CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Chứng nhận CE Marking cho Hệ Thống An Toàn Cháy Nổ

Các biện pháp an toàn chống cháy là việc rất quan trọng trong các tòa nhà để giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn cho người và hàng hóa trong trường hợp bị hỏa hoạn. Nó thật là khá phức tạp để có thể hiểu cách liên hệ các yếu tố liên quan dẫn đến 1 đám cháy. KNA Cert cung cấp chứng nhận CE cho hệ thống an toàn cháy nổ cho các khách hàng. 

CHỨNG NHẬN CE MARKING CHO HỆ THỐNG AN TOÀN CHÁY

Quy định về sản phẩm xây dựng 305/2011 bao gồm nhiều loại sản phẩm cần thử nghiệm tính dễ cháy hoặc chống cháy. Các nhà sản xuất hoặc đại diện của họ hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo sản phẩm của họ tuân thủ các quy định. Xác dịnh sản phẩm của mình bằng dấu CE là một tuyên bố tuân thủ các tiêu chuẩn hài hòa của nhà sản xuất và các yêu cầu cần thiết của Quy định đã được đáp ứng.

Dấu CE của các sản phẩm phòng cháy chữa cháy được quy định bởi chứng thực phù hợp (AoC) theo hệ thống 1 hoặc 3, yêu cầu sự can thiệp của Cơ quan thông báo để thực hiện việc kiểm tra loại và kiểm tra kiểm soát sản xuất của nhà máy.

Giải pháp

Applus+ là một tổ chức thông báo để đánh dấu CE và chúng tôi làm việc với các nhà sản xuất trong suốt quá trình đánh dấu CE cho các sản phẩm của họ. Dấu CE cho các sản phẩm chống cháy được dựa trên hệ thống AoC 1 hoặc 3 và các quy định được tiêu chuẩn hóa:

Hệ thống báo cháy và phát hiện cháy

 EN 54-1:1996         Hệ thống báo cháy và phát hiện cháy  Phần 1: giới thiệu.

 EN 54-2:1997

 EN 54-2:1997/AC:1999

 EN 54-2:1996/A1:2006    Hệ thống phát hiện và báo cháy - Phần 2: Thiết bị điều khiển và chỉ thị

 EN 54-3:2001 &

 EN 54-3:2001/A1:2002

 EN 54-3:2001/A2:2006    Hệ thống phát hiện và báo cháy - Phần 3: Thiết bị báo cháy - Âm thanh

 EN 54-4: 1997

 EN 54-4: 1997/AC:1999

 EN 54-4: 1997/A1:2002

 EN 54-4: 1997/A2:2006   Hệ thống phát hiện và báo cháy - Phần 4: Thiết bị cấp điện

 EN 54-5: 2000

 EN 54-5: 2000/A1:2002   Hệ thống phát hiện và báo cháy - Phần 5: Đầu báo nhiệt: Đầu báo điểm

 EN 54-7: 2000

 EN 54-7: 2000/A1:2002

 EN 54-7: 2000/A2:2006   Đầu báo khói: đầu dò điểm sử dụng ánh sáng tán xạ, ánh sáng truyền hoặc ion hóa

EN 54-11:2001

 EN 54-11:2001/A1:2005 Hệ thống phát hiện và báo cháy - Phần 11: Điểm gọi thủ công

 EN 54-17:2005

 EN 54-17:2005/AC:2007 Hệ thống phát hiện và báo cháy - Phần 17: Bộ cách ly ngắn mạch

 EN 54-18:2005

 EN 54-18:2005/AC:2007 Hệ thống phát hiện và báo cháy - Phần 18: Thiết bị đầu vào / đầu ra

 EN 54-24:2004       Hệ thống phát hiện và báo cháy - Phần 24: Các thành phần của hệ thống báo động bằng giọng nói: Loa

EN 12094-1: 2003 Hệ thống chữa cháy cố định - Linh kiện cho hệ thống chữa cháy khí - Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với các thiết bị điều khiển và trì hoãn tự động điện

 EN 14604: 2005

 EN 14604: 2005 / AC: 2008 Thiết bị báo khói

Hệ thống kiểm soát khói và nhiệt: Thông gió, ống dẫn và giảm chấn

 EN 12101-3: 2002

 EN 12101-3: 2002 / AC: 2005 Hệ thống kiểm soát khói và nhiệt - Phần 3: Đặc điểm kỹ thuật của quạt thông gió hút khói và thoát nhiệt.

