CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Hợp Chuẩn, Hợp Quy

Chứng nhận hợp chuẩn Gạch gốm ốp lát...

Chứng nhận hợp chuẩn Gạch gốm ốp lát ép đùn dẻo là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Gạch gốm ốp lát ép đùn dẻo với Tiêu chuẩn quốc gia TCV...

Chứng nhận hợp chuẩn Ống bê tông cốt...

Chứng nhận hợp chuẩn Ống bê tông cốt thép thoát nước là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Ống bê tông cốt thép thoát nước với Tiêu chuẩn qu...

Chứng nhận hợp chuẩn Xi măng Poóc lăn...

Chứng nhận hợp chuẩn Xi măng Poóc lăng hỗn hợp là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Xi măng Poóc lăng hỗn hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN....

Chứng nhận hợp chuẩn Cột điện bê tông...

Chứng nhận hợp chuẩn Cột điện bê tông cốt thép ly tâm là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Cột điện bê tông cốt thép ly tâm với Tiêu chuẩn....

Dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn Phụ gia...

Chứng nhận hợp chuẩn Phụ gia khoáng cho xi măng là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Phụ gia khoáng cho xi măng với Tiêu chuẩn quốc gia TCV...

Dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn Sơn tườn...

Chứng nhận hợp chuẩn Sơn tường dạng nhũ tương là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 86...

Dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn Ván gỗ d...

Chứng nhận hợp chuẩn Ván gỗ dán là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Ván gỗ dán với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7755:2007

Dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn Gạch bê...

Chứng nhận hợp chuẩn Gạch bê tông tự chèn là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Gạch bê tông tự chèn với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6476:1999

Dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn Cọc ván...

Chứng nhận hợp chuẩn Cọc ván thép cán nóng là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Cọc ván thép cán nóng với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9685:201...

Dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn Gạch rỗn...

Chứng nhận hợp chuẩn Gạch rỗng đất sét nung là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1450:2...
DMCA.com Protection Status