CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Hợp Chuẩn, Hợp Quy

Chứng nhận hợp chuẩn Tấm xi măng sợi...

Chứng nhận hợp chuẩn Tấm xi măng sợi là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Tấm xi măng sợi với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8258:2009

Chứng nhận hợp chuẩn Kính cán vân hoa...

Chứng nhận hợp chuẩn Kính cán vân hoa là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Kính cán vân hoa với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7527:2005

Dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ -...

Chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ - Cửa đi là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Cửa sổ - Cửa đi với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN và tiêu chuẩn quốc t...

Chứng nhận hợp chuẩn Bồn chứa nước bằ...

Chứng nhận hợp chuẩn Bồn chứa nước bằng thép không gỉ là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Bồn chứa nước bằng thép không gỉ với Tiêu chuẩn....

Chứng nhận hợp chuẩn Tà vẹt bê tông d...

Chứng nhận hợp chuẩn Tà vẹt bê tông dự ứng lực là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Tà vẹt bê tông dự ứng lực với Tiêu chuẩn của Vương quốc...

Chứng nhận hợp chuẩn Gạch Granito the...

Chứng nhận hợp chuẩn Gạch Granito là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Gạch Granito với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6074:1995

Chứng nhận hợp chuẩn Vữa chèn cáp dự...

Chứng nhận hợp chuẩn Vữa chèn cáp dự ứng lực là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Vữa chèn cáp dự ứng lực với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1197...

Chứng nhận hợp chuẩn Phụ gia hóa học...

✅ Chứng nhận hợp chuẩn Phụ gia hóa học cho bê tông là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Phụ gia hóa học cho bê tông với Tiêu chuẩn quốc gia...

Chứng nhận hợp chuẩn Vải địa kỹ thuật...

Chứng nhận hợp chuẩn Vải địa kỹ thuật là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Vải địa kỹ thuật với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9844:2013

Chứng nhận hợp chuẩn Sản phẩm chịu lử...

Chứng nhận hợp chuẩn Phụ gia hóa học cho bê tông là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Phụ gia hóa học cho bê tông với Tiêu chuẩn quốc gia T...