CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Đồ chơi an toàn hơn cho trẻ em ở mọi lứa tuổi với tiêu chuẩn F963

Trong ngành Công nghiệp sản xuất đồ chơi trẻ em đang rât phát triển trong vài năm gần đây. Đây là ngành cần đến sự an toàn về sản phẩm vì có ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em. Với bản tính tò mò nên thích khám phá. Chính vì thế mà việc đảm bảo thông số kỹ thuật tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu dung về an toàn đồ chơi (F963) nhằm mục đích nâng cao các yêu cầu an toàn vốn đã rất chặt chẽ.


Đồ chơi thiếu an toàn có thể gây ra được những rủi roc ho trẻ em khi chơi. Chính vì thế cần có được những tiêu chuẩn an toàn nhằm giải quyết được các mối nguy tiềm ẩn. Với những mối lo ngại này thì ngành công nghiệp đồ chơi này đã phát triển một bộ tiêu chuẩn về an toàn đồ chơi tự nguyện vào năm 1976 và được Bộ Thương mại Hoa Kỳ xuất bản với tên PS 72-76.


Năm 1986, ASTM International áp dụng tiêu chuẩn này và công bố nó là F963. Tiêu chuẩn này bao gồm hơn 100 phương pháp thử nghiệm, các yêu cầu về thiết kế và ghi nhãn cũng như các mối quan tâm khác liên quan đến an toàn.

Theo như Phó Chủ Tịch cấp cao có phụ trách các vấ đề về bộ tiêu chuẩn này cũng có đưa ra được những quy định của Hiệp hội Đồ chơi, Chủ tịch của tiểu ban an toàn đồ chơi (F15.22), giám sát F963 cho biết: “Tiêu chuẩn đồ chơi có lịch sử lâu đời. Nó rất được tôn trọng và đánh giá cao trên phạm vi quốc tế và nó vẫn là một trong những tiêu chuẩn đồ chơi hàng đầu trên thế giới.”

Bà Lawrence cho biết thêm: “Tiểu ban an toàn đồ chơi (F15.22), giám sát F963 làm việc để xác định các mối nguy hiểm mới xuất hiện và giải quyết chúng tương đối nhanh chóng theo tiêu chuẩn, sau đó chúng tôi chia sẻ thông tin đó với các đối tác trên toàn thế giới/ Nó đã trở thành hình mẫu cho các quốc gia khác trong cách họ tiếp cận vấn đề an toàn đồ chơi, cũng như cho các loại sản phẩm khác mà trẻ em có thể tiếp cận.”

Một phần của tác động này xuất phát từ thực tế là ở Hoa Kỳ, các ủy ban kỹ thuật thường có quyền truy cập thường xuyên vào dữ liệu sự cố liên quan đến an toàn đồ chơi, vốn không phải lúc nào cũng có sẵn hoặc được tổ chức tốt ở các quốc gia khác. Điều này có thể hướng dẫn cách phát triển tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn này gần đây đã trải qua quá trình cập nhật để giải quyết một số cân nhắc mới về an toàn trong ngành đồ chơi, được công bố vào thời gian sớm nhất.

Chia sẻ

Tin liên quan