CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Những câu hỏi thường gặp về GSV

Sự khác biệt giữa C-TPAT và GSV là gì?

 • C-TPAT là một sáng kiến kinh doanh tự nguyện của chính phủ Hoa Kỳ nhằm xây dựng các mối quan hệ hợp tác để củng cố và cải thiện chuỗi cung ứng quốc tế nói chung và an ninh biên giới của Hoa Kỳ. CBP đang yêu cầu các công ty Hoa Kỳ đảm bảo tính toàn vẹn của các hoạt động bảo mật, liên lạc và xác minh các nguyên tắc bảo mật của các đối tác kinh doanh của họ trong chuỗi cung ứng.
 • GSV là một chương trình công nghiệp được tạo ra bởi Intertek và các chuyên gia trong ngành để giải quyết thách thức trong việc xác minh nhà sản xuất nước ngoài thực hiện các yêu cầu bảo mật chuỗi cung ứng mới theo cách phối hợp và hiệu quả về chi phí.

Nếu một công ty tham gia chương trình GSV, liệu điều này có nghĩa là họ được chứng nhận C-TPAT?

Không.

 • Chương trình GSV sẽ giúp các công ty hiểu mức độ tuân thủ các nhà máy của họ với các tiêu chí bảo mật của nhà sản xuất nước ngoài CBP và cũng có thể giúp đánh giá rủi ro trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, CBP có quy định những yêu cầu khác nhằm cho phép chứng nhận C-TPAT. CBP muốn các công ty phải có chuỗi cung ứng an toàn. Quy trình đánh giá GSV bao gồm các quá trình thực hành bảo mật được thực hiện ở cấp nhà máy trong chuỗi cung ứng. 

câu hỏi thường gặp về gsv

Sự liên quan giữa CBP và Intertek/GSV là gì?

 • Hải quan Hoa Kỳ đã xem xét và chấp thuận các hoạt động bảo mật chuỗi cung ứng hiện tại của Intertek / GSV về quy trình quản lý, con người và công cụ như một phần của chương trình thí điểm xác thực bên thứ ba và là một trong 11 trình được xác nhận bởi bên thứ ba được chọn tham gia chương trình thí điểm ở Trung Quốc. CBP không xác nhận chương trình GSV hoặc bất kỳ chương trình xác minh bảo mật nào khác do khu vực tư nhân tạo ra, không thuộc các chương trình chính phủ.

Cơ sở của danh sách kiểm tra GSV được sử dụng để đánh giá các nhà máy là gì?

 • CBP công bố danh sách kiểm tra GSV dựa trên các tiêu chí bảo mật tối thiểu cho các nhà sản xuất nước ngoài.


Nếu một tổ chức có chương trình bảo mật tại chỗ thì có thể thay đổi GSV để phản ánh một số thông tin được ghi lại trong chương trình hiện có của công ty không?

 • Không. GSV là một chương trình công nghiệp và không có gì khác biệt về khách hàng, ngành hoặc loại sản phẩm. Theo một báo cáo mạnh mẽ với điểm chuẩn, xu hướng theo thời gian và một bộ khuyến nghị đầy đủ, một bảng câu hỏi duy nhất tạo điều kiện cho một đầu ra thống nhất. Cho đến nay, chúng tôi đã đánh giá hơn 5.000 nhà máy và dữ liệu của một cuộc đánh giá được đánh giá dựa trên cơ sở dữ liệu thông tin mà chúng tôi đã thu thập cho đến nay

Có thể chia sẻ báo cáo GSV với các nhà nhập khẩu khác không?

 • Có. Mỗi nhà máy được gán một số đăng ký và mã bảo mật. Sau khi tiến hành đánh giá GSV, báo cáo sẽ được công bố trong thư mục trên trang web GSV. Để chia sẻ báo cáo, chỉ cần điền vào trang web www.importsecurity.com với mã đăng kí và bảo mật.

Có thể tìm thêm thông tin về GSV ở đâu?

 • GSV có trang web chuyên dụng với thông tin về GSV và thông tin chung về bảo mật chuỗi cung ứng. Địa chỉ trang: www.importsecurity.com

Nếu một nhà máy yêu cầu đánh giá hôm nay, vậy khi nào cuộc đánh giá sẽ được lên lịch?

 • Nhà máy có thể đề xuất một ngày đánh giá trong mẫu đơn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của họ. Nói chung, việc đánh giá sẽ được lên kế hoạch trong vòng 30 ngày.

câu hỏi thường gặp về gsv

Cần bao lâu để lên lịch đánh giá?

 • Chúng tôi sẽ cố gắng lên lịch và trả lời cho nhà máy trong vòng 1-2 ngày làm việc kể từ khi nhận được mẫu đơn. Việc đánh giá sẽ được lên kế hoạch trong vòng 30 ngày.

Nhà máy có phải nộp đơn đánh giá trước ba (3) tuần không?

 • Không, nhưng để tạo điều kiện lên lịch và bảo mật một ngày sớm hơn, chúng tôi khuyên bạn nên nhận được mẫu đơn càng sớm càng tốt.

Việc đánh giá mất bao lâu?

 • Việc đánh giá GSV tiêu chuẩn thường sẽ mất một ngày. Tuy nhiên, có thể mất nhiều thời gian hơn trong trường hợp nhà máy lớn (tức là số lượng nhân viên hơn 4000).

Phí đánh giá là gì?

 • Phí đánh giá thường là theo tiêu chuẩn nhưng cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào địa điểm, số lượng nhân viên và người mua cuối cùng.

Phí đánh giá có thể được giải quyết sau khi đánh giá?

 • Không, GSV là chương trình trả trước. Thanh toán phải được giải quyết ít nhất một (1) tuần trước khi đánh giá. Phiếu ngân hàng phải được gửi cho điều phối viên của GSV để chúng tôi có thể dễ dàng kiểm tra tài khoản.

Làm thế nào để các nhà máy chuyển tiền thanh toán cho GSV?

 • Trong quá trình phối hợp đánh giá GSV, chúng tôi sẽ gửi cho bạn tài liệu Tư vấn thanh toán. Vui lòng gửi theo hướng dẫn trong Tư vấn thanh toán.

Ai sẽ đến nhà máy để đánh giá? Tên của đánh giá viên và số liên lạc của đánh giá viên là gì?

 • GSV phân công đánh giá viên hoàn thành đánh giá GSV. Đánh giá viên sẽ tự đến nhà máy trước 10:30 sáng. Nếu có bất kỳ vấn đề nào khác, bạn có thể liên hệ với điều phối viên GSV.

Sẽ mất bao lâu để ban hành báo cáo đánh giá GSV?

 • Theo quy trình GSV, chúng tôi sẽ gửi báo cáo đánh giá và chứng chỉ GSV (nếu có) trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ khi hoàn thành đánh giá.

Nhà máy đủ điều kiện nhận chứng chỉ GSV ở điểm nào?

 • Một nhà máy đủ điều kiện nhận chứng chỉ GSV nếu kết quả đánh giá là 71 trở lên.
Chia sẻ

Tin liên quan

Dán mã này trong của trang ở vị trí cao nhất có thể: Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :