CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Để làm Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cần thời gian bao lâu ?

Các tổ chức thực hiện triển khai ISO 14001:2015 với nhiều mục đích khách nhau. Một số xem nó như một tiến trình tự nhiên khi công ty của họ phát triển. Một số coi như nó như là một hệ thống hiệu quả để áp dụng giúp bảo vệ môi trường. Một số khác áp dụng do khách hàng đối tác của họ yêu cầu. Trên thực tế bản thân tiêu chuẩn không đưa ra lời khuyên trực tiếp về thời gian rõ ràng là một số yếu tố chính quyết định khi một tổ chức có thể sẵn sàng. Vì vậy, những yếu tố này là gì, và chúng ta phải ghi nhớ điều gì khi lên kế hoạch cho một dự án như ISO 14001: 20015 ?

Tham khảo: Dịch vụ Chứng Nhận ISO 14001 


Thời gian thực hiện, các yếu tố chính

Việc bạn quản lý một tổ chức đang muốn làm ISO 14001 thường sẽ muốn biết dự án ISO 14001 sẽ làm trong bao lâu. Xem xét các nguồn lực sẽ được yêu cầu cho một dự án thực hiện sẽ cần phải có và bầu ra một người có vai trò trưởng ban ISO cho dự án đó. Do đó, người quản lý dự án sẽ cần phải có một sự hiểu biết thấu đáo về bản thân tiêu chuẩn, nhưng cũng là bối cảnh mà tổ chức hoạt động và hiệu quả sẽ có trong thời gian thực hiện, ví dụ:

  • Tổ chức của bạn hoạt động trong ngành nào? Các nhiệm vụ như xác định bối cảnh tổ chức của bạn và thu hút sự tham gia của các bên liên quan sẽ là những yếu tố quan trọng trong dự án của bạn và những yếu tố quan trọng khác nhau giữa nhà sản xuất dược phẩm lớn và một quán cà phê nhỏ.
  • Tổ chức của bạn có quy mô ra sao? Tổ chức bạn có phải đào tạo toàn bộ lực lượng lao động của mình theo tiêu chuẩn ISO 14001 không? chúng tôi đã kiểm tra các yêu cầu về đào tạo lực lượng lao động; tuy nhiên, rõ ràng là một tổ chức gồm 1000 nhân viên sẽ có thời gian thực hiện lâu hơn một trong 10 nhân viên. Như với ví dụ ở điểm trước, một lần nữa, ngành bạn làm việc cũng sẽ ảnh hưởng đến thời gian thực hiện; một nhà máy hạt nhân và một nhà bán lẻ chắc chắn sẽ có các giai đoạn thực hiện khác nhau.
  • Bạn có một hoặc nhiều trang web?
  • Bạn có tài nguyên nội bộ có kiến ​​thức và sẵn có để thực hiện hay bạn cần thuê một nhà tư vấn?

Những yếu tố “theo bối cảnh” này cần được xem xét cẩn thận trước khi cam kết thực hiện kế hoạch thực hiện. Đối với người quản lý dự án, điều quan trọng là phải có sự lãnh đạo và quản lý hàng đầu của tổ chức để đánh giá điều này, vì nó cũng có thể được coi là một phần của định nghĩa về bối cảnh của tổ chức, một phần mới và quan trọng của năm 14001: 2015. Chúng tôi đã kiểm tra bối cảnh của tổ chức chi tiết trong bài viết Xác định bối cảnh của tổ chức theo ISO 14001. Xét về thời gian thực hiện, đây cũng là một yếu tố quan trọng; sự dễ dàng và thời gian thực hiện của bạn sẽ được cải thiện đáng kể nếu bạn có quyền quản lý hàng đầu, và nếu người quản lý dự án của bạn có kiến ​​thức và hiệu quả. Vì vậy, bây giờ chúng ta hiểu các yếu tố "theo ngữ cảnh" mà chúng ta cần chú ý; có lẽ có những yếu tố của tiêu chuẩn chúng ta cần để đảm bảo chúng ta thực hiện để hiểu được giai đoạn thực hiện nên là gì.

Mất bao lâu?

Thường với quy mô khoảng 20 người trở xuống thì các tổ chức sẽ triển khai trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên với những tổ chức có quy mô lớn hơn có thể mất thời gian lâu hơn có thể lên đến 1 năm. Điều này tùy thuộc vào tác động của tổ chức bạn đến môi trường. Một nhà máy sản xuất và một công ty thương mại sẽ có những tác động đến môi trường khác nhau mặc dù cả hai có cùng số lượng nhân viên tương tự nhau.


Nếu anh chị đang tìm hiểu về ISO 14001 thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng vào doanh nghiệp. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.

Chia sẻ

Tin liên quan