CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Chứng Nhận URSA - Hiểu rõ về Đánh giá nguồn cung ứng Có trách nhiệm

TIÊU CHUẨN URSA LÀ GÌ?

URSA là viết tắt của Understanding Responsible Sourcing Audit có nghĩa là “Hiểu rõ về Đánh giá nguồn cung ứng Có trách nhiệm”. Đúng như tên gọi của mình, bộ tiêu chuẩn URSA được xây dựng giúp đánh giá các hoạt động của nhà cung cấp dựa trên các tiêu chuẩn lao động, am toàn sức khỏe lao động, nhân quyền và các vấn đề khác liên quan đến mối trường, quản lý đất đai. URSA được xem là một phương thức đánh giá cho phép kiểm tra độc lập về hiệu suất và sự tuân thủ của nhà cung cấp đối với pháp luật, quy định hiện hành cũng như những yêu cầu trong Chính sách Tìm nguồn cung ứng Có trách nhiệm (Responsible Sourcing Policy - RSP) của Unilever.

Hiểu rõ về Đánh giá nguồn cung ứng Có trách nhiệm

So với các bộ tiêu chuẩn đánh giá thực hành của nhà cung cấp về Lao động, Sức khỏe & An toàn, Nhân quyền, Đạo đức kinh doanh, Quản lý môi trường và Quyền sử dụng đất được ngành công nghiệp công nhận. Tiêu chuẩn URSA đưa ra cách tiếp cận khái quát về những vấn đề này.


NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN URSA?

Tiêu chuẩn URSA hữu ích với:

 • Các nhà cung cấp muốn thiết lập và duy trì mối quan hệ kinh doanh với Unilever
 • Các nhà cung cấp hoạt động tại những quốc gia, địa điểm bị đánh giá là có rủi ro cao
 • Các nhà cung cấp cần chứng minh khả năng đáp ứng RSP
 • Các nhà cung cấp muốn đạt được điểm chuẩn thực hành tốt

Các nhà cung cấp ở đây bao gồm các trang trại, nhóm nông dân, đơn vị sản xuất, nhà chế biến, thương nhân, doanh nghiệp xuất khẩu, đơn vị hậu cần,…


VÌ SAO CẦN CHỨNG NHẬN URSA?

Động lực thúc đẩy các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn URSA nằm ở những lợi ích thiết thực mà doanh nghiệp sẽ nhận được nhờ đạt kết quả tốt trong đánh giá URSA:

 • Xây dựng được nguồn cung ứng có trách nhiệm
 • Giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định, lâu dài và phát triển bền vững
 • Xác định được các rủi ro trong chuỗi cung ứng và có biện pháp xử lý
 • Giảm thiểu những nguy cơ có thể xảy ra cho chuỗi cung ứng
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc xử lý các sự cố phát sinh
 • Xây dựng được niềm tin với khách hàng và các bên liên quan

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ URSA CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN

Bước 1: Chuẩn bị đánh giá

Công ty kiểm toán tiến hành thu thập thông tin trước đánh giá về số lượng và đặc điểm của các nhà xưởng, cơ sở và số lượng công nhân tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ để lên kế hoạch đánh giá và báo phí cho doanh nghiệp.

CHỨNG NHẬN URSA

Sau khi công ty kiểm toán thống nhất được ngày đánh giá với doanh nghiệp, một kế hoạch hoạch kiểm toán sẽ được gửi cho doanh nghiệp trước thời gian đánh giá chính thức ít nhất 15 ngày để doanh nghiệp chuẩn bị. Điều quan trọng là tất cả thành viên trong doanh nghiệp phải tham gia tích cực vào quá trình đánh giá. Sự tham gia đầy đủ của ban quản lý, đại diện công nhân, công đoàn là cần thiết.

Bước 2: Đánh giá tài liệu

Công ty kiểm toán đánh giá chính sách, thủ tục, tài liệu trong việc xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm của doanh nghiệp. Những tài liệu này có thể được trình bày dưới dạng văn bản hoặc điện tử (nếu các tài liệu có thể được chia sẻ qua Email, Skype, hoặc lưu trữ trong máy tính)

Bước 3: Đánh giá thực tế hiện trường

Với những công ty có nhiều cơ sở sản xuất, công ty kiểm toán sẽ ưu tiên lựa chọn trụ sở chính và những địa điểm bị đánh giá là có nguy cơ cao, sản xuất những sản phẩm rủi ro lớn và sở hữu lượng nhân viên đông đảo. Đánh giá viên phải được tiếp cận đầy đủ cơ sở vật chất tại hiện trường đánh giá. Các tài liệu và những nhân sự cần thiết phải có mặt đầy đủ tại cơ sở vào ngày đánh giá.

