CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Thảo Luận Các Yêu Cầu Của Tiêu Chuẩn CTPAT

CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN CTPAT

Các biện pháp an ninh phù hợp, như được liệt kê trong toàn bộ tài liệu này, phải được thực hiện và duy trì trong suốt chuỗi cung ứng của nhà sản xuất nước ngoài - dựa trên rủi ro.


Yêu cầu đối tác kinh doanh

Các nhà sản xuất nước ngoài phải có các quy trình bằng văn bản và có thể kiểm chứng để lựa chọn đối tác kinh doanh bao gồm, nhà vận chuyển, nhà sản xuất khác, nhà cung cấp sản phẩm và nhà thầu (nhà cung cấp phụ tùng và nguyên liệu, v.v.).

Các thủ tục an ninh

Đối với những đối tác kinh doanh đủ điều kiện chứng nhận C-TPAT (nhà vận chuyển, nhà nhập khẩu, cảng, nhà ga, nhà môi giới, đơn vị gom hàng, v.v.), nhà sản xuất nước ngoài phải có tài liệu (ví dụ: chứng chỉ C-TPAT, số SVI, v.v.) cho biết liệu các đối tác kinh doanh đã được hoặc không được chứng nhận C-TPAT.

Đối với những đối tác kinh doanh không đủ điều kiện chứng nhận C-TPAT, nhà sản xuất nước ngoài phải yêu cầu đối tác kinh doanh của họ chứng minh rằng họ đáp ứng các tiêu chí an ninh C-TPAT thông qua xác nhận bằng văn bản / điện tử (ví dụ: nghĩa vụ hợp đồng; qua thư của một cán bộ cao cấp của đối tác kinh doanh chứng thực sự tuân thủ, một tuyên bố bằng văn bản từ đối tác kinh doanh thể hiện sự tuân thủ các tiêu chí an ninh C-TPAT hoặc chương trình an ninh được công nhận tương đương của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) do cơ quan hải quan nước ngoài quản lý; hoặc, bằng cách cung cấp một bảng câu hỏi an ninh hoàn thiện cho nhà sản xuất nước ngoài). Dựa trên quy trình đánh giá rủi ro được văn bản hóa, các đối tác kinh doanh không đủ điều kiện đánh giá C-TPAT phải được xác minh tuân thủ các tiêu chí an ninh C-TPAT của nhà sản xuất nước ngoài.

Điểm xuất xứ

Các nhà sản xuất nước ngoài phải đảm bảo rằng các đối tác kinh doanh phát triển các quá trình và quy trình an ninh phù hợp với tiêu chí an ninh C-TPAT để tăng cường tính toàn vẹn của lô hàng tại điểm xuất xứ, lắp ráp hoặc sản xuất. Định kỳ xem xét các quá trình và cơ sở của các đối tác kinh doanh phải được tiến hành dựa trên rủi ro và phải duy trì các tiêu chuẩn an ninh theo yêu cầu của nhà sản xuất nước ngoài.

Sự tham gia / Chứng nhận trong Chương trình an ninh chuỗi cung ứng của Cục quản lý hải quan nước ngoài

Đối tác kinh doanh hiện tại hoặc tương lai đã đạt được chứng nhận trong chương trình an ninh chuỗi cung ứng do Cục hải quan nước ngoài quản lý phải được yêu cầu cho biết tình trạng tham gia của họ với nhà sản xuất nước ngoài.Các thủ tục an ninh

Trên các lô hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ, các nhà sản xuất nước ngoài phải giám sát rằng các hãng vận chuyển được chứng nhận C-TPAT ký hợp đồng thầu phụ dịch vụ vận chuyển cho các hãng khác sử dụng các hãng vận chuyển C-TPAT được phê duyệt khác hoặc các hãng vận chuyển không được chứng nhận C-TPAT có đáp ứng các tiêu chí an ninh C-TPAT như đã nêu trong yêu cầu về đối tác kinh doanh hay không.

Vì nhà sản xuất nước ngoài phải chịu trách nhiệm về các trailer và container đã xếp hàng, nên họ phải làm việc với hãng vận tải để đảm bảo rằng có các quy trình an ninh và kiểm soát hiệu quả được thực hiện tại điểm xếp hàng.


An ninh Container và Trailer

Tính toàn vẹn của container và trailer phải được duy trì để bảo vệ chống lại sự có mặt của vật liệu và / hoặc người trái phép. Tại thời điểm xếp hàng, phải có các quy trình để niêm phong đúng cách và duy trì tính toàn vẹn của các container và trailer vận chuyển. Niêm chì an ninh cao phải được đóng vào tất cả các container và rơ moóc đã xếp hàng để xuất vào Hoa Kỳ. Tất cả các niêm chì phải đáp ứng hoặc vượt hơn tiêu chuẩn PAS ISO 17712 hiện tại đối với các niêm chì an ninh cao.

Ở những khu vực địa lý nơi mà qua đánh giá rủi ro về container hoặc trailer có thể thấy các rủi ro là che giấu hoặc buôn lậu người, các quy trình đó phải được thiết kế để giải quyết rủi ro này tại cơ sở sản xuất hoặc điểm xếp hàng.

Kiểm tra container

Các quy trình phải được thực hiện để xác minh tính toàn vẹn vật lý của cấu trúc container trước khi xếp hàng, bao gồm độ tin cậy của các cơ chế khóa của các cửa. Một quy trình kiểm tra 7 điểm được khuyến nghị cho tất cả các container:

- Vách phía trước

- Bên trái

- Bên phải

- Sàn

- Trần/ nóc

- Cửa bên trong / ngoài

- Bên ngoài / khung đế container

Kiểm tra Trailer

Các quy trình phải được thực hiện để xác minh tính toàn vẹn vật lý của cấu trúc rơ moóc trước khi xếp hàng, bao gồm độ tin cậy của các cơ chế khóa của các cửa. Quy trình kiểm tra 10 điểm sau đây được khuyến nghị cho tất cả các trailer:

- Khu vực bánh xe thứ năm - kiểm tra ngăn / tấm trượt tự nhiên

- Bên ngoài - phía trước / hai bên

- Phía sau – cản / cửa

- Vách phía trước

- Bên trái

- Bên phải

- Sàn

- Trần

- Bên trong / ngoài của cửa

- Bên ngoài / khung đế

Niêm chì container và Trailer

Việc niêm phong trailer và container, bao gồm sự liên tục tính toàn vẹn của niêm chì, là những yếu tố quan trọng của an ninh chuỗi cung ứng và vẫn là một phần quan trọng trong cam kết của nhà sản xuất nước ngoài đối với C-TPAT. Nhà sản xuất nước ngoài phải gắn niêm chì an ninh cao cho tất cả các trailer và container được xuất vào Hoa Kỳ. Tất cả các niêm chì phải đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn PAS ISO 17712 hiện tại đối với niêm chì an ninh cao.

Các thủ tục bằng văn bản phải quy định cách kiểm soát và gắn niêm chì vào container và trailer đã được xếp hàng, bao gồm các thủ tục nhận biết và báo cáo các niêm chì và / hoặc container / rơ moóc bị xâm phạm cho Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ hoặc cơ quan nước ngoài thích hợp.

Chỉ nhân viên được chỉ định được phân phối niêm chì cho mục đích bảo vệ tính toàn vẹn.

Lưu giữ Container và Trailer

Các container và trailer dưới sự kiểm soát của nhà sản xuất nước ngoài hoặc đặt tại một cơ sở của nhà sản xuất nước ngoài phải được lưu trữ trong một khu vực an toàn để ngăn chặn truy cập và / hoặc thao tác trái phép. Các thủ tục phải được đưa ra để báo cáo và vô hiệu hóa việc xâm nhập trái phép vào container / trailer hoặc khu vực lưu trữ container / trailer.


