CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Giấy chứng nhận phạm vi hoạt động (Scope Certificate) / Chứng chỉ SC là gì?

Giấy chứng nhận phạm vi hoạt động (Scope Certificate - SC Certificate) là loại chứng chỉ mà mọi tổ chức, doanh nghiệp muốn sở hữu khi áp dụng  tiêu chuẩn thuộc quyền quản lý của Textile Exchange hoặc tiêu chuẩn GOTS. 

chứng chỉ SC


CHỨNG CHỈ SC LÀ GÌ?

“Chứng chỉ SC” viết tắt từ cụm từ tiếng Anh “Scope Certificate” dịch ra là “Chứng chỉ phạm vi hoạt động” hay “Giấy chứng nhận phạm vi hoạt động”. Chứng chỉ phạm vi SC được cấp cho cấp cho các nhà cung cấp đáp ứng tất cả các tiêu chí để được phép sản xuất hàng hóa trong phạm vi của tiêu chuẩn thuộc quyền quản lý của Textile Exchange và tiêu chuẩn GOTS. 

NHỮNG TIÊU CHUẨN NÀO ÁP YÊU CẦU GIẤY CHỨNG NHẬN PHẠM VI SC?

Các tiêu chuẩn sử dụng chứng chỉ giao dịch (SC) bao gồm:

 • CCS (Content Claim Standard – Tiêu chuẩn tuyên bố thành phần)
 • OCS (Organic Content Standard – Tiêu chuẩn thành phần hữu cơ)
 • GRS (Global Recycled Standard – Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu)
 • RCS (Recycled Claim Standard –Tiêu chuẩn Tuyên bố Tái chế)
 • RDS (Responsible Down Standard – Tiêu chuẩn lông vũ có trách nhiệm)
 • RWS (Responsible Wool Standard – Tiêu chuẩn len có trách nhiệm)
 • GOTS (Global Organic Textile Standard – Tiêu chuẩn dệt may hữu cơ toàn cầu)

TỔ CHỨC NÀO CẤP SCOPE CERTIFICATE

Các tổ chức có thẩm quyền thực hiện hoạt động chứng nhận theo những tiêu chuẩn thuộc quyền quản lý của Textile Exchange và tiêu chuẩn GOTS sẽ là đơn vị cấp chứng chỉ SC cho tổ chức được chứng nhận.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP SCOPE CERTIFICATE LÀ GÌ?

Để được cấp chứng chỉ SC, bước đầu tiên doanh nghiệp phải đăng ký chứng nhận một trong các tiêu chuẩn đã liệt kê ở trên. Thứ hai, tổ chức chứng nhận có thẩm quyền phải xác minh sự tuân thủ theo tiêu chuẩn tương ứng của doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành việc xác minh, doanh nghiệp sẽ được cấp Chứng nhận phạm vi hoạt động (SC – Scope Certificate).

Một chứng chỉ SC chỉ được cấp cho một tiêu chuẩn của Textile Exchange / GOTS cho một địa điểm hoặc tổ chức được chứng nhận.

MẪU CHỨNG CHỈ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG (SC CERTIFICATE) HỢP LỆ

 1. Các thông tin trong trang đầu tiên của SC Certificate

tiêu chuẩn scTrang 1 Mẫu chứng chỉ phạm vi hoạt động SC

 1. Giới thiệu

Giấy chứng nhận SC của mỗi đơn vị phải chứa tên và địa chỉ của họ.

 1. Tiêu đề

Tài liệu sẽ có tiêu đề là "Giấy chứng nhận phạm vi" (SCOPE CERTIFICATE). Không được phép sử dụng các từ đồng nghĩa (chẳng hạn như “Giấy chứng nhận công ty”

 1. Số chứng chỉ

Tiêu đề phải có số chứng chỉ phạm vi (sô SC) –Mỗi SC sẽ có một số duy nhất được tạo bởi Tổ chức chứng nhận

 1. Tổ chức cấp chứng nhận

[Tên tổ chức cấp chứng nhận] “tuyên bố rằng”

 1. Tổ chức được chứng nhận

[TÊN TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN]

Số giấy phép [xxxxx]

[Địa chỉ của công ty được chứng nhận]

