CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Chứng nhận ISO 17025:2017: Đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

CHỨNG NHẬN ISO 17025:2017 

Thủ tục đơn giản - Chi phí hợp lý 
Tạo giá trị thương hiệu và lợi thế cạnh tranh cho Doanh Nghiệp

Nền kinh tế - xã hội phát triển kéo theo các hoạt động thí nghiệm như Xét nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, thiết bị là bộ phận ko thể thiếu của khoa học công nghệ. Để bắt kịp xu hướng đó việc các phòng thử nghiệm áp dụng theo chuẩn Quốc tế như ISO/IEC 17025 là điều cần thiết nhằm nâng cao năng lực trong hoạt động của mình. 

Vai trò của ISO 17025 trong hoạt động của các phòng thử nghiệm


ISO 17025 LÀ GÌ?

ISO 17025 là tiêu chuẩn về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn này được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) nên có tên gọi đầy đủ là tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Ngay từ khi ra mắt lần đầu vào năm 1999, ISO/IEC 17025 đã trở thành tài liệu tham khảo quốc tế cho các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn muốn chứng minh năng lực của mình để cung cấp các kết quả đáng tin cậy. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 bao gồm một loạt các yêu cầu cho phép các phòng thí nghiệm cải thiện khả năng của họ để tạo ra các kết quả có giá trị nhất quán. ISO 17025:2017 là phiên bản mới nhất hiện nay.


CÁC PHIÊN BẢN CỦA TIÊU CHUẨN ISO 17025


Những điểm mới của ISO 17025:2017 so với phiên bản 2005: TẠI ĐÂY


CHỨNG NHẬN ISO 17025 LÀ GÌ?

Chứng nhận ISO 17025 hay cấp chứng chỉ ISO 17025 (ISO 17025 certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận ISO 17025 có thẩm quyền thực hiện. Chứng nhận ISO 17025 nhằm đánh giá năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.


CHỨNG CHỈ ISO 17025 LÀ GÌ?

Chứng chỉ ISO 17025:2017 được cấp bởi tổ chức chứng nhận có thẩm quyền sau khi phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn hoàn thành đánh giá chứng nhận. Giấy chứng nhận ISO 17025 hợp lệ được thừa nhận trên phạm vi toàn cầu.


So sánh điểm giống và khác nhau giữa ISO 17025 và ISO 9001:2015: TẠI ĐÂY


VÌ SAO CẦN CHỨNG NHẬN ISO 17025 CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM?

Thực hiện chứng nhận ISO/IEC 17025 mang lại nhiều lợi ích cho các phòng thí nghiệm, cụ thể:

 • Thúc đẩy sự tin cậy trong hoạt động của các phòng thí nghiệm
 • Cho thấy phòng thí nghiệm có đầy đủ năng lực về kỹ thuật, tổ chức quản lý và hoạt động một cách hiệu quả
 • Minh chứng cho việc phòng thí nghiệm cung cấp được kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn có giá trị sử dụng
 • Giấy chứng nhận ISO 17025 được chấp nhận giữa các quốc gia khác nhau mà không phải tiến hành kiểm tra lại nên rất có ích trong việc giảm bớt các rào cản thương mại và pháp lý
 • Tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các phòng thí nghiệm và các cơ quan khác, không chỉ trong nước mà cả trên thế giới
 • Hỗ trợ việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm và trong việc hài hòa các tiêu chuẩn và thủ tục trong hoạt động thí nghiệm


NỘI DUNG CỦA TIÊU CHUẨN ISO 17025 PDF

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 17025:2017 được thể hiện qua 8 điều khoản chính như sau:

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Yêu cầu chung
 • Tính khách quan
 • Bảo mật
 1. Yêu cầu về cơ cấu
 • Phải là một pháp nhân, hoặc một bộ phận xác định của pháp nhân
 • Phải xác định người lãnh đạo/người quản lý chịu hoàn toàn trách nhiệm
 • Phải xác định và lập thành văn bản phạm vi các hoạt động thí nghiệm
 • Các hoạt động thí nghiệm phải được thực hiện sao cho đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này, của khách hàng
 • Phải xác định cơ cấu tổ chức và quản lý, quy định trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ tương tác của nhân sự quản lý, lập thành văn bản các thủ tục của phòng thí nghiệm
 • Phải đảm bảo đủ nhân sự để thực hiện các nhiệm vụ
 • Phải đảm bảo việc trao đổi thông tin và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống quản lý
 1. Yêu cầu về nguồn lực
 • Nhân sự
 • Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường
 • Thiết bị
 • Liên kết chuẩn đo lường
 • Sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp
 1. Yêu cầu về quá trình
 • Xem xét yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng
 • Lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp
 • Lấy mẫu
 • Xử lý đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn
 • Hồ sơ kỹ thuật
 • Đánh giá độ không đảm bảo đo
 • Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả
 • Báo cáo kết quả
 1. Yêu cầu hệ thống quản lý
 • Các lựa chọn (Lựa chọn A; Lựa chọn B)
 • Tài liệu hệ thống quản lý
 • Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý
 • Kiểm soát hồ sơ
 • Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Cải tiến
 • Hành động khắc phục
 • Đánh giá nội bộ
 • Xem xét của lãnh đạo


