CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Điều kiện áp dụng thành công ISO 31000 về quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Để doanh nghiệp, tổ chức có thể áp dụng thành công hệ thống Quản lý Rủi ro theo ISO 31000 thì điều cần thiết chính là phải áp dụng thành công một Hệ thống Quản lý.


Thực tế cho thấy, mọi hoạt động trong tổ chức, doanh nghiệp đều tiềm ẩn xảy ra rủi ro khiến mục tiêu đề ra khó chắc chắn. Bởi vậy, doanh nghiệp phải quản lý rủi ro bằng cách xác định, phân tích và đánh giá xem liệu có cần thực hiện các biện pháp xử lý để loại trừ hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực đối với doanh nghiệp hay không.

Hầu hết mọi hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay đều tiềm ẩn những rủi ro khiến cho mục tiêu của tổ chức khó có thể đến được mục tiêu. Chính vì thế mà các Doanh Nghiệp cần phải giúp quản lý các loại rủi ro nhằm xác định, phân tích và cũng như đánh giá xem liệu có cần thực hiện

Chính vì thế thì bộ tiêu chuẩn ISO 310001 về quản lý các loại rủi ro đến từ các Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) có thể được ban hành với những mục đích khác nhau của doanh nghiệp. Các tổ chức về những bộ nguyên tắc cũng như hướng dẫn một cách cụ thể trong quá trình quản lý rủi ro một cách hiệu quả nhất.

quản trị rủi ro iso 31000

 Tiêu chuẩn ISO 31000 giúp doanh nghiệp, tổ chức quản lý rủi ro một cách hiệu quả nhất. Ảnh minh họa.

Bộ tiêu chuẩn ISO 31000 có mục đích giúp xây dựng, áp dụng cũng như cải tiến một cách liên tục trong khuôn khổ với các mục đích chính là tích hợp được quá trình Quản lý rủi ro với hầu hết toàn bộ mọi hoạt động Quản Trị. Những chiến lược và việc hoạch định, quản lý các quá trình báo cao, chính sách và giá trị văn hóa của tổ chức. Việc quản lý các rủi ro có thẻ được áp dụng cho toàn bộ các tổ chức tại mọi thời điểm cũng như các chức năng, dự án và hoạt động cụ thể.

Về điều kiện áp dụng thành công ISO 31000, trước tiên là doanh nghiệp từng áp dụng thành công một hệ thống quản lý. Do hệ thống quản lý rủi ro là hệ thống mới và có nhiều yêu cầu phức tạp, doanh nghiệp cần có một nền tảng vững chắc về hệ thống quản lý trước khi áp dụng đầy đủ tiêu chuẩn này. Doanh nghiệp cần có kinh nghiệm áp dụng một trong các hệ thống quản lý như hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp hoặc an toàn thực phẩm… Đây là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp áp dụng thành công hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000.

Vấn đề tiếp theo chính là cam kết của lãnh dạo. Cam kết của lãnh đạo chính là phần không thể thiếu trong bất kỳ Hệ thống Quản lý nào cả. Tuy nhiên ở hệ thống quản lý rủi ro, cam kết của lãnh đạo trở thành điều kiện bắt buộc để thực hành thành công hệ thống. trong hệ thống ISO 31000, ban lãnh đạo thường phải đầu tư nguồn lực đầu vào nhưng đầu ra thông thường là vô hình, khó tính toán, khó đánh giá. Vì vậy, tìm kiếm sự cam kết của ban lãnh đạo để tham gia vào hệ thống này là một vấn đề khó khăn và quan trọng.

Thứ ba là hình thành Ban quản lý rủi ro. Ở các công ty nước ngoài, ngoài các giám đốc điều hành (CEO), giám đốc tài chính (CFO),… Các công ty còn có thêm chức danh giám đốc quản lý rủi ro (CRO) để chăm sóc tất cả những vấn đề rủi ro liên quan đến công ty. Chức danh này rất mới mẻ đối với các doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên trong tương lai gần sự cần thiết của chức danh này sẽ được đặt lên hàng đầu để tương xứng với các yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Hiện tại để hệ thống quản lý rủi ro được thâm nhập, áp dụng và duy trì, cải tiến, việc thành lập Ban quản lý rủi ro cũng là điều kiện cần thiết.

Cuối cùng là phổ biến các nguyên tắc quản lý rủi ro. Lãnh đạo doanh nghiệp cần phổ biến các nguyên tắc quản lý rủi ro cho toàn thể các thành viên trong doanh nghiệp, những người sẽ trực tiếp ứng dụng quản lý rủi ro vào công việc hàng ngày.

Theo: VietQ.vn

Chia sẻ

Tin liên quan