CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

YÊU CẦU, THAY ĐỔI MỚI CỦA BRC FOOD ISSUE 8 PHÁT HÀNH 01-08-2018

Tiêu chuẩn toàn cầu BRC được đề xuất nhiều cho vấn đề an toàn thực phẩm , được xuất bản vào tháng 8 năm nay. Đó là 3 năm kể từ khi tiêu chuẩn được cập nhật lần cuối và đã có một vài thay đổi lớn trong thời gian đó. Issue 8 mới vẫn ở định dạng dự thảo mặc dù có khả năng hầu hết các thay đổi được đưa ra sẽ được áp dụng. Điều này bao gồm trọng tâm và trách nhiệm cao hơn về Quản lý cấp cao. Các nhà quản lý sẽ cần phải chứng minh một cam kết liên tục cải tiến thông qua việc thiết lập một kế hoạch chiến lược cho một nền văn hóa an toàn thực phẩm mạnh mẽ.


Lợi ích của phiên bản BRC Food Issue 8:

 • Khuyến khích phát triển văn hóa an toàn sản phẩm
 • Mở rộng các yêu cầu về giám sát môi trường để phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của kỹ thuật này
 • Khuyến khích các đơn vị áp dụng phát triển hơn nữa các hệ thống an ninh và phòng vệ thực phẩm
 • Bổ sung làm rõ các yêu cầu đối với các khu vực high-risk, high-care và ambient high-care
 • Thiết lập cách tiếp cận mới cho quá trình đánh giá và báo cáo đánh giá tập trung hơn vào hoạt động của nhà máy và cam kết quản lý
 • Đảm bảo khả năng ứng dụng toàn cầu và đối sánh với Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI)

 tieu chuẩn brc

Vậy những sự thay đổi chính của BRC Food Issue 8 là gì?

1. Cam kết của Ban quản lý cấp cao:

Phần này đã được mở rộng để đảm bảo rằng mọi cơ sở sản xuất đều phát triển và thực hiện chương trình giám sát bền vững, nhằm cho phép các nhà sản xuất thực hiện hành động khắc phục kịp thời để tránh nhiễm bẩn sản phẩm.

 • Ban quản lý cấp cao phải xác định và duy trì một kế hoạch rõ ràng cho việc không ngừng cải thiện an toàn thực phẩm và đảm bảo chất lượng. Việc này bao gồm:
 • Mọi bộ phận của cơ sở có ảnh hưởng đến an toàn sản phẩm;
 • Một kế hoạch hành động nêu chi tiết các hoạt động sẽ được thực hiện và đo lường như thế nào trong khung thời gian dự kiến;
 • Đánh giá hiệu quả của các hoạt động hoàn chỉnh bao gồm hệ thống HACCP, bảo vệ thực phẩm và tính xác thực.
 • Các cuộc họp tại cơ sở về vấn đề an toàn thực phẩm, tính hợp pháp, tính toàn vẹn và chất lượng phải diễn ra ít nhất một lần một tháng và sau đó báo cáo kết quả cho ban quản lý cấp cao.
 • Thiết lập hệ thống báo cáo bí mật và cho phép mọi nhân viên có cơ hội trình bày mối lo ngại về an toàn thực phẩm, tính hợp pháp, tính toàn vẹn và chất lượng thực phẩm. 

