CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

12 Nguyên Tắc Của WRAP

Cốt lõi của bộ tiêu chuẩn WRAP xoay quanh 12 nguyên tắc cơ bản và bám sát vào các bộ luật quốc tế nhằm đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Trong khuôn khổ bài viết này KNA sẽ giới thiệu cho bạn 12 nguyên tắc của WRAP để bạn và doanh nghiệp nắm rõ.


Mục đích của Chương Trình Chứng Nhận WRAP là sự giám sát độc lập và chứng nhận tuân thủ với các tiêu chuẩn trên, đảm bảo rằng các sản phẩm may được sản xuất dưới sự tuân thủ theo luật pháp, các điều kiện về con người và đạo đức. Nhà máy tham gia chương trình trên tinh thần tự nguyện cam kết để đảm bảo rằng việc sản xuất kinh doanh của họ sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn trên, và sẽ cam kết hơn nửa về trách nhiệm của họ với mong muốn rằng các nhà thầu, nhà cung cấp của họ cũng sẽ tuân thủ với các tiêu chuẩn trên. 

12 NGUYÊN TẮC CỦA WRAP

Được biết để xây dựng nên bộ tiêu chuẩn WRAP thì đều dựa trên việc chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế và hài hòa với luật của nước sở tại áp dụng. Một số quy định điển hình được nêu ra như các quy định về nơi làm việc, luật lệ của quốc gia sở tại về môi trường vv cùng công ước liên qun của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO)


12 NGUYÊN TẮC CỦA TIÊU CHUẨN WRAP

1: Tuân thủ Luật pháp và các quy định có liên quan đến nơi làm việc.

Theo WRAP thì nhà máy sẽ cần phải tuân thủ các luật pháp cùng quy định tại tất cả các địa điểm mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các quy định bao gồm quy định của luật địa phương và luật quốc gia sở tại mà doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với các quy đinh quốc tế khác nếu có. Thông thường các quy định này sẽ bao gồm các bộ luật về lao động, luật kinh doanh, chống tham nhũng, bảo vệ môi trường vv

2: Nghiêm cấm sử dụng lao động cưỡng bức

Việc làm được thực hiện và duy trì trên cơ sở tự nguyện vf bình đẳng. Các nhà máy sẽ không được sử dụng bất kỳ lao động bị ép buộc, phạm nhân hay gán nợ cũng như bất kì hình thức buôn bán lao động nào. Thêm vào đó, khi tuyển dụng công nhân thông qua các trung gian tuyển lao động, nhà máy sẽ đảm bảo hộ chiếu của công nhân không bị thu giử, tấtt cả hợp đồng được lập bằng ngôn ngữ mẹ đẻ công nhân, và chi phí tuyển dụng không chi trả bởi công nhân.

3: Nghiêm cấm sử dụng lao động trẻ em

Việc sử dụng lao động trẻ em đều bị cấm tại hầu hết các quốc gia. Chính vì thế nhà máy không được thuê bát kì nhân viên nào ở độ tuổi dưới 14 hoặc dưới độ tuổi tối thiểu được qui định trong luạt lao động tại nước sở tại. Ngoài ra việc tuyển dụng nhân viên lớn hơn độ tuổi lao động không cản trở việc phổ cập giáo dục bắt buộc của họ.

4: Nghiêm cấm ngược đãi và quấy rối và lạm dụng lao động

Trong nguyên tắc này nêu rõ nhà má cần đảm bảo môi trường làm việc không có sự quáy rối hoặc lạm dụng nào từ các câp quản lý hay đồng nghiệp lên thể xác dưới mọi hình thức.

Nơi làm việc cần được tôn trọng và phẩm giá của công nhận. Không có hành động hạ nhục, quấy rối tình dục, hăm dọa hoặc bắt nạt. Đặt biệt, nhà máy đảm bảo việc huấn luyện cho tất cả các cấp – bao gồm quản lý, tổ trưởng và công nhân – để đảm bảo môi trường làm việc không diễn ra sự quấy rối, lạm dụng

5: Lương và Phúc Lợi

Nguyên tắc 5 nêu rõ nhà máy cần chi trả mức lương bằng mức lương tối thiểu do luạt nước sở tại quy định. Bao gồm kèm theo các khoản trợ cấp, phúc lợi xã hội bắt buộc khác.

Nhà máy cần chi trả lương đúng thời hạn và những phúc lợi đi kèm theo quy định của luật địa phương và luật quốc gia sở tại. Bao gồm chi trả giờ làm việc tăng ca, ngày lễ, cùng các khoản phúc lợi khác nếu có.

6: Giờ làm việc

Trong quy định về giờ làm việc có nêu rõ giờ làm việc mỗi ngày và số ngày làm việc mỗi tuần không được vượt quá số giờ quy định tại luật lao động nước sở tại. Nhà máy phải cung cấp ít nhất là 01 ngày nghỉ trong chu kỳ 07 ngày làm việc liên tục, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt trong tình huống kinh doanh khẩn cấp

Nhà máy được yêu cầu tuân thủ theo luật lao động về qui định số giờ làm việc bình thường cũng như số giờ làm tăng ca. Tham gia dài han chương trình chứng nhận WRAP là phải đáp ứng theo yêu cầu về giới hạn số giờ làm việc được qui định bởi luật pháp. WRAP nhận thức rằng vấn đề này là thách thức lớn, đặt biệt khi đem vào thực thi tại từng hoạt động địa phương và trong ngành công nghiệp.

