CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

KNA được chỉ định đại diện tại Việt Nam cấp Chứng Nhận Kosher do Vaad hoeir of st. Louis cấp

Vaad hoeir of st. Louis (OV) là một cơ quan chính thức của tiêu chuẩn Kosher. (OV) cung cấp công nghệ hiện đại nhất để giúp quý vị quản lý chứng nhận kosher của quý vị. OV được nhận biết khắp thế giới. Các cơ quan thẩm quyền và người tiêu dùng kosher trên toàn thế giới nhận biết biểu tượng OV và liên tưởng đến sản phẩm này với các tiêu chuẩn cao nhất về chứng nhận kosher.

Lễ ký kết hợp đồng được diễn ra trang trọng tại Trụ sở chính của KNA Cert. Với việc kí kết này,  KNA Cert chính thức được ủy quyền cung cấp dịch vụ chứng nhận Kosher tại Việt Nam, mở ra cơ hội lớn cho các Doanh Nghiệp sản xuất thực phẩm đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường xuất khẩu.

Chia sẻ

Dịch vụ liên quan