2. Kế hoạch an toàn thực phẩm/HACCP:

 • Kế hoạch an toàn thực phẩm HACCP phải bao gồm tất cả các mối nguy hiểm, ví dụ: ô nhiễm vi sinh vật, ô nhiễm vật lý...
 • Tài liệu và hồ sơ điện tử phải được lưu trữ và sao lưu an toàn.
 • Chương trình sẽ bao gồm ít nhất bốn ngày kiểm định khác nhau trải đều trong suốt cả năm. Việc kiểm định sẽ bao gồm:
  • Kế hoạch an toàn thực phẩm hoặc HACCP với các hoạt động thực hiện.
  • Các chương trình tiên quyết như vệ sinh, kiểm soát côn trùng.
  • Kế hoạch và quy trình bảo vệ thực phẩm và chống giả mạo thực phẩm.
  • Quy trình để đạt Tiêu chuẩn toàn cầu BRC.
 • Kế hoạch đánh giá rủi ro nguyên liệu thô phải được cập nhật nếu có sự thay đổi về nguyên liệu, quy trình chế biến hoặc nhà cung cấp; nếu một rủi ro mới xảy ra; sau khi thu hồi sản phẩm; ít nhất ba năm một lần.
 • Các đánh giá hiệu suất nhà cung cấp phải được ghi lại.
 • Việc quản lý, phê duyệt và giám sát thuê ngoài giờ đây được đưa vào Tiêu chuẩn để đảm bảo sự an toàn không bị xâm phạm.
 • Các cơ sở phải có quy trình phân tích nguyên nhân gốc để thực hiện các cải tiến và ngăn chặn sự không tuân thủ, tức là khi có nguy cơ về an toàn sản phẩm.
 • Mọi cơ sở phải có quy trình truy xuất nguồn gốc được ghi chép lại. Ít nhất quy trình này phải bao gồm: hệ thống truy xuất nguồn gốc hoạt động như thế nào, việc ghi nhãn và hồ sơ cần thiết. 

3. An toàn sản phẩm và bảo vệ thực phẩm:

Ngày nay, Nhu cầu phòng ngừa nhiễm bẩn đã tăng lên. Vì vậy, BRC Food Issue 8 đã điều chỉnh đáng kể những yêu cầu về đánh giá rủi ro. 

 • Hệ thống sẽ bảo vệ nguyên liệu, sản phẩm, cơ sở và thương hiệu khỏi các tác động độc hại.
 • Công ty sẽ tiến hành đánh giá, ghi chép rủi ro đối với các mối đe dọa bên trong và bên ngoài. Điều này trở thành cơ sở của kế hoạch đánh giá mối đe dọa cần được xem xét thường xuyên để thích nghi với hoàn cảnh thay đổi.
 • Các khu vực có rủi ro vật lý, như khu vực lưu trữ bên ngoài, phải do nhân viên có thẩm quyền tiếp cận an toàn, được kiểm soát. Hệ thống ghi chép người đến thăm phải được thiết lập. Thêm vào đó, nhân viên phải được huấn luyện về quy trình an ninh và bảo vệ thực phẩm tại cơ sở.
 • Đường đi bộ trên cao, gần dây chuyền sản xuất, phải được thiết kế để ngăn ngừa nhiễm bẩn sản phẩm.
 • Tất cả các thiết bị sản xuất phải được kiểm tra bởi nhân viên có thẩm quyền, người sẽ xác nhận loại bỏ tất cả các nguy cơ nhiễm bẩn.

4. Thiết bị kiểm tra sản phẩm:

BRC Food Issue 8 bao gồm thông tin chi tiết hơn về hoạt động của thiết bị phát hiện tạp chất, cân kiểm tra trọng lượng dạng băng tải và thiết bị ghi nhãn.   

 • Tất cả các cơ sở phải thiết lập và thực hiện hành động khắc phục và báo cáo quy trình trong trường hợp phát hiện tạp chất và/hoặc trục trặc hệ thống xác minh trực tuyến. Hành động sẽ bao gồm kiểm tra lại tất cả các sản phẩm kể từ lần kiểm tra kiểm tra thành công gần nhất.
 • Việc kiểm tra máy dò kim loại trong dây chuyền sẽ được hoàn thành trong quá trình khởi động dây chuyền và vào cuối giai đoạn sản xuất.
 • Nhữn thay đổi thiết lập thiết bị ảnh hưởng đến tính toàn vẹn và an toàn của sản phẩm phải được nhân viên được đào tạo và có thẩm quyền thực hiện. Ngoài ra, mọi chức năng điều khiển đều phải được bảo vệ bằng mật khẩu hoặc có hạn chế khác. 
 • Một yêu cầu mới là cân kiểm tra trọng lượng dạng băng tải phải được quản lý phù hợp với yêu cầu pháp lý. Điều này bao gồm kiểm tra hiệu quả hoạt động và ghi chép kết quả kiểm tra.

