CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Giới thiệu về tổ chức Textile Exchange

Giới thiệu về tổ chức Textile Exchange

Textile Exchange được biết đến là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu trong ngành dệt may. Các thành viên của họ làm việc chặt chẽ kết nối với nhau nhằm thúc đẩy chuyển đổi các ngành có liên quan đến tơ, sợi và đảm bảo tính toàn vẹn của chúng cũng như hình thành một mạng lưới cung ứng có trách nhiệm. Thành viên của Textile Exchange xác định và chia sẻ với nhau các thông tin, phương pháp hay nhất về việc canh tác, sản xuất, chế biến cũng như truy xuất nguồn gốc của sản phẩm trong của chuỗi cung ứng nhằm giảm thiểu tác động của ngành dệt đối với môi trường như nước, đất, không khí và con người trên thế giới.

 Giới thiệu về tổ chức Textile Exchange

Tổ chức được thành lập từ năm 2002 tại texas với nhân viên và thành viên trên 11 quốc gia. Có hơn 25 tổ chức và công ty đã tham gia với tư cách là thành viên của Textile Exchange

Các thành viên mới tham gia các hoạt động bền vững hoặc muốn đưa chiến lược của họ lên một cấp độ tiếp theo. Các thành viên của họ bao gồm các nhà cung cấp dệt, nhà cung cấp dịch vụ, nhà sản xuất, thương hiệu và các nhà bán lẻ và các hộ nông dân.

SỨ MỆNH

Textile Exchange truyền cảm hứng và trang bị cho mọi người để đẩy nhanh thực hành bền vững trong chuỗi giá trị dệt may. Họ tập trung vào việc giảm thiểu các tác động có hại của ngành dệt may toàn cầu và tối đa hóa các tác động tích cực của nó.

CÁCH TIẾP CẬN

Textile Exchange tham gia và thúc đẩy cho ngành dệt may trên toàn bộ chuỗi cung ứng thông qua các mối quan hệ đối tác và hợp tác, xây dựng kiến ​​thức và năng lực để thông tin và giáo dục. Họ tiếp tục thúc đẩy ảnh hưởng của mình để tạo ra hành động, thay đổi và tác động tập thể.

MỤC TIÊU CỦA TEXTILE EXCHANGE

  • Tăng tính bền vững vào việc phát triển các chiến lược chuỗi cung ứng và kinh doanh
  • Giúp các công ty dễ dàng thích nghi với các cơ hội và yêu cầu thay đổi trong tính bền vững của ngành dệt
  • Đảm bảo rằng các hành động được thực hiện theo hướng bền vững dẫn đến thay đổi thực sự và có ý nghĩa

TẦM NHÌN

Textile Exchange mong muốn tạo ra một ngành Công Nghiệp dệt may toàn cầu bảo vệ môi trường và tăng cường chất lượng cuộc sống.

LỊCH SỬ

Được thành lập là Organic Exchange vào năm 2002, Textile Exchange là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu hoạt động chặt chẽ với tất cả các lĩnh vực của mạng lưới cung ứng dệt may. Textile Exchange xác định và chia sẻ các phương pháp hay nhất về nông nghiệp, nguyên vật liệu, chế biến, truy xuất nguồn gốc và kết thúc sản phẩm để tạo ra tác động tích cực đến nước, đất, không khí, động vật và dân số được tạo ra trên toàn thế giới. . Các thành viên bao gồm 210 công ty và tổ chức từ hơn 25 quốc gia.

Textile Exchange cung cấp kiến ​​thức và công cụ mà ngành công nghiệp cần để cải thiện đáng kể trong ba lĩnh vực cốt lõi: Chất xơ và Vật liệu, Tính toàn vẹn và Tiêu chuẩn và Mạng Cung cấp. Họ đã phát triển một số tiêu chuẩn công nghiệp quan trọng, bao gồm Tiêu chuẩn nội dung hữu cơ, Tiêu chuẩn chịu trách nhiệm, tiêu chuẩn Wool chịu trách nhiệm, Tiêu chuẩn yêu cầu tái chế và Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu.

Textile Exchange mở rộng thêm ra từ việc chỉ tập trung vào các loại bông hữu cơ năm 2010 hiện tại đã bao gồm các sợi bền vững khác như lyocell và polyester tái chế. Việc này nhằm thúc đẩy phương pháp tiếp cận danh mục đầu tư cho các thương hiệu và các nhà bán lẻ để áp dụng ở cấp độ chiến lược.

Trong khi tên tổ chức thay đổi để phản ánh việc mở rộng, Việc trao đổi dệt tiếp tục được tập trung mạnh vào việc mở rộng việc sử dụng các sợi hữu cơ như một giải pháp dựa trên thị trường để giải quyết đói nghèo, đa dạng sinh học và an ninh lương thực.

TIÊU CHUẨN CỦA HỌ

 TIÊU CHUẨN CỦA HỌ

OCS: Tiêu chuẩn về thành phần hữu cơ. 

GRS: Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu. 

RCS: Tiêu chuẩn tuyên bố tái chế quốc tế 

RDS: Lông vũ có trách nhiệm.

Chia sẻ

Tin liên quan