 1. Tiêu chuẩn chứng nhận

đã được kiểm tra và đánh giá theo

[TÊN TIÊU CHUẨN]

- Phiên bản X.0 –

 1. Danh mục sản phẩm

Các danh mục sản phẩm được chứng nhận mà đơn vị được chứng nhận sẽ cung cấp theo Tiêu chuẩn phải được đặt tên bằng cách sử dụng các thuật ngữ danh mục sản phẩm trong Điều khoản danh mục ASR-103a. Khi không có danh mục / mô tả sản phẩm thích hợp, Tổ chức chứng nhận sẽ gửi một thuật ngữ được đề xuất (từ ngữ rõ ràng thường được sử dụng và hiểu bởi ngành công nghiệp) cho danh mục / mô tả sản phẩm được yêu cầu cho cơ quan của tiêu chuẩn liên quan (GOTS và / Textile Exchange) để đưa vào bảng.

Tổ chức chứng nhận phải cung cấp thông tin chi tiết về từng sản phẩm được chứng nhận riêng lẻ trong Phụ lục sản phẩm của chứng chỉ SC. Trong trường hợp này cụm từ “(và được nêu rõ thêm trong phụ lục)” sẽ được sử dụng trong tuyên bố

 1. Các bước / hoạt động xử lý

Các bước / hoạt động xử lý đủ điều kiện trong phạm vi chứng nhận sẽ được nêu tên trong trang 1 của Scope Certificate bằng cách sử dụng các điều khoản trong Điều khoản danh mục ASR-103a. Trường hợp các bước xử lý bị thiếu, Tổ chức chứng nhận sẽ gửi một thuật ngữ được đề xuất (từ ngữ rõ ràng thường được sử dụng và hiểu bởi ngành công nghiệp) cho quy trình được yêu cầu cho cơ quan của Tiêu chuẩn liên quan (GOTS và / hoặc Textile Exchange) để đưa vào bảng.

Nếu bất kỳ bước / hoạt động xử lý nào được ký hợp đồng phụ trong phạm vi của chứng chỉ phạm vi hoạt động, thì các bước / hoạt động xử lý này sẽ được gắn với thuật ngữ “(thầu phụ)” và bắt buộc phải liệt kê các nhà thầu phụ trong phụ lục của SC.

 1. Hiệu lực và Ngày phát hành chứng chỉ SC

Thời hạn hiệu lực của Scope Certificate không quá 15 tháng kể từ ngày ban hành, trừ khi được một tiêu chuẩn cụ thể cho phép.

Một ngày sau khi chứng nhận SC đầu tiên hết hạn sẽ được chỉ định là ngày kỷ niệm. Giấy chứng nhận SC khác trong tương lai sẽ hết hạn một ngày trước ngày kỷ niệm, trừ khi được một tiêu chuẩn cụ thể cho phép.

Thông tin này được biểu thị dưới dạng: “Chứng chỉ này có giá trị cho đến: Tháng DD Tháng YYYY”

 1. Địa điểm và Ngày phát hành

[Địa điểm, tháng DD YYYY]

 1. Con dấu của cơ quan phát hành

[Hình ảnh con tem]

 1. Biểu trưng cho tiêu chuẩn

 [Hình ảnh của logo]

 

 1. Đại diện tổ chức chứng nhận

[Tên của Người được uỷ quyền]

[Chữ ký]

 1. Khai báo ở dưới cùng

Một tuyên bố như sau sẽ được bao gồm ở cuối trang đầu tiên:

“Chứng chỉ Phạm vi này không cung cấp bằng chứng rằng bất kỳ hàng hóa nào do chủ sở hữu cung cấp đều được chứng nhận [Tên tiêu chuẩn]. Bằng chứng về chứng nhận [Tên tiêu chuẩn] về hàng hóa được giao được cung cấp bởi Giấy chứng nhận giao dịch hợp lệ (TC) bao gồm chúng.