CÁC LĨNH VỰC CÔNG NHẬN ISO 17025

 • Lĩnh vực thử nghiệm cơ
 • Lĩnh vực thử nghiệm xây dựng
 • Lĩnh vực thử nghiệm điện – Điện tử
 • Lĩnh vực thử nghiệm sinh học
 • Lĩnh vực thử nghiệm dược phẩm
 • Lĩnh vực hiệu chuẩn và đo lường
 • Lĩnh vực thử nghiệm hoá học
 • Lĩnh vực thử nghiệm không phá huỷ

 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 PDF: TẠI ĐÂY


QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 17025:2017

Bước 1: Đăng ký chứng nhận ISO 17025

Để được cấp chứng chỉ ISO 17025 hợp lệ, phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn cần đăng ký chứng nhận với tổ chức chứng nhận ISO 17025. Ở bước đầu tiên này, phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn phải khai báo những thông tin cần thiết theo yêu cầu và biểu mẫu mà tổ chức chứng nhận cung cấp để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng nhận ISO 17025.

Bước 2: Xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá ISO 17025

Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký chứng nhận ISO 17025 của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sẽ gửi hợp đồng đánh giá chứng nhận bao gồm kế hoạch và chi phí chứng nhận cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Ở bước này phòng thí nghiệm cần xem xét và chuẩn bị đánh giá chứng nhận ISO 17025.

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1 (Stage 1 Audit)

Đánh giá giai đoạn 1 là đánh giá sơ bộ. Đánh giá viên sẽ xem xét tài liệu của đơn vị để kiểm tra năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn có phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025 hay không. Phòng thử nghiệm sẽ phải trình bày bằng chứng về tất cả các khía cạnh quan trọng theo yêu cầu của tổ chức chứng nhận.

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2 (Stage 2 Audit)

Đánh giá giai đoạn 2 được tiến hành một cách kỹ lưỡng hơn. Tổ chức chứng nhận sẽ cử chuyên gia xuống trực tiếp cơ sở để đánh giá thực trạng tuân thủ ISO 17025 của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Kết thúc quá trình đánh giá, một báo cáo đánh giá sẽ được gửi tới phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, trong đó ghi chép lại những điểm chưa tuân thủ tiêu chuẩn để phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn khắc phục trong thời gian quy định.

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ ISO 17025

Ngoài hoạt động đánh giá hiện trường, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành rà soát, thẩm duyệt kỹ càng hơn các tài liệu, quy trình, văn bản của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn để chắc chắn rằng tiêu chuẩn ISO 17025 được áp dụng một cách hợp chuẩn. Tổ chức chứng nhận có quyền yêu cầu phòng thí nghiệm bổ sung tài liệu khi cần thiết.

Bước 6: Cấp chứng chỉ ISO 17025 có hiệu lực trong vòng 5 năm

Tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận ISO 17025 có hiệu lực trong vòng 05 năm cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn sau khi xác minh phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đã hoàn thiện hành động khắc phục (nếu có).

Bước 7 & 8: Đánh giá giám sát định kỳ 4 lần trong 5 năm & tái chứng nhận 

Theo quy định thì chứng nhận ISO 17025 sẽ có hiệu lực trong 5 năm. Trong suốt thời gian có hiệu lực của chứng chỉ thì tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn nhằm đảm bảo năng lực được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 17025 và luôn có hiệu lực. Về chu kỳ giám sát hàng năm thường là 12 tháng tùy theo quy định của tổ chức chứng nhận và/hoặc thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức chứng nhận. Sau 5 năm hết hiệu lực nếu phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn của bạn vẫn muốn duy trì chứng nhận thì phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn sẽ phải đăng ký đánh giá lại. Cuộc đánh giá lại được tiến hành tương tự cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ cấp lại có hiệu lực trong 5 năm.Hướng dẫn Các bước tự xây dựng hệ thống ISO 17025: TẠI ĐÂY


