CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Sự khác biệt giữa chứng nhận RCS và chứng nhận GRS là gì?

Với những Doanh Nghiệp làm trong lĩnh vực sản xuất có nhu cầu làm chứng nhận tái chế cho sản phẩm của mình như các Doanh Nghiệp may mặc, đồ nhựa, gỗ vv. Họ mong muốn xuất hàng đi nước ngoài nên đã áp dụng các tiêu chuẩn tái chế toàn cầu trên thế giới hiện nay ưa chuộng. Một trong số bộ tiêu chuẩn đề cập đến vấn đề này có hai chuẩn phổ biến là GRSRCS. Hai chuẩn này có gì khác nhau ? Doanh Nghiệp nên áp dụng tiêu chuẩn nào chúng ta cùng nhau tìm hiểu. 

>> Các câu hỏi thường gặp về tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS


sự khác nhau giữa tiêu chuẩn grs và rcs

Trước khi so sánh sự khác nhau ta cùng tìm hiểu qua về hai loại chứng nhận này. 

  • Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS (Global Recycle Standard) là một tiêu chuẩn sản phẩm quốc tế, tự nguyện và đầy đủ, đặt ra các yêu cầu về chứng nhận của bên thứ ba về thành phần tái chế, chuỗi hành trình sản phẩm, hoạt động xã hội và môi trường và hạn chế về hóa chất.
  • RCS (Recycled Claim Standard - Tiêu chuẩn Tuyên bố Tái chế) được sử dụng như là một tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm để theo dõi nguyên liệu thô tái chế thông qua chuỗi cung ứng. RCS sử dụng các yêu cầu chuỗi hành trình sản phẩm trong Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần.

Sự khác biệt giữa chứng nhận RCS và chứng nhận GRS là:

  1. GRS là phiên bản nâng cao của RCS: Các sản phẩm RCS có thể sử dụng nguyên liệu thô được chứng nhận GRS, nhưng các sản phẩm GRS không thể sử dụng nguyên liệu RCS.

  2. GRS phù hợp với các sản phẩm có hàm lượng nguyên liệu tái chế 20% -%.

  3. GRS bổ sung các yêu cầu trách nhiệm về môi trường và xã hội dựa trên các yêu cầu RCS.

  4. Các nhãn hiệu chứng nhận là khác nhau.

  5. GRS có các yêu cầu đối với các hóa chất được sử dụng trong quy trình, trong khi RCS thì không.


Tóm lại, sự khác biệt chính giữa hai là:

Nội dung tái chế khác nhau: Nội dung tái chế của chứng nhận GRS cần hơn 20%; và RCS chỉ cần 5% trở lên.

Đánh giá trách nhiệm môi trường và xã hội: GRS yêu cầu đánh giá trách nhiệm môi trường và xã hội; RCS không yêu cầu đánh giá trách nhiệm môi trường và xã hội.

Cho dù các nhà máy hoặc doanh nghiệp làm chứng nhận GRS hoặc chứng nhận RCS theo lựa chọn của họ, điều đó phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng và điều kiện của chính sản phẩm đó.

Các Doanh Nghiệp sản xuất có nhu cầu làm chứng nhận GRS hay RCS xin liên hệ KNA CERT theo số Hotline: 0932211786 để được phục vụ chuyên nghiệp nhất. 

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status