7: Nghiêm cấm sự phân biệt đối xử

Nhà máy phải tuân thủ việc tuyển dụng, trả lương, thăng chức và chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động dựa trên năng lực làm việc, không được dựa trên các nguyên nhân về đặc điểm cá nhân hay niềm tin tôn giáo/tín ngưỡng.

Nhà máy đảm bảo rằng tất cả điều khoản và điều kiện tuyển dụng dựa trên khả năng làm việc của cá nhân, và không dựa trên tính trạng cá nhân hay tôn giáo của cá nhân. Nhà máy sẽ đảm bảo rằng bất kỳ quyết định lien quan đến thuê mướn, sa thải, bổ nhiệm công việc, chi trả hay thăng tiến – không được phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, quốc tịch, giới tính, khuynh hướng tình dục, ton giáo, khuyết tật, hay các yếu tố tương tự (thai sản, khuynh hướng chính trị hay liên kết, tình trạng xã hội, v.v…) 

8: An toàn lao động

Nhà máy phải cung cấp cho công nhân một môi trường làm việc an toàn và đảm bảo bảo vệ sức khoẻ. Trong trường hợp nếu cung cấp ký túc xá, nhà máy phải đảm bảo ký túc xá an toàn và bảo vệ sức khoẻ.

Nhà máy sẽ cung cấp một môi trường làm việc an toàn, vệ sinh, đảm bảo bảo vệ sức khoẻ va năng suất cho người lao động. Nhà máy sẽ ưu tiên sức khỏe và an toàn lao động trên hết, và chủ động nhận biết và giải quyết bất kỳ vấn đề an toàn nào có thể xảy ra. Điều này sẽ bao gồm một loạt các yêu cầu, như là đảm bảo, một trong các thứ đó, cung cấp nước uống sạch (miễn phí), sẵn sàng hỗ trợ y tế, lối thoát hiểm và trang thiết bi an toàn, ánh sáng đầy đủ và nơi làm việc thoải mái, nhà vệ sinh sạch. Hơn thế nửa, nhà máy sẽ huấn luyện đầy đủ cho toàn bộ công nhân về an toàn lao động. 

9: Tự do nghiệp đoàn và thoả ước lao động tập thể

Nhà máy phải thừa nhận và tôn trọng các quyền hợp pháp của công nhân có liên quan đến tự do nghiệp đoàn và thoả ước lao động tập thể.

Nhà máy tôn trọng quyền tự do của từng công nhân khi họ lựa chọn tham gia hay không tham gia công đoàn. Nhà máy không thể phân biệt đối xử công nhân dựa vào việc họ tham gia hay không tham gia công đoàn. Cả nhà máy và công nhân phải đảm bảo rằng họ thực hiện đúng yêu cầu của luật pháp về công đoàn. Nhà máy sẽ đảm bảo có phương thức hiệu quả để công nhân phản ánh các vấn đề của họ. 

10: Môi trường

Nguyên tắc 10 nêu rõ nhà mày cần phải tuân thủ các luật lệ và quy định về môi trường kèm theo các quy định về lĩnh vực nhà máy kinh doanh tại tất cả các địa điểm diễn ra hoạt động kinh doanh và sản xuất của mình.

Nhà máy cần đảm bảo tuân thủ các qui định về môi trường và chứng minh được những cam kết bảo vệ môi trường bằng việc áp dụng các hành động bảo vệ môi trường của mình. Nhà máy sẽ cần đảm bảo quản lý nguồn chất thải, ( rắn và lòng, khí) một cách an toàn theo đúng luật pháp qui định.

11: Tuân thủ luật hải quan

Về nguyên tắc này thì có quy định các nhà máy áp dụng WRAP cần áp dụng các luật về hải quan và đặc biệt cần thiết lập và duy trì các chương trình tuân thủ pháp luật hải quan có liên quan đến việc vận chuyển của thành phẩm.

Nhà máy sẽ đảm bảo tất cả hàng hóa được đánh dấu hay dán nhãn chính xác tuân thủ theo tất cả qui định luật pháp. Thêm vào đó, nhà máy sẽ lưu giử hồ sơ cho tất cả nguyên vat liệu và đơn đặt hàng, cung như là bảo quản hồ sơ sản xuất. 

12: An ninh

Nhà máy phải duy trì các quy định an toàn để ngăn chặn sự đưa/chuyển giao những chuyến hàng không được kê khai rõ ràng ra nước ngoài (như thuốc gây nghiện, các chất sinh/hoá độc hại, chất nổ, và/hay là hàng lậu khác)

Nhà máy sẽ đảm bảo có đầy đủ cách thức kiểm soát ngăn ngừa hàng hóa không hợp pháp. Trong vấn đề này, WRAP nhìn nhận tiêu chuẩn C-TPAT Hướng Dẫn cho Nhà Sản Xuất Nước Ngoài cùa Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới (CBP) Mỹ như là chương trình tốt nhất, và đã sử dụng những hướng dẫn trên vào nguyên tắc này.


Tổ chức nào đánh giá - chứng nhận wrap uy tín


Trên đây là 12 nguyên tắc của WRAP mà KNA muốn chia sẻ đến bạn và doanh nghiệp trong ngành may mặc, dệt nhuộm. Thực hiện áp dụng đúng 12 nguyên tắc cốt lõi này của WRAP là bước quan trọng để đạt được chứng nhận WRAP . Liên hệ 093.2211.786 để được hỗ trợ tốt nhất !

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status