Kiểm soát truy cập vật lý

Kiểm soát truy cập ngăn chặn xâm nhập trái phép vào các cơ sở, duy trì kiểm soát truy cập của nhân viên và khách thăm và bảo vệ tài sản của công ty. Kiểm soát truy cập phải bao gồm chủ động nhận dạng của tất cả nhân viên, khách truy cập và nhà cung cấp tại tất cả các điểm nhập cảnh.

Nhân viên

Một hệ thống nhận dạng nhân viên phải được sử dụng cho mục đích chủ động nhận dạng và kiểm soát truy cập. Nhân viên chỉ nên được cấp quyền truy cập vào các khu vực an toàn cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của họ. Cấp quản lý của công ty hoặc nhân viên an ninh phải kiểm soát đầy đủ việc cấp và loại bỏ phù hiệu nhận dạng nhân viên, khách truy cập và nhà cung cấp.

Quy trình cấp, loại bỏ và thay đổi thiết bị truy cập (ví dụ: khóa, thẻ khóa, v.v.) phải được tài liệu hóa.

Khách thăm

Khách thăm phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh cho mục đích kiểm tra giấy tờ khi đến công ty. Tất cả khách thăm phải được hộ tống và hiển thị nhận dạng tạm thời một cách rõ ràng.

Giao hàng (bao gồm thư tín)

ID phù hợp của nhà cung cấp và / hoặc tài liệu nhận dạng có ảnh phải được xuất trình cho mục đích kiểm tra giấy tờ khi tất cả các nhà cung cấp đến. Gói hàng đến và thư tín phải được sàng lọc định kỳ trước khi phân phát.

Kiểm soát và loại bỏ những người không được phép

Các thủ tục phải được thực hiện để xác định, soát xét và giải quyết những người không được phép / không xác định.An ninh nhân sự

Các quy trình phải được thực hiện để sàng lọc các nhân viên tương lai và kiểm tra định kỳ các nhân viên hiện tại.

Xác minh trước khi tuyển dụng

Thông tin ứng tuyển, như lịch sử việc làm và tài liệu tham khảo phải được xác minh trước khi tuyển dụng.

Kiểm tra / điều tra lý lịch

Phù hợp với các quy định nước ngoài, kiểm tra và điều tra lý lịch phải được tiến hành cho nhân viên tương lai. Sau khi được tuyển dụng, kiểm tra định kỳ và điều tra lại phải được thực hiện dựa trên nguyên nhân và / hoặc độ nhạy cảm của vị trí làm việc của nhân viên.

Thủ tục nghỉ việc

Các công ty phải có quy trình được sử dụng để xóa nhận dạng, phương tiện và quyền truy cập hệ thống cho nhân viên bị chấm dứt việc làm.


An ninh thủ tục

Các biện pháp an ninh phải được thực hiện để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của các quá trình liên quan đến vận chuyển, xử lý và lưu trữ hàng hóa trong chuỗi cung ứng.

Xử lý tài liệu

Các thủ tục phải được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả thông tin được sử dụng trong việc thông quan hàng hóa, là đầy đủ, rõ ràng, chính xác và được bảo vệ chống lại việc trao đổi, mất hoặc đưa ra thông tin sai lệch. Kiểm soát tài liệu phải bao gồm bảo vệ truy cập máy tính và thông tin.

Thủ tục lược khai hàng hóa

Để giúp đảm bảo tính toàn vẹn của hàng hóa, phải có các quy trình để đảm bảo rằng thông tin nhận được từ các đối tác kinh doanh được báo cáo chính xác và kịp thời.

Giao hàng và nhận hàng

Hàng khởi hành được vận chuyển phải được đối chiếu với thông tin trên bảng kê khai hàng hóa. Hàng hóa phải được mô tả chính xác, và trọng lượng, nhãn, ký hiệu và số lượng được hiển thị và xác minh. Hàng khởi hành phải được xác minh đối với các đơn đặt hàng hoặc giao hàng. Người lái xe giao hoặc nhận hàng phải được chủ động nhận dạng trước khi nhận hoặc giải phóng hàng. Các thủ tục cũng phải được thiết lập để theo dõi sự di chuyển kịp thời của hàng hóa đến và đi.

