CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tổ chức của bạn có đủ điều kiện cho C-TPAT ?

Quan hệ đối tác thương mại hải quan chống khủng bố (C-TPAT) được thành lập vào tháng 11 năm 2001 nhằm đối phó với các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Đây là một chương trình dựa trên khuyến khích tự nguyện, trong đó các đối tác của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ CBP với các cộng đồng thương mại để tăng cường an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu và ngăn chặn chuỗi cung ứng bị các tổ chức khủng bố xâm phạm.

Câu hỏi thường gặp về tiêu chuẩn C-TPAT

Tổ chức của bạn có đủ điều kiện cho C-TPAT ?

Ai đủ điều kiện chứng nhận C-TPAT ?

Có 12 loại hình kinh doanh khác nhau đủ điều kiện trở thành thành viên của C-TPAT, bao gồm có nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu, nhà vận chuyển, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần (3PL) của bên thứ ba, người gom hàng và nhà môi giới hải quan.

Để nhà nhập khẩu đủ điều kiện tham gia CTPAT cần phải:

 • Trở thành nhà nhập khẩu tích cực của Hoa Kỳ hoặc nhà nhập khẩu Canada không thường trú đã nhập hàng vào Hoa Kỳ trong vòng 12 tháng qua
 • Có một nhà nhập khẩu hồ sơ (IOR) đang hoạt động tại Hoa Kỳ
 • Có trái phiếu nhập khẩu liên tục hợp lệ đã đăng ký với CBP
 • Điều hành một văn phòng kinh doanh có nhân viên ở Mỹ hoặc Canada
 • Chỉ định một nhân viên công ty sẽ là nhân viên an ninh hàng hóa chính chịu trách nhiệm về CTPAT
 • Cam kết duy trì các tiêu chí bảo mật chuỗi cung ứng CTPAT được nêu trong Thỏa thuận nhập khẩu CTPAT
 • Hoàn thành hồ sơ bảo mật chuỗi cung ứng trong cổng thông tin CTPAT, xác định cách thức phát triển, duy trì và nâng cao chính sách nội bộ để tuân thủ các tiêu chí bảo mật của nhà nhập khẩu CTPAT
 • Không có khoản nợ chưa trả cho CBP tại thời điểm nộp đơn mà phán quyết cuối cùng hoặc xử lý hành chính đã được đưa ra
 • Có các yêu cầu đủ điều kiện tương tự đối với các loại thực thể kinh doanh khác đủ điều kiện tham gia thành viên CTPAT.

Những lợi thế của chứng nhận CTPAT là gì?

CTPAT là một chương trình tự nguyện, nhưng việc đạt được chứng nhận CTPAT mang lại lợi thế đáng kể cho các nhà nhập khẩu, xuất khẩu và các công ty khác có chuỗi cung ứng quốc tế đáng kể. Những lợi ích này bao gồm:

 • Giảm số lần kiểm tra CBP.
 • Thời gian chờ đợi ngắn hơn ở biên giới và phía trước các cuộc kiểm tra đường dây (trước các lô hàng không phải CTPAT)
 • Truy cập vào các Làn giao dịch tự do và an toàn (FAST) tại biên giới đất liền
 • Giải phóng mặt bằng nhanh chóng các tàu biển thông qua Thí điểm phê duyệt không đủ tiêu chuẩn nâng cao ("làn đường AQUA")
 • Lối vào ưu tiên của hàng hóa sau thảm họa thiên nhiên hoặc tấn công khủng bố
 • Sàng lọc nhanh chóng với các đối tác an ninh trên toàn thế giới từ một số cơ quan hải quan nước ngoài đã ký Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) với Hoa Kỳ
 • Phân công chuyên gia bảo mật chuỗi cung ứng
 • Truy cập vào cổng thông tin dựa trên web CTPAT, cũng như các tài liệu và sự kiện CTPAT

Để Doanh Nghiệp của bạn có được chứng nhận C-TPAT xin liên hệ KNA qua

Hotline: 093.2211.786  Email: salesmanager@knacert.com


Nếu anh chị đang tìm hiểu về C-TPAT thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng cho doanh nghiệp: danh mục tài liệu, quy trình thủ tục, hệ thống biểu mẫu. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status