CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Danh mục các điều khoản của tiêu chuẩn IATF 16949:2016

“Danh mục các điều khoản của tiêu chuẩn IATF 16949:2016” là nội dung được nhiều tổ chức, doanh nghiệp quan tâm khi xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng cho ngành ô tô hiện nay.


Danh mục tài liệu IATF 16949:2016


IATF 16949 LÀ TIÊU CHUẨN GÌ?

IATF 16949 là tiêu chuẩn do Hiệp hội Ô tô Quốc tế (IATF) ban hành đề cập đến vấn đề quản lý chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô. Tiêu chuẩn IATF 16949 hướng tới yêu cầu các nhà cung cấp phải tập trung vào cải tiến liên tục trong toàn bộ tổ chức và tăng cường công tác đào tạo người lao động, quy định trách nhiệm của người lao động đối với vấn đề chất lượng.

DANH MỤC CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA TIÊU CHUẨN IATF 16949:2016

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Bối cảnh của tổ chức
 • Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức
 • Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quy trình của nó
 1. Lãnh đạo
 • Sự lãnh đạo và cam kết
 • Thiết lập chính sách chất lượng và trao đổi thông tin về chính sách chất lượng
 • Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức
 1. Hoạch định
 • Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được mục tiêu
 • Hoạch định các thay đổi
 1. Hỗ trợ
 • Các nguồn lực: Yêu cầu chung; Con người; Cơ sở hạ tầng; Môi trường làm việc; Nguồn lực giám sát và đo lường; Kiến thức về tổ chức
 • Năng lực
 • Nhận thức
 • Truyền thông
 • Thông tin dạng văn bản: Yêu cầu chung; Tạo và cập nhật văn bản; Kiểm soát thông tin dạng văn bản
 1. Vận hành
 • Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện: Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động; Tính bảo mật
 • Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch: Giao tiếp với khách hàng, Xác định yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ; Xem xét các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ, Thay đổi đối với yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ
 • Thiết kế phát triển sản phẩm, dịch vụ: Yêu cầu chung; Lập kế hoạch thiết kế và phát triển; Đầu vào thiết kế và phát triển; Kiểm soát thiết kế và phát triển; Đầu ra của thiết kế và phát triển; Thay đổi về thiết kế và phát triển
 • Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp: Yêu cầu chung; Phạm vi kiểm soát; Thông tin cho các nhà cung cấp bên ngoài
 • Sản xuất và cung cấp dịch vụ: Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ; Nhận dạng và xác định nguồn gốc; Tài sản thuộc về khách hàng hoặc hoặc nhà cung cấp bên ngoài; Bảo quản; Hoạt động sau giao hàng; Kiểm soát các thay đổi
 • Thông qua sản phẩm và dịch vụ: Phát hành sản phẩm và dịch vụ; Kiểm tra bố cục và chức năng; Các hạng mục về hình thức; Xác mình và chấp nhận sự phù hợp của các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bên ngoài; Sự phù hợp theo luật định và quy định; Tiêu chí chấp nhận
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp
 1. Đánh giá hiệu suất
 • Giám sát, đo, phân tích và đánh giá
 • Đánh giá nội bộ
 • Xem xét của lãnh đạo về đầu vào và đầu ra
 1. Cải tiến
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Cải tiến liên tục
 • Cập nhật hệ thống quản lý chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô

CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN IATF 16949 MỚI NHẤT THỂ HIỆN QUA CHU TRÌNH PDCA

Các yêu cầu của tiêu chuẩn IATF 16949:2016 về Hệ thống quản lý chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô được triển khai qua chu trình Plan-Do-Check-Act (PDCA). Mô hình PDCA cung cấp một quá trình lặp đi lặp lại để đạt được cải tiến liên tục. Các tổ chức, doanh nghiệp có thể áp dụng chu trình PDCA cho cả một hệ thống quản lý chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô hoặc từng phần riêng biệt của hệ thống. Chu trình PDCA bao gồm các hoạt đông sau:

 • Plan - Lập kế hoạch: Thiết lập các mục tiêu chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô và các quá trình cần thiết để chuyển giao các kết quả phù hợp với chính sách chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô của tổ chức → Tương ứng với yêu cầu tại điều khoản 4, 5, 6, 7
 • Do - Thực hiện: Thực hiện các kế hoạch đã hoạch định → Tương ứng với yêu cầu tại điều 8
 • Check - Kiểm tra: Theo dõi và đo lường các quá trình, đối chiếu với chính sách chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô, bao gồm các cam kết, mục tiêu chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô, chính sách chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô và báo cáo các kết quả → Tương ứng với yêu cầu tại điều khoản 9
 • Act - Hành động: Thực hiện các hành động để cải tiến liên tục → Tương ứng với yêu cầu tại điều khoản 10

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi thắc mắc liên quan tới Danh mục các điều khoản của tiêu chuẩn IATF 16949:2016 hoặc dịch vụ Chứng nhận IATF 16949, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với KNA CERT theo số hotline: 093.2211.786 hoặc email:salesmanager@knacert.com

Chia sẻ

Tin liên quan

Dán mã này trong của trang ở vị trí cao nhất có thể: Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :