CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Những cải tiến quan trọng trong ISO 22000:2018 so với ISO 22000:2005

Nhằm vào tất cả các tổ chức trong ngành công nghiệp thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, thuộc tất cả các quy mô và lĩnh vực, ISO 22000:2018 được ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2018 đã diễn giải hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thành một quá trình cải tiến liên tục.
Phiên bản ISO 22000:2018 mới được ban hành và tuân thủ theo cấu trúc ở mức độ cao ( HLS). Ngoài ra thì phiên bản ISO 22000:2018 cũng được xây dựng trên nền tảng cơ bản của phiên bản trước đó là ISO 22000:2005. Điều này khiến cho việc triển khai, áp dụng, nâng cấp đối với các tổ chức đã có phiên bản 2005 tương đối thuận lợi.


Một vài điểm khác biệt và cần chú ý khi áp dụng ISO 22000:2018 so với ISO 22000:2005


1) Thay đổi do việc chấp nhận HLS

Bối cảnh kinh doanh và các bên quan tâm:

Điều 4.1, các vấn đề bên ngoài và nội bộ, giới thiệu các điều khoản mới để xác định và giám sát hệ thống kinh doanh

Điều 4.2, nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, giới thiệu nhu cầu xác định và hiểu các yếu tố có thể (có khả năng) ảnh hưởng đến việc đạt được kết quả mong muốn của hệ thống quản lý.

Tăng cường sự nhấn mạnh về cam kết lãnh đạo và quản lý: Điều 5.1 bao gồm các yêu cầu mới để thể hiện sự tích cực tham gia và chịu trách nhiệm về hiệu quả của hệ thống quản lý.

Quản lý rủi ro:– Điều 6.1 yêu cầu xác định, xem xét và, khi cần thiết, hành động để giải quyết bất kỳ rủi ro nào có thể tác động (hoặc tích cực hay tiêu cực) đến kết quả dự kiến của hệ thống quản 

Tăng cường tập trung vào các mục tiêu như kiểm soát để cải tiến: những thay đổi này có thể được tìm thấy trong Điều 6.2, và Điều đánh giá hiệu năng 9.1.

Các yêu cầu mở rộng liên quan đến thông tin liên lạc: Điều 7.4 bây giờ có tính mô tả cao hơn về “cơ học” của giao tiếp, bao gồm việc xác định cái gì, khi nào và cách giao tiếp.

Yêu cầu ít nghiêm ngặt hơn đối với sách hướng dẫn về an toàn thực phẩm:– thay đổi được giới thiệu trong Điều 7.5. Yêu cầu rõ ràng để có một thủ tục được ghi lại đã được loại bỏ.


2) Những thay đổi khác dành riêng cho ISO 22000:2018 và quản lý an toàn thực phẩm

Chu kỳ PDCA:tiêu chuẩn làm rõ chu kỳ Kế hoạch-Do-Kiểm tra-Đạo luật, bằng cách có hai chu kỳ riêng biệt trong tiêu chuẩn làm việc cùng nhau: một bao gồm hệ thống quản lý và một, bao gồm các nguyên tắc của HACCP.

Phạm vi hiện nay bao gồm thực phẩm động vật: thức ăn cho động vật không sản xuất lương thực cho con người.

Một số thay đổi quan trọng trong định nghĩa: ‘Tác hại’ được thay thế bằng ‘hiệu ứng sức khỏe bất lợi’ để đảm bảo tính nhất quán với định nghĩa về nguy cơ về an toàn thực phẩm. Việc sử dụng ‘bảo đảm’ làm nổi bật mối quan hệ giữa người tiêu dùng và sản phẩm thực phẩm, dựa trên sự đảm bảo an toàn thực phẩm.

Truyền đạt chính sách an toàn thực phẩm – Điều 5.2.2: Yêu cầu quản lý một cách rõ ràng để tạo điều kiện cho các nhân viên hiểu rõ các chính sách an toàn thực phẩm.

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm Mục tiêu: Thiết lập các mục tiêu cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được quy định cụ thể hơn trong Điều 6.2.1 và bao gồm các mục như v.d. ‘Phù hợp với yêu cầu của khách hàng’, ‘được giám sát’ và ‘được xác minh’.

Kiểm soát các quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bên ngoài – Điều 7.1.6: Điều khoản này giới thiệu sự cần thiết phải kiểm soát các nhà cung cấp sản phẩm, quy trình và dịch vụ (bao gồm các quy trình thuê ngoài) và đảm bảo truyền thông đầy đủ các yêu cầu liên quan. yêu cầu hệ thống quản lý.

Ngoài ra, có một số thay đổi quan trọng trong ISO 22000: 2018 so với ISO 22000: 2005 liên quan đến hệ thống HACCP.

Trên đây là một số những thay đổi của bộ tiêu châunr ISO 22000:2018 so với phiên bản trước đó là ISO 22000:2005. Nếu muốn đào tạo chứng nhận ISO 22000:2018 xin vui lòng liên hệ KNA CERT.


  • TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP KNA CERT 
  • Địa Chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
  • Hotline: 093.2211.786
  • Email: Salesmanager@knacert.com
Chia sẻ

Tin liên quan