp xúc với nước dung cho con người.


Theo đó thì Ủy ban châu Âu thông báo dự thảo Quyết định thực thi của Ủy ban đưa ra các quy định áp dụng Chỉ thị (EU) 2020/2184 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu: Thiết lập danh sách cụ thể của Châu Âu về các chất, hợp chất và thành phần ban đầu được phép sử dụng trong sản xuất nguyên liệu hoặc sản phẩm tiếp xúc với nước dùng cho con người.

Trong dự thảo Quyết định này của Ủy ban thiết lập Danh sách cụ thể của Châu Âu về các chất và hợp chất cùng các thành phần được phép sử dụng trong các vật liệu có tiếp xúc với nước uống thì các phương pháp thử nghiệm và chấp nhận nguyên vật liệu cuối cùng cũng được sử dụng trong các sản phẩm có tiếp xúc với nước để dành cho mục đích sử dụng cho tiêu dung của con người.

 Dự thảo Quyết định này của Ủy ban thiết lập các phương pháp để kiểm tra và chấp nhận vật liệu được sử dụng trong các sản phẩm tiếp xúc với nước uống;

Liên quan đến phương pháp thử nghiệm và chấp nhận các chất, hợp chất và thành phần ban đầu được đưa vào danh sách cụ thể của Châu Âu, dự thảo quyết định này sẽ thiết lập phương pháp để kiểm tra và chấp nhận các chất, thành phần và hợp chất mà an toàn để sử dụng trong các vật liệu tiếp xúc với nước uống.

Với những hoạt động như trên thì mục tiêu chính nhằm bảo vệ sức khỏe con người khi sử dụng các sản phẩm tiếp xúc với nước uống. Nhằm thiết lập ra các phương pháp thử nghiệm và tiêu chí đạt/ không đạt được đối với các chất, thành phần và chế phẩm có thể dử dụng trong các vật liệu có tiếp xúc với nước uống.

Đồng thời, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BDI/395, G/TBT/N/KEN/1481 G/TBT/N/RWA/919, G/TBT/N/TZA/1015 G/TBT/N/UGA/1828, Cục Tiêu chuẩn Tanzania thông báo dự thảo DEAS 1166:2023, Quy tắc thực hành để xử lý, lưu trữ và thải bỏ phân bón đóng bao hoặc chất bổ sung phân bón, ấn bản đầu tiên; Dự thảo tiêu chuẩn Đông Phi này đưa ra quy tắc thực hành được khuyến nghị để xử lý, bảo quản và thải bỏ phân bón hoặc chất bổ sung phân bón được đóng gói trong túi, có hoặc không có lớp lót bằng chất dẻo.

Những yêu cầu về An Ninh Quốc Gia thì có những thông tin người tiêu dung, ghi nhận và phòng chống lại các hành vi lừa đảo cũng như bảo vệ người tiêu dung. Việc bảo vệ sức khỏe cũng như sự an toàn của con người. Bảo vệ cuộc sống, sức khỏe của động vật hoặc thực vật; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa hóa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại; Tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

Mục đích của thông báo nhằm thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người.

>>> Dịch vụ chứng nhận ISO 14001:2015 cho môi trường 

Chia sẻ

Tin liên quan