 EN 12101-1: 2005

 EN 12101-1: 2005 / A1: 2006 Hệ thống kiểm soát khói và nhiệt - Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật cho các rào cản khói

 EN 12101-7: 2011 Hệ thống kiểm soát khói và nhiệt. Phần 7: Phần ống khói

 EN 15650: 2010 Thông gió cho các tòa nhà - Giảm chấn chữa cháy

Dấu CE xác định một số nhiệm vụ được thực hiện bởi nhà sản xuất và các nhiệm vụ khác bởi cơ quan được thông báo:

Trách nhiệm của nhà sản xuất:

  • Thực hiện kiểm soát sản xuất nhà máy (FPC)

  • Lập chương trình kiểm tra tiếp theo, chỉ định loại, tần số, v.v.

  • Trách nhiệm của cơ quan được thông báo, như áp dụng:

  • Kiểm tra loại (bắt buộc trong hệ thống 1 và 3)

  • Kiểm tra ban đầu kiểm soát sản xuất nhà máy (FPC)

  • Giám sát, đánh giá và phê duyệt liên tục của Kiểm soát sản xuất nhà máy (FPC)

Tài liệu đánh dấu CE:

  • Báo cáo thử nghiệm (NB)

  • Giấy chứng nhận hiệu suất không đổi (NB trong hệ thống 1)

  • Tuyên bố hiệu suất (Nhà sản xuất)

  • Dán nhãn và đánh dấu CE (Nhà sản xuất)

Vì sao chọn KNA CERT để chứng nhận CE

• KNA CERT đã ký kết thỏa thuận hợp tác với tổ chức Applus+ về dịch vụ chứng nhận CE. Theo đó Applus+ chỉ định cho KNA đánh giá CE Marking tại Việt Nam. 
• KNA CERT cung cấp dịch vụ nhiệt tình và thân thiện. Địa điểm của KNA có mặt tại ba miền cả nước cùng đội ngũ chuyên gia được đào tạo chuyên nghiệp ở khắp cả nước. 


Quy trình và thủ tục cấp chứng nhận CE Marking

A. Các bước chuẩn bị trước khi đánh giá CE

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng nhận sản phẩm bao gồm:
- Giấy yêu cầu chứng nhận: CE Application Form
- Sơ đồ tổ chức của Doanh nghiệp
- Các tài liệu mô tả đặc tính kỹ thuật của sản phẩm
- Kế hoạch sản xuát và kiểm soát chất lượng.
- Kế hoạch kiểm soát các phương tiện đo lường, thử nghiệm,
- Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu điển hình của phòng thử nghiệm được công nhận/chỉ đình (nếu có)
Các thông tin này tổ chức đánh giá sẽ đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối.

B: Quy trình đánh giá CE

Tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện việc chứng nhận sản phẩm sau khi đã thống nhất với cơ sở về việc đánh giá và các yêu cầu khác có liên quan. Quy trình chứng nhận bao gồm các bước sau đây:
a, Xem xét, xác định sự phù hợp và đầy đủ đối với hồ sơ đăng ký của Doanh nghiệp;
b, Đánh giá ban đầu về các điều kiện để chứng nhận tại cơ sở (nếu Doanh nghiệp có yêu cầu);
c, Đánh giá chính thức, bao gồm:
- Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng sản xuất của cơ sở;
- Lấy mẫu thử nghiệm và đánh giá mẫu điển hình.
d, Báo cáo đánh giá;
e, Cấp Giấy chứng nhận;
f, Giám sát sau chứng nhận (định kỳ 6 tháng/1lần)

 
✅⭐ Dịch vụ trọn gói 🔴 KNA CERT Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Dịch vụ chuyên nghiệp 🔴 Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, KNA Cert cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Nhận chứng chỉ hợp pháp 🔴 salesmanager@knacert.com 
✅⭐ Chi phí tốt ☎️ 093.2211.786

Chia sẻ

Dịch vụ liên quan