CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Chứng nhận ISCC về Năng lượng sinh học và sinh khối

Trên thế giới hiện nay có nhiều quy định, chương trình chứng nhận về năng lượng và nhiên liệu. Bài viết dưới đây giới hiệu về Chương trình Chứng nhận ISCC về Năng lượng sinh học và sinh khối.


CHỨNG NHẬN ISCC LÀ GÌ?

“Chứng nhận ISCC” tiếng Anh là “ISCC certification” là hoạt động đánh giá xem một đơn vị có tuân thủ theo các yêu cầu và quy định của tiêu chuẩn ISCC không? Chứng nhận ISCC là một chương trình chứng nhận quốc tế về sản xuất sinh khối và năng lượng sinh học tập trung vào tính bền vững của việc sử dụng đất, truy xuất nguồn gốc và xác minh khí nhà kính dọc theo chuỗi cung ứng hoàn chỉnh.

chứng nhận iscc

Đây là chứng nhận của bên tứ ba đối với hệ thống ISCC cung cấp bằng chứng về việc tuân thủ thị trường nhiên liệu sinh học Châu Âu theo Chỉ thị Năng lượng tái tạo (RED) và Chỉ thị Chất lượng Nhiên liệu (FQD). ISCC áp dụng cho bất kỳ loại nhiên liệu sinh khối nào, từ nông dân sản xuất nguyên liệu thô đến các cơ sở sản xuất công nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN ISCC ĐƯỢC BAN HÀNH BỞI AI?

Tổ chức ISCC là đơn vị ban hành Chương trình chứng nhận ISCC. ISCC là thành viên của Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc và hỗ trợ các sáng kiến ​​quốc tế lớn khác ủng hộ chuỗi cung ứng bền vững. ISCC được điều hành bởi một hiệp hội với hơn 200 thành viên. Cho đến nay, ISCC đã cấp hơn 33.000 chứng chỉ tại hơn 100 quốc gia.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN ISCC

 

ISCC PLUS

ISCC EU

ISCC CORSIA / ISCC CORSIA PLUS

ISCC Soild Biomass NL

ISCC Non-GMO

Thị trường / Phạm vi ứng dụng

Thông tư và các sản phẩm dựa trên sinh học, năng lượng tái tạo, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, nhiên liệu sinh học bên ngoài EU

Nhiên liệu sinh học ở EU

Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) đủ điều kiện theo chương trình ICAO CORSIA

Năng lượng

Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, hoàn toàn độc lập với chứng nhận ISCC chung về tính bền vững môi trường, xã hội và kinh tế ở cấp trang trại

Sự công nhận

Chứng nhận tự nguyện cho các thị trường không theo quy định. Được SAI, Unilever, CocaCola và Fefac công nhận

Được Ủy ban Châu Âu (EC) công nhận để chứng minh sự tuân thủ RED và FQD

Được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) công nhận để chứng minh sự tuân thủ các tiêu chí bền vững đối với nhiên liệu đủ điều kiện CORSIA

Được Bộ Kinh tế và Chính sách Khí hậu Hà Lan công nhận

Tuân thủ các ngưỡng theo quy định của EC về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi biến đổi gen và phù hợp với Đạo luật thực hiện kỹ thuật di truyền của EC

Chấp nhận các chương trình khác

Chỉ ISCC (yêu cầu chứng nhận ISCC của toàn bộ chuỗi cung ứng thượng nguồn). Chấp nhận các kế hoạch khác có thể có khi đạt điểm chuẩn tích cực

Sự chấp nhận của tất cả các quốc gia và VS đã được EC công nhận

Chấp nhận tất cả các chương trình được ICAO CORSIA công nhận (theo ISCC CORSIA). Chấp nhận các chương trình khác theo ISCC CORSIA PLUS tùy thuộc vào điểm chuẩn tích cực

Chỉ ISCC (yêu cầu chứng nhận ISCC của toàn bộ chuỗi cung ứng thượng nguồn). Chấp nhận các kế hoạch khác có thể có khi đạt điểm chuẩn tích cực

VLOG

Vật liệu được bảo hộ

Tất cả các loại nguyên liệu nông nghiệp và lâm nghiệp, chất thải và cặn bã, khí sinh học và tảo, nguyên liệu tái tạo không có nguồn gốc sinh học (ví dụ năng lượng tái tạo từ gió hoặc nước), vi khuẩn và thu giữ carbon và sử dụng cho mục đích vận chuyển

Tất cả các loại nông, lâm sản nguyên liệu thô, chất thải và cặn bã, khí sinh học và tảo

Một loạt các nguyên liệu nông, lâm sản cũng như phế thải, phế liệu và phụ phẩm.