Chênh lệch hàng hóa

Tất cả sự thiếu hụt, thừa và những khác biệt hoặc bất thường đáng kể khác phải được giải quyết và / hoặc điều tra một cách thích hợp. Hải quan và / hoặc các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp khác phải được thông báo nếu phát hiện sự bất thường, bất hợp pháp hoặc hoạt động đáng ngờ - khi thích hợp.


An ninh vật lý

Các cơ sở xử lý và lưu trữ hàng hóa tại các địa điểm quốc tế phải có các hàng rào và ngăn chặn vật lý bảo vệ chống lại truy cập trái phép. Nhà sản xuất nước ngoài phải kết hợp các tiêu chí an ninh vật lý C-TPAT sau trong toàn bộ chuỗi cung ứng của họ nếu có.

Hàng rào

Hàng rào bên ngoài phải bao quanh các khu vực xung quanh các cơ sở xử lý và lưu trữ hàng hóa. Hàng rào nội bộ trong phạm vi kết cấu xử lý hàng hóa phải được sử dụng để phân tách hàng hóa trong nước, quốc tế, giá trị cao và hàng nguy hiểm. Tất cả các hàng rào phải được kiểm tra thường xuyên về tính toàn vẹn và các tổn hại.

Cổng và cổng vào các tòa nhà

Cổng mà thông qua đó phương tiện và / hoặc nhân viên vào hoặc ra phải được quản lý và / hoặc giám sát. Số lượng cổng phải được giữ ở mức tối thiểu cần thiết để truy cập và an toàn thích hợp.

Bãi đỗ xe

Xe chở khách cá nhân phải bị cấm đậu trong hoặc liền kề với khu vực xử lý và lưu trữ hàng hóa.

Cấu trúc tòa nhà

Các tòa nhà phải được xây dựng bằng vật liệu có thể chống lại sự xâm nhập bất hợp pháp. Tính toàn vẹn của các cấu trúc phải được duy trì bằng cách kiểm tra và sửa chữa định kỳ.

Kiểm soát thiết bị khóa và chìa khóa

Tất cả các cửa sổ bên ngoài và bên trong, cổng và hàng rào phải được bảo vệ bằng các thiết bị khóa. Nhân viên quản lý hoặc an ninh phải kiểm soát việc phát hành tất cả các khóa và chìa khóa.

Chiếu sáng

Ánh sáng đầy đủ phải được cung cấp bên trong và bên ngoài cơ sở bao gồm các khu vực sau: lối vào và lối ra, khu vực lưu trữ và xử lý hàng hóa, hàng rào và khu vực đỗ xe.

Hệ thống báo động và camera giám sát ghi hình

Hệ thống báo động và camera giám sát ghi hình phải được sử dụng để giám sát cơ sở và ngăn chặn truy cập trái phép vào khu vực lưu trữ và xử lý hàng hóa.


An ninh công nghệ thông tin

Mật khẩu bảo vệ

Hệ thống tự động phải sử dụng các tài khoản được chỉ định riêng lẻ và phải yêu cầu thay đổi mật khẩu định kỳ. Các chính sách, quy trình và tiêu chuẩn bảo mật CNTT phải được áp dụng và cung cấp cho nhân viên theo hình thức đào tạo.

Tài khoản truy nhập

Phải có một hệ thống để xác định việc lợi dụng CNTT bao gồm truy cập không đúng cách, giả mạo hoặc thay đổi dữ liệu kinh doanh. Tất cả những người vi phạm hệ thống phải chịu các hình thức kỷ luật thích hợp đối với hành vi lạm dụng.


