CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Hợp Chuẩn, Hợp Quy

Chứng nhận hợp chuẩn Thép hình cán nó...

Chứng nhận hợp chuẩn Thép hình cán nóng là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Thép hình cán nóng với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7571

Chứng nhận hợp chuẩn Ống thép cứng th...

Chứng nhận hợp chuẩn Ống thép cứng là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Ống thép cứng với Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS C 8305:2019.

Chứng nhận hợp chuẩn Khóa cửa có tay...

Chứng nhận hợp chuẩn Khóa cửa có tay nắm là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Khóa cửa có tay nắm với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5762:1993

Chứng nhận hợp chuẩn Ván MDF theo TCV...

Chứng nhận hợp chuẩn Ván MDF là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Ván MDF với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7753:2007

Chứng nhận hợp chuẩn Kính hộp gắn kín...

Chứng nhận hợp chuẩn Kính hộp gắn kín cách nhiệt là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Kính hộp gắn kín cách nhiệt với Tiêu chuẩn quốc gia T...

Chứng nhận hợp quy Thiết bị đầu cuối...

Chứng nhận hợp quy Thiết bị đầu cuối là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của Thiết bị đầu cuối với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN

Chứng nhận hợp chuẩn Bê tông bọt và b...

Chứng nhận hợp chuẩn Bê tông bọt và bê tông khí chưng áp là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Bê tông bọt và bê tông khí chưng áp với Tiêu....

Chứng nhận hợp chuẩn Thép không gỉ -...

Chứng nhận hợp chuẩn Thép không gỉ - Thép Cacbon là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Thép không gỉ - Thép Cacbon với Tiêu chuẩn quốc gia T...

Chứng nhận hợp chuẩn Ván sản Composit...

Chứng nhận hợp chuẩn Ván sản Composite gỗ nhựa là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Ván sản Composite gỗ nhựa với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN....

Chứng nhận hợp chuẩn Bản lề cửa theo...

Chứng nhận hợp chuẩn Bản lề cửa là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Bản lề cửa với Tiêu chuẩn quốc gia BS EN 1935:2002