CHI PHÍ CHỨNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Để hoàn thành chứng nhận ISO 17025, phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn cần bỏ ra chi phí bao nhiêu? Thực tế, rất khó để có thể trả lời câu hỏi này một cách cụ thể bởi chi phí đánh giá ISO 17025 phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Về cơ bản, chi phí chứng nhận ISO 17025 trong vòng 5 năm bao gồm:

Chi phí năm chứng nhận bao gồm:

 • Chi phí đánh giá & xem xét tài liệu Giai đoạn 1
 • Chi phí đánh giá chính thức & viết báo cáo Giai đoạn 2
 • Chi phí đăng ký dấu công nhận
 • Chi phí năm giám sát năm thứ nhất
 • Chi phí năm giám sát năm thứ hai
 • Chi phí năm giám sát năm thứ ba
 • Chi phí năm giám sát năm thứ tư

Lưu ý: Các chi phí trên sẽ phụ thuộc tùy từng quy mô, phạm vi, địa điểm, yêu cầu của mỗi phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn:

 • Quy mô: Tổng số nhân sự tại tất cả các địa điểm khách hàng muốn đánh giá
 • Phạm vi & các chỉ tiêu thử nghiệm, hiệu chuẩn
 • Địa điểm: Tổng số địa điểm khách hàng đăng ký đánh giá chứng nhận
 • Yêu cầu riêng đối với mỗi phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

Như vậy, mỗi phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn khác nhau sẽ có chi phí chứng nhận ISO 17025 khác nhau.


 Các câu hỏi về tiêu chuẩn ISO 27001: TẠI ĐÂY


TRA CỨU CHỨNG CHỈ ISO 17025:2017

Vậy làm thế nào để biết Giấy chứng nhận ISO 17025 của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn có hợp lệ hay không?  

Với những chứng chỉ hợp lệ, phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn hoàn toàn có thể tra cứu thông tin online trên nền tảng hệ thống của tổ chức chứng nhận. Nếu thông tin của kết quả tra cứu trùng khớp hoàn toàn với thông tin trên giấy chứng nhận thì có nghĩa đây là giấy chứng nhận hợp lệ.


TẠI SAO NÊN CHỌN KNA CERT

 • Năng lực tổ chức: Các chuyên gia của KNA CERT có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực công nghiệp, thị trường, ngôn ngữ, bên cạnh những kinh nghiệm có được trong việc hoạt động đánh giá chất lượng tại các đơn vị trong và ngoài nước, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp cho với nhu cầu của doanh nghiệp.

 • Mạng lưới đánh giá rộng lớn: KNA Cert với 2 văn phòng chính tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đội ngũ chuyên gia của KNA Cert có mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.

 • Dịch vụ Chứng Nhận hàng đầu: Chi phí hợp lý kết hợp với việc các khiếu nại của khách hàng luôn được lắng nghe với cam kết hỗ trợ cao nhất trong nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ của KNA Cert.

 • Được thừa nhận & công nhận quốc tế

 • Miễn phí một số dịch vụ
  • Đào tạo ATLĐ các nhóm
  • 01 khóa học Public về ISO 9001, ISO 14001…trong Danh sách khóa hoc Public tại KNA
  • 01 buổi đánh giá thử năm thứ 1 trước khi đánh giá chính thứ
  • Chứng chỉ được công nhận toàn cầu, đáp ứng nhu cầu trong nước & xuất khẩu tại thị trường quốc tế
  • Được quảng bá thương hiệu tại các trang truyền thông của KNA

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO PUBLIC ISO 17025 : TẠI ĐÂY

DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC KNATẠI ĐÂY


 • Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Chứng Nhận KNA
 • Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Chi Nhánh: Tầng 2, tòa nhà Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
 • Tell: 093.2211.786 – 02438.268.222
 • Email: salesmanager@knacert.com  Website: www.knacert.com.vn
 
✅⭐ Dịch vụ trọn gói 🔴 KNA CERT Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Dịch vụ chuyên nghiệp 🔴 Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, KNA Cert cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Nhận chứng chỉ hợp lệ 🔴 salesmanager@knacert.com 
✅⭐ Chi phí tốt ☎️ 093.2211.786

Chia sẻ

Dịch vụ liên quan