5. Ghi nhãn sản phẩm:

Một lượng lớn số vụ thu hồi sản phẩm bắt nguồn từ lỗi ghi nhãn. Phân tích các sản phẩm bị ghi nhãn không chính xác cho thấy các vấn đề chính là lỗi trong thông tin nhãn gốc, thay đổi thành phần/nhà cung cấp hoặc lỗi quy trình đóng gói.

 • Đảm bảo thông tin chính xác, cập nhật để “kiểm soát thay đổi” hiệu quả trong biên lai hàng hóa. Điều này có nghĩa là chỉ có phiên bản tài liệu chính xác được chấp nhận tại cơ sở.
 • Như được nêu bật trong phần Thiết bị kiểm tra sản phẩm ở trên, việc kiểm soát in ấn tại chỗ, như mã dữ liệu, được thực hiện bởi các nhân viên có thẩm quyền.
 • Thiết bị xác minh trực tuyến, như máy quét mã vạch, sẽ cần phải được thiết lập và thử nghiệm. Ít nhất, việc thử nghiệm phải được hoàn thành vào lúc bắt đầu và kết thúc quá trình sản xuất.
 • Trong quá trình kiểm định theo chiều dọc, kiểm định viên sẽ xác nhận tính chính xác của nhãn và quy trình ghi nhãn.
 • Hướng dẫn nấu ăn cho khách hàng phải được xác nhận để đảm bảo rằng sản phẩm an toàn để tiêu thụ.
 • Thiết lập kế hoạch đánh giá và ghi chép rủi ro được cập nhật liên tục, để phản ánh bất kỳ thay đổi nào về rủi ro đối với nguyên liệu thô.
 • Yêu cầu mới về việc tạo quy trình quản lý bao bì quá hạn, bao gồm nhãn. Điều này bao gồm việc tiêu hủy bao bì đúng cách để tránh sử dụng lại.
 • Việc xác minh thông tin in hiện bao gồm kiểm tra thông tin về chất gây dị ứng.
 • Để đảm bảo ghi nhãn chính xác sản phẩm, tất cả nhân viên có liên quan phải được đào tạo về quy trình ghi nhãn và đóng gói. 

Ngoài những thay đổi được nêu trên, hiện nay còn có các yêu cầu mới về xem xét kết quả xét nghiệm và chi tiết bổ sung để ngăn ngừa sự lây nhiễm mầm bệnh cho sản phẩm. Những sửa đổi cũng đã được thực hiện cho các khía cạnh bao gồm môi trường vật lý, ví dụ như chống vỡ cửa sổ thủy tinh, hệ thống vệ sinh, giám sát môi trường dựa trên rủi ro và quản lý côn trùng để đảm bảo duy trì an toàn sản phẩm liên tục. 

Các yêu cầu của phiên bản 8 thể hiện sự tiến triển của các phát biển trước đó, nhấn mạnh vào cam kết quản lý, một chương trình an toàn thực phẩm dựa trên phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) và hệ thống quản lý chất lượng bổ trợ.

Việc thiết lập tiêu chuẩn quốc tế cho các thực hành tốt nhất về an toàn thực phẩm, chứng nhận BRC Global Standard Food Safety cho phép các nhà cung cấp trên toàn thế giới cho khách hàng biết rằng họ đang duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, chất lượng và tuân thủ các yêu cầu pháp luật. Các đánh giá theo phiên bản 8 bắt đầu vào tháng 2 năm 2019.


Nếu anh chị đang tìm hiểu về BRC thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng vào doanh nghiệp. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status