CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Phiên bản ISO 22000:2018 chính thức ban hành thay cho phiên bản 2005

Với hơn 200 bệnh lây lan qua chuỗi thức ăn. Rõ ràng là việc sản xuất thực phẩm an toàn, bền vững là một trong những thách thức lớn nhất của chúng ta. Việc toàn cầu hóa ngành sản xuất thực phẩm khiến cho việc đảm bảo an toàn thực phẩm trở nên phức tạp hơn và phiên bản ISO 22000 mới về các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm như là một phản ứng kịp thời cho việc này.


phiên bản ISO 22000:2018 mới ra

An toàn thực phẩm là về vấn đề phòng ngừa, loại bỏ và kiểm soát các mối nguy hiểm từ thực phẩm, từ nơi sản xuất đến điểm tiêu thụ. Vì các nguy cơ về an toàn thực phẩm có thể phát sinh ở bất kì giai đoạn nào của quá trình. Mọi công ty trong chuỗi cung ứng thực phẩm phải thực hiện các biện pháp kiểm soát nguy cơ đầy đủ. Trong thực tế, vấn đề an toàn thực phẩm chỉ có thể được duy trì thông qua các nỗ lực kết hợp của tất cả các bên: Chính phủ, nhà sản xuất, nhà bán lẻ và người tiêu dùng cuối cùng.

Nhằm vào tất cả các tổ chức trong ngành công nghiệp thực phẩm và thức ăn với bất kì quy mô hay ngành. ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm yêu cầu đối với bất kì tổ chức nào trong chuỗi thức ăn, dẫn đến việc quản lý an toàn thực phẩm thành một quá trình cải tiến liên tục.

Cần có những biện pháp phòng ngừa an toàn thực phẩm bằng cách giúp xác định, phòng ngừa và giảm các mối nguy hiểm thực phẩm trong chuỗi thức ăn

Phiên bản mới này mang đến sự hiểu biết rõ ràng cho hàng ngàn Công ty trên toàn thế giới đã sử dụng Bộ tiêu chuẩn này. Những cải tiến mới nhất của nó bao gồm:

  • Áp dụng cấu trúc mức chung cao nhất cho tất cả các tiêu châunr hệ thống quản lý ISO. giúp các tổ chức kết hợp ISO 22000 dễ dàng hơn với các hệ thống quản lý khác (Như ISO 9001 hoặc ISO 14001) tại một thời điểm nhất định.
  • Một cách tiếp cận mới đối với rủi ro - là một khái niệm quan trọng trong kinh doanh thực phẩm - phân biệt rủi ro ở cấp độ hoạt động và cấp độ kinh doanh của hệ thống quản lý.
  • Liên kết chặt chẽ với Ban kỹ thuật Codex quốc tế là một tổ chức liên chính phủ của Liên hiệp quốc do FAO và WHO đồng sáng lập từ năm 1963. Có nhiệm vụ phát triển các hướng dẫn về an toàn thực phẩm cho các chính phủ.
  • Tiêu chuẩn này cung cấp khả năng kiểm soát động các nguy cơ về an toàn thực phẩm kết hợp với các yếu tố chính được công nhận sau đây: Truyền thông tương tác, quản lý hệ thống, các chương trình tiên quyết ( PRP) và nguyên tắc phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).

Jacob Faergemand, Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật ISO /TC 34 các sản phẩm thực phẩm, tiêu ban 17 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đã phát triển tiêu chuẩn: Ông nói: "Để đáp ứng nhu cầu thị trường về an toàn thực phẩm. ISO 22000 được tạo ra bởi các bên liên quan, các tổ chức: quản trị, người tiêu dùng, tư vấn, công nghiệp và nghiên cứu. Khi một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được phát triển bởi người sử dụng ISO 22000 bạn chắc chắn rằng các yêu cầu từ thị trường đều được đáp ứng".

ISO 22000:2018 thay thế cho phiên bản trước đó ISO 22000:2005. Các tổ chức được chứng nhận đạt tiêu chuẩn có 3 năm kể từ ngày phiên bản mới được ban hành.

Link: http://ow.ly/pU4N30kyM2i

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status