CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Danh sách tài liệu IATF 16949

Có thể nói bộ tiêu chuẩn IATF 16949:2016 được đánh giá là một trong những tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô tiên tiến và bài bản nhất hiện nay. Để áp dụng thành công bộ tiêu chuẩn này Doanh Nghiệp cần phải nắm rõ các nội dung cơ bản và đặc biệt là việc xây dựng các Danh mục các tài liệu IATF 16949.


tài liệu IATF 16949

TẠI SAO CẦN XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÀI LIỆU IATF 16949:2016?

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 đưa ra yêu cầu về việc tổ chức cần phải duy trì thông tin dạng văn bản. Điều này cho biết để áp dụng một cách có hiệu quả thì việc văn bản hóa các hồ sơ, tài liệu, quy trình là điều cần thiết. Một số văn bản là tài liệu IATF 16949 bắt buộc mà doanh nghiệp phải chuẩn bị. Ngoài ra Doanh nghiệp cần ban hành thêm các tài liệu khác tùy theo tình hình cụ thể thực tế.

DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU IATF 16949

Theo yêu cầu của tiêu chuẩn, khi xây dựng tài liệu IATF 16949 phiên bản mới nhất có yêu cầu các Doanh nghiệp phải áp dụng và ban hành các tài liệu sau:

Chính sách chất lượng: Ý đồ và định hướng của tổ chức liên quan đến kết quả hoạt động chất lượng, được lãnh đạo cao nhất của tổ chức công bố một cách chính thức.

Mục tiêu chất lượng: Mục tiêu chất lượng là mục tiêu được tổ chức thiết lập nhất quán với chính sách chất lượng  của mình.

Sổ tay IATF 16949: Đây là một cuốn cẩm nang, định hướng mọi hoạt động liên quan tới chất lượng nhằm thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Hồ sơ theo yêu cầu của IATF 16949:

 • Hồ sơ hành động phòng ngừa (điều 6.1.2.2)
 • Hồ sơ về sự chấp nhận của khách hàng đối với các phương pháp đo thay thế (điều 7.1.5.1.1)
 • Hồ sơ bảo dưỡng và hiệu chuẩn (điều 7.1.5.2.1)
 • Hồ sơ xem xét các yêu cầu về sản phẩm / dịch vụ (điều 8.2.3.2)
 • Hồ sơ về thiết kế và phát triển sản phẩm đầu vào (điều 8.3.3.1)
 • Hồ sơ về các yêu cầu đầu vào của thiết kế quy trình sản xuất (điều 8.3.3.2)
 • Hồ sơ kiểm soát thiết kế và phát triển (điều 8.3.4)
 • Hồ sơ đầu ra của thiết kế và phát triển (điều 8.3.5)
 • Hồ sơ thay đổi thiết kế và phát triển (điều 8.3.6)
 • Hồ sơ báo cáo đánh giá của bên thứ hai (khoản 8.4.2.4.1)
 • Hồ sơ xác định nguồn gốc (điều 8.5.2.1)
 • Hồ sơ về tài sản của khách hàng (khoản 8.5.3)
 • Hồ sơ kiểm soát thay đổi sản xuất / cung cấp dịch vụ (điều 8.5.6)
 • Hồ sơ về sự phù hợp của sản phẩm / dịch vụ với các tiêu chí chấp nhận (điều 8.6)
 • Hồ sơ về ngày hết hạn hoặc số lượng được phép theo nhượng quyền (khoản 8.7.1.1)
 • Hồ sơ về việc xử lý sản phẩm làm lại (điều 8.7.1.4)
 • Hồ sơ về các đầu ra không phù hợp (điều 8.7.2)

CÁC QUY TRÌNH IATF 16949 TRONG TÀI LIỆU IATF 16949

 • Quy trình được lập thành văn bản để quản lý các sản phẩm liên quan đến an toàn sản phẩm và quy trình sản xuất (điều 4.4.1.2)
 • Quy trình được lập thành văn bản để quản lý hồ sơ hiệu chuẩn / kiểm định (điều 7.1.5.2.1)
 • Quy trình được lập thành văn bản để xác định nhu cầu đào tạo bao gồm cả nhận thức và đạt được nhận thức (điều 7.2.1)
 • Quy trình được lập thành văn bản để xác minh năng lực của đánh giá viên nội bộ (khoản 7.2.3)
 • Quy trình được lập thành văn bản để tạo động lực cho nhân viên (điều khoản 7.3.2)
 • Quy trình được lập thành văn bản để xem xét, phân phối và thực hiện các tiêu chuẩn / thông số kỹ thuật của khách hàng (điều 7.5.3.2.2)
 • Quy trình thiết kế và phát triển (điều 8.3.1.1)
 • Quy trình lựa chọn nhà cung cấp được lập thành văn bản (điều 8.4.1.2)
 • Quy trình được lập thành văn bản để xác định và kiểm soát các quá trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bên ngoài (điều 8.4.2.1)
 • Quy trình được lập thành văn bản để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu luật định và quy định của các quy trình, sản phẩm và dịch vụ đã mua (điều 8.4.2.2)
 • Quy trình và tiêu chí đánh giá nhà cung cấp được lập thành văn bản (điều khoản 8.4.2.4)
 • Quy trình được lập thành văn bản để kiểm soát và phản ứng với những thay đổi trong quá trình hình thành sản phẩm (điều 8.5.6.1)
 • Quy trình được lập thành văn bản để quản lý việc sử dụng các phương pháp kiểm soát thay thế (điều 8.5.6.1.1)
 • Quy trình được lập thành văn bản để xác nhận làm lại (điều 8.7.1.4)
 • Quy trình được lập thành văn bản để xác nhận sửa chữa (điều 8.7.1.5)
 • Quy trình được lập thành văn bản để xử lý sản phẩm không phù hợp (điều 8.7.1.7)
 • Quy trình đánh giá nội bộ được lập thành văn bản (điều 9.2.2.1)
 • Quy trình được lập thành văn bản để giải quyết vấn đề (khoản 10.2.3)
 • Quy trình được lập thành văn bản để xác định việc sử dụng các phương pháp chống lỗi (điều 10.2.4)
 • Quy trình được lập thành văn bản để cải tiến liên tục (điều 10.3.1)

CÁC TÀI LIỆU TÀI LIỆU IATF 16949

 • Kết quả phân tích rủi ro (điều 6.1.2.1)
 • Kế hoạch dự phòng (khoản 6.1.2.3)
 • Danh sách đánh giá viên nội bộ đủ năng lực (khoản 7.2.3)
 • Thông tin dạng văn bản về năng lực của giảng viên (khoản 7.2.3)
 • Thông tin dạng văn bản về nhận thức của nhân viên (điều khoản 7.3.1)
 • Đầu ra của thiết kế quy trình sản xuất (điều 8.3.5.2)
 • Mức sửa đổi được lập thành văn bản của phần mềm và phần cứng như một phần của hồ sơ thay đổi (điều 8.3.6.1)
 • Đặc điểm của sản phẩm được sản xuất và dịch vụ được cung cấp (điều 8.5.1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây KNA CERT đã chia sẻ cho bạn những danh mục tài liệu, hồ sơ doanh nghiệp cần có trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo IATF 16949:2016. Doanh nghiệp có thể áp dụng những tài liệu này trong nội bộ tổ chức để cải thiện hiệu quả hoạt động tốt hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi thắc mắc về Danh sách tài liệu IATF 16949 theo yêu cầu của IATF 16949:2016, vui lòng liên hệ với KNA CERT theo số Hotline: 093.2211.786 hoặc email salesmanager@knacert.com

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status