Tùy thuộc vào kết quả đánh giá của cuộc kiểm toán đầy đủ đầu tiên mà một cuộc đánh giá tiếp theo có  thể được yêu cầu thực hiện. Cuộc đánh giá thứ hai sẽ được tiến hành trong trường hợp công ty kiểm toán muốn kiểm tra tiến độ và kết quả khắc phục các vấn đề tồn tại trong cuộc đánh giá thứ nhất. Do vậy, thời lượng của cuộc đánh giá thứ hai thường ngắn hơn cuộc đánh giá đầu tiên.

Khi kiểm toán đánh giá hiện trường, đánh giá viên sẽ thực hiện những cuộc phỏng vấn công nhân để điều tra cách thức thực hiện các chính sách và quy định trên thực tế. Đồng thời kiểm tra xem nhân viên có được đào tạo một cách phù hợp hay chưa và họ có nhận thức được tất cả những điểm quan trọng liên quan đến chính sách và quy định của công ty không cũng như cách mà họ áp dụng thực tế vào công việc của mình như thế nào.

Phỏng vấn người lao động được xem là khâu quan trọng trong đánh giá URSA. Có thể thực hiện phỏng vấn 1-1 hoặc phỏng vấn theo nhóm. Địa điểm phỏng vấn là nơi mà người lao động cảm thấy thoải mái. Ban lãnh đạo không được có mặt tại cuộc phỏng vấn. Các thông tin của người phỏng vấn phải được bảo mật tối đa. Đối tượng tham gia phỏng vấn bao gồm: lao động cố định, lao động tạm thời, lao động nhập cư,… và được lựa chọn ngẫu nhiên để đảm bảo tính chi tiết và khách quan của các thông tin thu thập được.

Thời gian của một cuộc đánh giá URSA phụ thuộc vào quy mô cơ sở và số lượng nhân viên tại địa điểm đánh giá. Với những địa điểm có 100 công nhân thì thời gian kiểm toán thường là 2.5 ngày còn với những nơi có từ 100-500 công nhân thì thời gian đánh giá khoảng 3.5 ngày.

Bước 4: Báo cáo kết quả đánh giá

Sau khi kết thúc đánh giá hiện trường, một báo cáo đánh giá tóm tắt về những phát hiện chính trong tài liệu và thực tế hiện trường cơ sở sẽ được công ty kiểm toán tổng hợp. Doanh nghiệp nên xem bản sao của báo cáo này để xác nhận các thông tin trong báo cáo là chính xác và trung thực. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể gửi báo cáo này cho các khách hàng có nhu cầu kiểm tra nguồn cung ứng có trách nhiệm của mình.

Báo cáo URSA được tải lên USQS (Hệ thống đánh giá nhà cung cấp của Unilever) phải bằng tiếng Anh. Báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về hệ thống quản lý của doanh nghiệp thông qua những thông tin cụ thể về trụ sở chính và các địa điểm. Nó bao gồm: Những thông lệ tốt được áp dụng, các vấn đề không tuân thủ và các lĩnh vực cần cải thiện. Có 3 loại không tuân thủ được chia thành:

 • Sự cố chính – Vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền con người hoặc các vấn đề có thể gây ra rủi ro cho tính mạng và thân thể của người lao động
 • Vấn đề nghiêm trọng – Vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người lao động hoặc sự an toàn tại nơi làm việc, có tác động lớn đến người lao động
 • Vấn đề không tuân thủ – Vấn đề có ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động hoặc sự an toàn tại nơi làm việc nhưng ít xảy ra khả năng dẫn tới tác động nghiêm trọng và các rủi ro liên quan đến nó

Với mỗi điểm không tuân thủ, báo cáo URSA phải mô tả rõ không tuân thủ như thế nào, ở đâu, tần suất vi phạm, số người bị ảnh hưởng, bằng chứng về các phát hiện (được phép sử dụng hình ảnh minh họa nếu thích hợp), tham chiếu với các quy tắc và pháp luật liên quan. Doanh nghiệp sẽ nhận được yêu cầu khắc phục và phải thực hiện hoàn tất khắc phục trong vòng 90 ngày kể từ ngày đánh giá.

Bước 5: Kiểm tra lại và chứng nhận.

Công ty kiểm toán có trách nhiệm theo dõi tiến độ khắc phục của doanh nghiệp và xác nhận đã hoàn thành khắc phục để chứng minh doanh nghiệp đó tuân thủ Chính sách Tìm nguồn cung ứng Có trách nhiệm.


QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ URSA

Bước 1: Xây dựng và thực hiện chuỗi cung ứng có trách nhiệm

Doanh nghiệp lên kế hoạch xây dựng và thực hiện chuỗi cung ứng có trách nhiệm dựa trên 12 nguyên tắc của Chính sách Tìm nguồn cung ứng Có trách nhiệm (RSP)

 • Hoạt động kinh doanh được tiến hành một cách hợp pháp và chính trực
 • Các công việc được tiến hành trên cơ sở các điều khoản về việc làm đã được thống nhất một cách tự nguyện và được thể hiện bằng văn bản
 • Tất cả người lao động được đối xử công bằng, với sự tôn trọng và phẩm giá
 • Công việc được triển khai trên cơ sở tự nguyện
 • Tất cả người lao động đều có độ tuổi phù hợp
 • Tất cả người lao động được trả lương một cách công bằng
 • Số giờ lao động của tất cả người lao động được xác định một cách hợp lý
 • Tất cả người lao động được tự do thực thi quyền thành lập và/hoặc tham gia công đoàn lao động hoặc chấm dứt thực thi quyền đó và tham gia thương lượng tập thể
 • Sức khỏe và an toàn của người lao động ở nơi làm việc phải được bảo vệ
 • Tất cả người lao động đều có quyền được hưởng quy trình xử lý kỷ luật công bằng và được bồi thường thỏa đáng
 • Các quyền về đất đai của các cộng đồng, bao gồm cả các dân tộc bản địa, sẽ được bảo vệ và thúc đẩy
 • Hoạt động kinh doanh được tiến hành theo một cách thức đảm bảo được tính bền vững và giảm bớt tác động môi trường

Bước 2: Đánh giá nội bộ

Thực hiện tự đánh giá nội bộ để đảm bảo sự tuân thủ

Bước 3: Chọn tổ chức kiểm toán

Doanh nghiệp lựa chọn tổ chức thực hiện đánh giá. Có 5 công ty được Unilever công nhận là có chuyên môn và thẩm quyền thực hiện kiểm toán URSA bao gồm: Bureau Veritas, Control Union, DNV, Intertek và SGS.

Bước 4: Gửi hồ sơ đánh giá URSA cho tổ chức kiểm toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn

Hồ sơ đánh giá URSA bao gồm:

 • Đơn đăng ký đánh giá URSA
 • Giấy phép kinh doanh
 • Sơ đồ mặt bằng nhà xưởng
 • Các luật, quy định và chính sách áp dụng
 • Hồ sơ quy trình sản xuất
 • Hợp đồng lao động
 • Sổ tay nhân viên (Các điều khoản và điều kiện làm việc)
 • Thỏa thuận lương tập thể (CBA)
 • Hồ sơ đào tạo
 • Danh sách các hóa chất độc hại sử dụng tại nơi sản xuất (nếu có)
 • Các báo bảo kiểm tra về vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, an toàn tại nơi làm việc, môi trường, đạo đức kinh doanh trước đây (nếu có)
 • Nhật ký kiểm tra, bảo thì máy móc, thiết bị
 • Hồ sơ ghi nhận tai nạn, thương tích hoặc các vấn đề nghiêm trọng tại nơi làm việc
 • Hồ sơ bảng lương trong 12 tháng
 • Kế hoạch dự phòng sơ tán hoặc hành động khẳn cấp
 • Các thủ tục liên quan đến bảo hiểm, thuế và các biên lai bắt buộc khác
 • Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ

Bước 5: Đánh giá hồ sơ

Công ty kiểm toán tiếp nhận và thẩm xét hồ sơ đánh giá URSA

Bước 6: Đánh giá thực tế

Công ty kiểm toán cử chuyên gia xuống đánh giá hiện trường tại cơ sở

Bước 7: Đánh giá kết quả và Cải tiến

Công ty kiểm toán báo cáo kết quả kiểm toán và yêu cầu doanh nghiệp tiến hành khắc phục (nếu cần thiết)

Bước 8: Kiểm tra lại và chứng nhận

Công ty kiểm toán xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành hành động khắc phục và chứng nhận doanh nghiệp Chính sách Tìm nguồn cung ứng Có trách nhiệm (RSP)


KNA cung cấp dịch vụ đào tạo - Đánh giá URSA cho khách hàng đạt được chứng nhận. Với các chuyên gia giàu kinh nghiệm được các ổ chức quốc tế công nhận. KNA sẽ là lựa chọn tốt nhất cho Doanh Nghiệp của bạn.


 • Thông tin liên hệ làm chứng nhận URSA: Công ty TNHH Chứng Nhận KNA
 • Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Chi Nhánh: Tầng 2, tòa nhà Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
 • Tell: 093.2211.786 – 02438.268.222
 • Email: salesmanager@knacert.com Website: www.knacert.com.vn
 
✅⭐ Dịch vụ chuyên nghiệp 🔴 KNA CERT Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Cam kết đánh giá đạt thứ hạng cao 🔴 Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, KNA Cert cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Cơ hội cạnh tranh trên thị trường 🔴 salesmanager@knacert.com 
✅⭐ Chi phí tốt ☎️ 093.2211.786

Chia sẻ

Dịch vụ liên quan