Đào tạo an ninh và nhận thức về mối đe dọa

Một chương trình nâng cao nhận thức về mối đe dọa phải được các nhân viên an ninh thiết lập và duy trì để nhận biết và thúc đẩy nhận thức về mối đe dọa từ những kẻ khủng bố và những kẻ buôn lậu tại mỗi điểm trong chuỗi cung ứng. Nhân viên phải được biết về các thủ tục mà công ty có tại chỗ để giải quyết tình huống và cách báo cáo. Đào tạo bổ sung nên được cung cấp cho nhân viên trong các khu vực vận chuyển và nhận hàng, cũng như những người nhận và mở thư.

Ngoài ra, cần đào tạo cụ thể để hỗ trợ nhân viên duy trì tính toàn vẹn của hàng hóa, nhận ra âm mưu nội bộ và bảo vệ kiểm soát truy cập. Các chương trình này phải cung cấp các ưu đãi cho sự tham gia tích cực của nhân viên.


1 Các nhà sản xuất nước ngoài phải có một quy trình được văn bản hóa và có thể kiểm chứng để xác định rủi ro trong toàn bộ chuỗi cung ứng của họ dựa trên mô hình kinh doanh của họ (ví dụ: khối lượng, nước xuất xứ, định tuyến, tư cách thành viên C-TPAT, mối đe dọa khủng bố tiềm tàng thông qua nguồn thông tin mở, có bảo mật không đầy đủ, sự cố an ninh trong quá khứ, vv).

2 Nhà sản xuất nước ngoài phải có một quy trình được văn bản hóa và có thể kiểm chứng để xác định rủi ro trong toàn bộ chuỗi cung ứng của họ dựa trên mô hình kinh doanh của họ (tức là, khối lượng, nước xuất xứ, định tuyến, mối đe dọa khủng bố tiềm năng thông qua nguồn thông tin mở, v.v.)


TẠI SAO NÊN CHỌN KNA CERT

 • Miễn phí một số dịch vụ 
  • Đào tạo ATLĐ các nhóm
  • 01 khóa học Public về ISO 9001, ISO 14001…trong Danh sách khóa hoc Public tại KNA
  • 01 buổi đánh giá thử năm thứ 1 trước khi đánh giá chính thứ
  • Chứng chỉ được công nhận toàn cầu, đáp ứng nhu cầu trong nước & xuất khẩu tại thị trường quốc tế
  • Được quảng bá thương hiệu tại các trang truyền thông của KNA
 • Năng lực tổ chức: Các chuyên gia của KNA CERT có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực công nghiệp, thị trường, ngôn ngữ, bên cạnh những kinh nghiệm có được trong việc hoạt động đánh giá chất lượng tại các đơn vị trong và ngoài nước, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp cho với nhu cầu của doanh nghiệp.

 • Mạng lưới đánh giá rộng lớn: KNA Cert với 2 văn phòng chính tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đội ngũ chuyên gia của KNA Cert có mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.

 • Dịch vụ đánh giá hàng đầu: Chi phí hợp lý kết hợp với việc các khiếu nại của khách hàng luôn được lắng nghe với cam kết hỗ trợ cao nhất trong nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ của KNA Cert.

 • Được thừa nhận & công nhận quốc tế


CÁC KHÁCH HÀNG KNA CERT 

 • Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Vạn Xuân

 • Công ty TNHH Kingmaker (Việt nam) Foot Wear

 • Công ty cổ phần TCE Vina Denim 

 • Công ty TNHH Kuehne-Nagel

 • Công ty TNHH Casadevall Việt Nam

 • Công ty TNHH Advanced Multitech VN

 • Công ty TNHH Spartronics Việt Nam 

 • Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Cường Thịnh VN

 • Công ty TNHH Toàn Thắng

 • Công ty TNHH Đại Lý và Tiếp Vận Hải An 

 • Công ty CP may công nghệ cao Dehan Việt Nam

 • Công ty Cổ phần Thăng Long - Talimex

 • vv....


LIÊN HỆ KNA CERT ĐỂ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CTPAT

 • Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Chi Nhánh: Tầng 2, tòa nhà Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
 • Hotline: 093.2211.786
 • Email: salesmanager@knacert.com
 • Website: www.knacert.com
Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status