Cơ quan cấp chứng nhận có thể thu hồi giấy chứng nhận này trước khi giấy chứng nhận này hết hạn nếu đơn vị không còn đảm bảo sự phù hợp đã công bố”

Ngoài các từ ngữ được quy định, CB có thể quyết định thêm tuyên bố tham chiếu đến bất kỳ quy định nào của hợp đồng với đơn vị được chứng nhận và / hoặc các điều khoản trong các thủ tục cụ thể trong phạm vi của Tổ chức chứng nhận

Được công nhận / cấp phép bởi: [Tên của cơ quan công nhận], Số công nhận: [xxxx] [Nếu có: Tài liệu được phát hành điện tử này là phiên bản gốc hợp lệ]

 1. Các thông tin trong trang thứ hai của SC Certificate

  

Trang 2 Mẫu Scope Certificate

 1. Phụ lục sản phẩm

Các sản phẩm riêng lẻ và thông số kỹ thuật của chúng sẽ được liệt kê bằng cách sử dụng các điều khoản danh mục trong Điều khoản danh mục ASR-103a.

Danh mục sản phẩm

Thông tin chi tiết sản phẩm

Nguyên liệu và thành phần nguyên liệu (*)

Loại nhãn

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thành phần nguyên liệu là tùy chọn

Lặp lại các thông tin trong phần 10,11,12,13 của trang 1

 1. Các thông tin trong trang thứ ba của Giấy chứng nhận phạm vi SC

 sc 3

Trang 3 Mẫu chứng chỉ phạm vi SC

 1. Phụ lục Cơ sở vật chất

Thực thể được chứng nhận phải được đặt tên là "Cơ sở chính" trong "Loại quan hệ".

Nếu các cơ sở khác của đơn vị được chứng nhận được kiểm tra / chứng nhận theo SC thì các cơ sở như vậy phải được đặt tên là “Cơ sở” trong “Loại quan hệ”.

Tên cơ sở

Địa chỉ hoạt động

Các bước / hoạt động xử lý

Loại quan hệ (Chính / Cơ sở)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Phụ lục nhà thầu phụ

Các nhà thầu phụ sẽ xuất hiện trong danh sách này. Các cơ sở này sẽ được liệt kê theo bảng SC bên dưới. Các cơ sở như vậy sẽ được đặt tên là “Nhà thầu phụ” trong “Loại quan hệ”.

Các nhà thầu phụ được chứng nhận độc lập sẽ được liệt kê cho dù có được chứng nhận SC hay không.

Nhà thầu phụ không được chứng nhận Phụ lục cho Giấy chứng nhận số. xxxxx

Tên cơ sở

Địa chỉ hoạt động

Các bước / hoạt động xử lý

 

 

 

 

 

 

Nhà thầu phụ không được chứng nhận Phụ lục cho Giấy chứng nhận số. xxxxx

Số giấy phép

Ngày hết hạn

Tên cơ sở

Địa chỉ hoạt động

Các bước / hoạt động xử lý được ký hợp đồng phụ

Loại quan hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cơ sở vật chất và Phụ lục nhà thầu phụ sẽ được liệt kê trên một trang riêng. Điều này cho phép các công ty chuyển tiếp / xuất bản SC mà không cần danh sách các cơ sở / nhà thầu phụ.

Lặp lại các thông tin trong phần 10,11,12,13 của trang 1

 1. Chân trang
 • Chân trang 1 phải có ghi chú “Số chứng chỉ giao dịch XXX và Số giấy phép công ty XXX, [DD Tháng YYYY], trang 1/3
 • Chân trang 2 phải có ghi chú “Số chứng chỉ giao dịch XXX và Số giấy phép công ty XXX, [DD Tháng YYYY], trang 2/3”
 • Chân trang 3 phải có ghi chú “Số chứng chỉ giao dịch XXX và Số giấy phép công ty XXX, [DD Tháng YYYY], trang 3/3”

LƯU Ý: Nếu chứng chỉ giao dịch SC được phát hành dưới dạng điện tử thì ở chân trang 1 phải kèm theo ghi chú: “Tài liệu được phát hành dưới dạng điện tử này là phiên bản gốc hợp lệ”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Để tìm hiểu thêm về Giấy chứng nhận phạm vi hoạt động (Scope Certificate) và các các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận GRS, Quý Tổ chức / Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với KNA Cert theo số Hotline: 093.2211.786 hoặc email salesmanager@knacert.com

Chia sẻ

Tin liên quan