Tất cả các loại nông lâm sản nguyên liệu, phế phẩm nông nghiệp và phụ phẩm chế biến

Tất cả các loại vật tư nông nghiệp

Tiện ích bổ sung tự nguyện

Non-GMO, phát thải khí nhà kính, vật tư tiêu hao, SAI Gold

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Có thể dễ dàng kết hợp với các yêu cầu chứng nhận bền vững như ISCC PLUS


Ý NGHĨA CỦA CHỨNG NHẬN ISCC

Khi chứng nhận hệ thống ISCC, bạn sẽ:

 • Thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính (GHG)
 • Đảm bảo việc sử dụng đất bền vững
 • Đảm bảo với các đối tác và khách hàng rằng công ty của bạn sản xuất và bán các sản phẩm bền vững
 • Thúc đẩy bảo vệ sinh quyển tự nhiên
 • Đảm bảo tính bền vững của xã hội

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN CHỨNG NHẬN ISCC VỀ NĂNG LƯỢNG SINH HỌC VÀ SINH KHỐI

Bước 1: Tìm hiểu thông tin cơ bản

Hiểu cách Chứng nhận ISCC hoạt động cho các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng khác nhau cho các thị trường khác nhau. Các lĩnh vực bao gồm:

 • Năng lượng
 • Ứng dụng công nghiệp
 • Thức ăn và chăn nuôi

chứng nhận iscc

Sau khi xác định được lĩnh vực và thị trường, doanh nghiệp tiến hành chọn chương trình chứng nhận tương ứng

Bước 2: Chọn Tổ chức chứng nhận ISCC

Doanh nghiệp chọn một tổ chức chứng nhận (CB) và ký hợp đồng với họ. Doanh nghiệp có thể tham khảo danh sách với tất cả các CB được công nhận được cung cấp trên trang web của ISCC: https://www.iscc-system.org/process/certification-bodies-cbs/recognized-cbs/

Bước 3: Đăng ký chứng nhận

 • Ký hợp đồng với tổ chức chứng nhận ISCC đã chọn
 • Điền và gửi biểu mẫu đăng ký
 • Nhận email đăng ký với số đăng ký từ ISCC

Bước 4: Đánh giá nội bộ

 • Thiết lập một nhóm kiểm toán
 • Xác định thông tin còn thiếu
 • Thông tin bổ sung bị thiếu
 • Tiến hành đánh giá nội bộ

Lưu ý: Doanh nghiệp cần làm quen với các yêu cầu của ISCC trước đó để chuẩn bị cho cuộc đánh giá. Việc không tuân thủ phát hiện được trong đánh giá nội bộ có thể làm chậm quá trình chứng nhận chính thức

Bước 5: Đánh giá chứng nhận

 • Cung cấp tất cả các bằng chứng, tài liệu và dữ liệu cần thiết cũng như quyền truy cập vào các địa điểm liên quan
 • Nhận báo cáo đánh giá và danh sách với các biện pháp khắc phục, nếu cần
 • Thực hiện các biện pháp khắc phục trong vòng 40 ngày (nếu có)

Lưu ý: Giấy chứng nhận chỉ có thể được cấp sau khi thực hiện kịp thời các biện pháp khắc phục được đề cập trong danh sách tương ứng.

Bước 6: Nhận chứng chỉ ISCC

 • Tổ chức chứng nhận chuyển tiếp các tài liệu đánh giá cho Tổ chức ISCC
 • Tổ chức ISCC xem xét các tài liệu kiểm toán
 • Tổ chức ISCC xuất bản chứng chỉ trên trang web của ISCC
 • Tổ chức ISCC thông báo cho các cơ quan chính thức, nếu cần

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ SAU KHI ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ISCC?

Sau khi nhận được chứng chỉ, doanh nghiệp được phép mua và bán tài liệu bền vững cũng như sử dụng biểu tượng và tuyên bố của ISCC. Ngoài việc tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của ISCC, doanh nghiệp cần tuân thủ một số yêu cầu khác để xử lý vật liệu bền vững như:

 • Trước khi mua vật liệu bền vững, doanh nghiệp được cấp chứng chỉ phải kiểm tra trên trang web của ISCC xem liệu nhà cung cấp có sở hữu chứng chỉ hợp lệ hay không?
 • Đối với tất cả các tài liệu gửi đi, một tuyên bố về tính bền vững phải được ban hành. Người được cấp chứng chỉ phải đảm bảo rằng các chứng từ gửi đến và gửi đi có đầy đủ các thông tin cần thiết theo các yêu cầu của ISCC. Vui lòng xem Tài liệu Hệ thống ISCC 203 “Truy xuất nguồn gốc và Quy trình Giám sát Nguồn gốc” để biết thêm thông tin
 • Hệ thống ISCC Cập nhật thông tin và các bản cập nhật của Hệ thống ISCC phải được xem xét. Bản cập nhật hệ thống được ISCC gửi cho người liên hệ của các công ty một cách thường xuyên
 • Lưu ý: Nhà sản xuất hoặc kinh doanh nhiên liệu sinh học cuối cùng muốn bán nhiên liệu sinh học cuối cùng cho thị trường Đức phải đăng ký với Nabisy. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập phần khách hàng của trang web ISCC
 • Khi sử dụng biểu trưng ISCC hoặc yêu cầu của ISCC, ISCC phải được liên hệ trước để được chấp thuận

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Để tìm hiểu thêm về Chứng nhận ISCC, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với KNA CERT theo số hotline: 093.2211.786 hoặc Email: salesmanager@knacert.com

 

✅⭐ Dấu IAF Công nhận Quốc tế 🔴 KNA CERT Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Thủ tục đăng ký nhanh gọn 🔴 Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, KNA Cert cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Chính sách hậu mãi sau chứng nhận 🔴 salesmanager@knacert.com 
✅⭐ Chi phí tốt ☎️ 093.2211.786

Chia sẻ

Dịch vụ liên quan