CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Lấy ý kiến 4 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy, chữa cháy

Mới đây Bộ Công an đã tiến hành Hoàn thành 4 bản dự thảo về Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia về việc phòng cháy và chữa cháy để lấy thêm những ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.


Cụ thể thì theo Dự thảo này về Hệ thống chữa cháy bằng khí cầu riêng biệt đối với một hệ thống chữa cháy bằng khí HFC-227ea. Tiêu chuẩn này bao gồm các thông tin chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, cách sử dụng, phương pháp thiết kế và điều kiện an toàn.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hệ thống chữa cháy tự động bằng khí HFC-227ea hoạt động tại các áp suất danh nghĩa 25 bar, 42 bar và 50 bar được nén bằng nitơ. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho hệ thống tại các điều kiện áp suất khác.

Đối với dự thảo TCKTQG Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 13: Khí chữa cháy IG-100, phạm vi áp dụng quy định các yêu cầu riêng cho khí chữa cháy IG-100 dùng trong các hệ thống chữa cháy bằng khí. Tiêu chuẩn này bao gồm các nội dung chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, sử dụng an toàn và áp dụng cho hệ thống làm việc tại các áp suất danh nghĩa 200 bar và 300 bar ở 150C. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho hệ thống tại các điều kiện áp suất khác.


Ảnh minh hoạ

Dự thảo TCKTQG Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 14: Khí chữa cháy IG-55 cũng quy định các yêu cầu riêng cho khí chữa cháy IG-55 dùng trong hệ thống chữa cháy bằng khí. Tiêu chuẩn này bao gồm các nội dung chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, sử dụng an toàn và áp dụng cho hệ thống làm việc tại các áp suất danh nghĩa 150 bar, 200 bar và 300 bar ở 150C. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các hệ thống tại các điều kiện áp suất khác.

Cũng theo Dự thảo Hệ thống chữa cháy bằng khí – TCKTQG tính chất vật lý và các thiết kế hệ thống phần 15: Các loại khí chữa cháy IG-541 quy định các yêu cầu riêng cho khí chữa cháy IG-541 dùng trong hệ thống chữa cháy bằng khí. Tiêu chuẩn này bao gồm các nội dung chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, sử dụng an toàn và áp dụng cho hệ thống làm việc tại các áp suất danh nghĩa 150 bar, 200 bar và 300 bar ở 150C. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các hệ thống tại các điều kiện áp suất khác.

Chia sẻ

Tin liên quan