CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Những lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng ISO 22301

Với việc áp dụng hệ thống ISO 22301:2019 sẽ giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp có một đường lối tin cậy để quản lý kinh doanh một cách liên tục và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.


lợi ích khi áp dụng iso 22301 

Tìm hiểu về ISO 22301 và ISO 22301:2019

Bộ tiêu chuẩn ISO 22301 chính là bộ tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý liên tục trong kinh doanh (BCMS) được Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) ban hành với một mục đích giúp cho các doanh nghiệp quản trị thật tốt những rủi ro trong kinh doanh cũng như bảo vệ tổ chức của bạn trước những rắc rối một cách tiềm tàng như thiên tai, dịch bệnh, nhân sự vv. Bộ tiêu chuẩn ISO 22301 có bao gồm các hướng dẫn một cách cụ thể nhằm xác định các mối nguy hiểm có liên quan đến các tổ chức cũng như doanh nghiệp của bạn nhằm giảm thiểu tối đa các tác hại có thể đến một cách bất ngờ.

Từ đó cho phép doanh nghiệp hoạch định tầm nhìn, phương hướng và xây dựng một BCMS hiệu quả để phát triển, hoạt động một cách liên tục trên nền tảng sẵn sàng đối mặt, khắc phục những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai. Đồng thời cho phép doanh nghiệp có thể nhanh chóng phục hồi sau các sự cố mà không ảnh hưởng đến sự an toàn lâu dài trong hoạt động của mình.

Việc áp dụng một cách hiệu quả bộ tiêu chuẩn ISO 22301 này giúp doanh nghiệp hoạch định được tầm nhìn và có những phương hướng và xây dựng một BCMS hiệu quả để phát triển, hoạt động một cách liên tục trên nền tảng sẵn sàng đối mặt, khắc phục những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai. Bên cạnh đó đồng thời cho phép các doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sau sự cố mà không ảnh hưởng đến sự an toàn lâu dài trong hoạt động của mình.

Bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 22301:2019 - Tiêu chuẩn An ninh và phục hồi – Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục –Yêu cầu chính là phiên bản mới nhất được ban hành hiện nay. Phiên bản này không có nhiều thay đổi so với phiên bản cũ tuy nhiên có một số thay đổi để tạo ra được sự linh hoạt cũng như cụ thể hơn mang lại nhiều giá trị hơn cho các tổ chức và khách hàng.

 lợi ích khi áp dụng iso 22301

ISO 22301: 2019 cung cấp cho nhà quản trị doanh nghiệp một đường lối tin cậy để có thể quản lý kinh doanh liên tục và xây dựng tổ chức lớn mạnh. Ảnh minh họa 

Đối tượng nào nên áp dụng ISO 22301:2019

Với các doanh nghiệp – tổ chức có nhiều quy mô khác nhau từ lớn đến nhỏ chuyên hoạt động tại các ngành nghề trong cả nước. Mục tiêu của việc áp dụng ISO 22301:2019 để nhằm duy trì kinh doanh liên tục, luôn sẵn sàng các kế hoạch ứng phó với những tình huống phát sinh bất ngờ, tấn công mạng, sự cố kinh doanh, suy thoái.

Những lợi ích gì của doanh nghiệp khi áp dụng ISO 22301:2019

Lợi ích quan trọng nhất liên quan đến sự tồn tại của doanh nghiệp đó chính là thiết lập triển khai các chính sách phòng ngừa sự cố ho, định hướng các hành động nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng, đảm bảo kinh doanh liên tục, hiệu quả. ISO 22301:2019 cũng đưa ra các cách thức đánh giá, xác định các rủi ro tiềm ẩn, điều này góp phần giúp doanh nghiệp bảo vệ nguồn lực, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tránh được những tổn thất.

Doanh nghiệp có được một khả năng phục hồi nhanh chóng. Bộ tiêu chuẩn ISO 22301:2019 này có yêu cầu các tổ chức cần phải thiết kế cũng như thực hiện các kế hoạch một cách khẩn cấp. Chúng giúp cho doanh nghiệp có khả năng phục hồi một cách nhanh chóng cũng như hoàn thiện giảm thiểu các tác động một cách tiêu cực đến hoạt động sản xuất hiện có.

Tuân thủ quy định pháp luật: Bộ tiêu chuẩn ISO 22301:2019 có đưa ra các yêu cầu và  tuân thủ pháp luật, các quy định liên quan đến quản lý an toàn kinh doanh, điều này giúp doanh nghiệp tránh được những vấn đề, hậu quả pháp lý tiềm ẩn đảm bảo danh tiếng và các uy tín cho tổ chức.

Nhờ bộ tiêu chuẩn ISO 22301 này mà các doanh nghiệp sẽ nâng cao được hình ảnh trong mắt khách hàng và đối tác. Nhằm cung cấp các thông tin trực quan cũng như chia sẻ được các kế hoạch ứng phó sự cố một cách tốt nhất. Việc quản lý kinh doanh một cách liên tục cũng giúp tăng cường khả năng thích ứng với mọi thay thế và đổi mới nhằm tạo ra được các lợi ích về mặt tài chính và kinh doanh một cách dài hạn cho doanh nghiệp của bạn.

Quản lý Kinh doanh liên tục phù hợp tiêu chuẩn ISO 22301:2019 là một tiêu chuẩn quốc tế được công nhận trên toàn thế giới, Việc các doanh nghiệp áp dụng và được chứng nhận tiêu chuẩn này mở ra nhiều cơ hội hợp tác, hội nhập quốc tế, có ưu thế đấu thầu và phát triển.

Theo: VietQ.vn

Chia sẻ

Tin liên quan